Quyết định 147/QĐ-BHXH 2024 Kế hoạch phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 147/QĐ-BHXH

Quyết định 147/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Kế hoạch triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:147/QĐ-BHXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thế Mạnh
Ngày ban hành:31/01/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

27 nội dung của Kế hoạch triển khai Đề án 06 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024

Ngày 31/01/2024, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ra Quyết định 147/QĐ-BHXH ban hành Kế hoạch triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024.

1. 27 nội dung của Kế hoạch triển khai Đề án 06 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024 bao gồm:

 • Duy trì giao ban định kỳ hằng tháng Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH các tỉnh) để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án 06;
 • Tổ chức triển khai Kế hoạch của BHXH Việt Nam triển khai Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia;
 • Bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng số, an toàn thông tin trên môi trường mạng;
 • Đảm bảo an ninh, an toàn thông tin để phòng ngừa, phát hiện và kịp thời ngăn chặn các nguy cơ, hành vi tác động tiêu cực đến các hệ thống thông tin ngành BHXH Việt Nam;…

2. Kính phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 147/QĐ-BHXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

___________

Số: 147/QĐ-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đi số quốc gia năm 2024

_____________________

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 

Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Nghị định số 43/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm;

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử;

Căn cứ Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;

Căn cứ Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân;

Căn cứ Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06);

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06/CP tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo;

Căn cứ Nghị quyết số 362-NQ/BCSĐ ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Ban cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam về tăng cường thực hiện Đề án 06;

Căn cứ Quyết định số 1177/QĐ-BHXH ngày 11 tháng 8 năm 2023 ban hành Chương trình hành động của BHXH Việt Nam về thực hiện Nghị quyết số 362- NQ/BCSĐ ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Ban cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam về tăng cường thực hiện Đề án 06;

Căn cứ Thông báo số 06/TB-VPCP ngày 10 tháng 01 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận Hội nghị đánh giá tình hình 02 năm triển khai thực hiện Đề án 06;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Đề án 06 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Phó TTg Trần Lưu Quang (để b/c);

- Tổ công tác Đề án 06/CP (để b/c);

- VPCP, BCA;

- Văn phòng BCSĐ, Văn phòng Đảng ủy;

- Các Phó Tổng Giám đốc;

- Lưu: VT, CNTT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Nguyễn Thế Mạnh

 

 

 

KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06 CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM N
ĂM 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số 147/QĐ-BHXH ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

TT

Nội dung thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm

 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

1

Tham mưu tổ chức Hội nghị toàn Ngành triển khai chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 năm 2024.

Trung tâm CNTT

Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam (gọi tắt là các đơn vị) liên quan và BHXH các tỉnh.

Tháng 02/2024

Hội nghị toàn Ngành triển khai chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 năm 2024

2

Duy trì giao ban định kỳ hằng tháng Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH các tỉnh) để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án 06.

Tổ công tác

Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam (gọi tắt là các đơn vị) liên quan và BHXH các tỉnh.

Năm 2024 và các năm tiếp theo

Thông báo kết luận. văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tổ công tác.

3

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng, 6 tháng, năm theo quy định.

Tổ công tác

Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam (gọi tắt là các đơn vị) liên quan và BHXH các tỉnh.

Năm 2024 và các năm tiếp theo

Báo cáo hằng tháng, 6 tháng, năm.

4

Tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; kịp thời báo cáo Tổng Giám đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch.

Tổ công tác

Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; BHXH các tỉnh, thành phố.

Năm 2024 và các năm tiếp theo

Các cuộc kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình hình triển khai; tập huấn nghiệp vụ; văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc tổ chức thực hiện; báo cáo kết quả triển khai, đề xuất, kiến nghị...

 

Triển khai Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30/10/ 2023 phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia

5

Xây dựng Kế hoạch của BHXH Việt Nam triển khai Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Trung tâm CNTT

Các đơn vị, BHXH các tỉnh

Tháng 01/2024

Kế hoạch của BHXH Việt Nam triển khai Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia.

6

Tổ chức triển khai Kế hoạch của BHXH Việt Nam triển khai Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Trung tâm CNTT

Các đơn vị, BHXH các tỉnh

Theo lộ trình tại Kế hoạch triển khai Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia

Các nhiệm vụ tại Kế hoạch triển khai Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia được thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng.

 

Kiện toàn mô hình tổ chức, bồi dưỡng, tập huấn, bố trí nhân sự thực hiện Đề án 06

7

Nghiên cứu, đánh giá kiện toàn về mô hình tổ chức, tuyển dụng và bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06.

Vụ Tổ chức cán bộ

Trung tâm CNTT, các đơn vị và BHXH các tỉnh.

Năm 2024

Báo cáo đánh giá và đề xuất kiện toàn mô hình tổ chức, bố trí và tuyển dụng nhân sự đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06.

8

Bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng số, an toàn thông tin trên môi trường mạng.

Trung tâm CNTT

Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH; Vụ Tổ chức cán bộ; Các đơn vị và BHXH các tỉnh;

Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có thẩm quyền.

Năm 2024

Phấn đấu đến hết năm 2024: 100% công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành được bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng số, an toàn thông tin trên môi trường mạng.

 

Hoàn thiện quy định, hướng dẫn nghiệp vụ

9

Tiếp tục hoàn thiện các quy định, hướng dẫn của BHXH Việt Nam phục vụ triển khai Đề án 06 và chuyển đổi số.

Các đơn vị nghiệp vụ của BHXH Việt Nam

Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam (gọi tắt là các đơn vị) liên quan và BHXH các tỉnh.

Năm 2024 và các năm tiếp theo

Các quy định, hướng dẫn của BHXH Việt Nam được ban hành và áp dụng trong triển khai nhiệm vụ.

10

Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện thể chế, chính sách để tạo điều kiện phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số.

Vụ Pháp chế

Các đơn vị và BHXH các tỉnh.

Năm 2024 và các năm tiếp theo.

Văn bản tham gia ý kiến, đề xuất các nội dung đề nghị hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan triển khai chuyển đổi số và Đề án 06.

 

Nâng cấp phần mềm nghiệp vụ, mở rộng hạ tầng, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin

11

Duy trì, mở rộng hạ tầng thông tin, nâng cấp, điều chỉnh phần mềm nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án 06 và chuyển đổi số của Ngành.

Trung tâm CNTT

Các đơn vị và BHXH các tỉnh.

Năm 2024 và các năm tiếp theo.

Hệ thống hạ tầng, các phần mềm nghiệp vụ được duy trì hoạt động ổn định, được nâng cấp, hoàn thiện.

12

Đảm bảo an ninh, an toàn thông tin để phòng ngừa, phát hiện và kịp thời ngăn chặn các nguy cơ, hành vi tác động tiêu cực đến các hệ thống thông tin ngành BHXH Việt Nam.

Trung tâm CNTT

Các đơn vị và BHXH các tỉnh.

Năm 2024 và các năm tiếp theo.

Các hệ thống thông tin, CSDL của Ngành được đảm bảo an toàn, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ, các cuộc tấn công vào hệ thống của BHXH Việt Nam.

 

Cải cách TTHC, cung cấp DVC, dịch vụ thanh toán trực tuyến

13

Tiếp tục số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đang được lưu trữ bằng văn bản giấy còn hiệu lực của ngành BHXH.

Trung tâm Lưu trữ

Trung tâm CNTT, các đơn vị liên quan và BHXH các tỉnh.

Năm 2024

100% hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực của BHXH Việt Nam được số hóa theo quy định.

14

Tiếp tục triển khai số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC theo Quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành BHXH Việt Nam.

Văn phòng BHXH Việt Nam

Trung tâm CNTT, các đơn vị liên quan và BHXH các tỉnh.

Năm 2024

100 % hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC được số hóa theo đúng quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ của BHXH Việt Nam.

15

Chuẩn hóa, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trên cơ sở sử dụng dữ liệu số hóa, xác thực, chia sẻ dữ liệu của CSDL quốc gia về dân cư, tài khoản định danh và xác thực điện tử quốc gia.

Văn phòng BHXH Việt Nam

Trung tâm CNTT, Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ, Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT và các đơn vị liên quan.

Năm 2024

100% TTHC được chuẩn hóa, đơn giản hóa.

16

Đẩy mạnh chi trả các chế độ BHXH bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Vụ Tài chính - Kế toán

Trung tâm CNTT và các đơn vị liên quan.

Năm 2024

Phấn đấu 68% người hưởng các chế độ BHXH tại khu vực đô thị bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

17

Cung cấp, tích hợp DVC trực tuyến toàn trình của BHXH Việt Nam trên Cổng DVC quốc gia.

Trung tâm CNTT

Văn phòng BHXH Việt Nam và các đơn vị liên quan.

Năm 2024

100% TTHC của Ngành đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến toàn trình được tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC quốc gia.

18

Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, đôn đốc BHXH cấp tỉnh, cấp huyện triển khai các DVC được giao tại Đề án 06 và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng BHXH Việt Nam

Trung tâm CNTT, Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ, Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT và các đơn vị liên quan.

Năm 2024

Văn bản hướng dẫn, đôn đốc; tổ chức các đoàn kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ BHXH các tỉnh trong triển khai các DVC trực tuyến.

19

Phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, góp ý hoàn thiện Nghị định quy định về 02 nhóm TTHC liên thông: “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi”; “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất”

Văn phòng BHXH Việt Nam

Trung tâm CNTT, Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ, Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT và các đơn vị liên quan.

Tháng 4/2024

Văn bản của BHXH Việt Nam tham gia ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về 02 nhóm TTHC liên thông.

20

Kết nối Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam, Hệ thống Giao dịch BHXH điện tử với Hệ thống thu thập, đánh giá mức độ sử dụng DVC trực tuyến (EMC) theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, làm căn cứ để thực hiện đo lường, đánh giá, theo dõi, quản lý việc cung cấp và hiệu quả sử dụng thông tin và DVC trực tuyến của cơ quan BHXH.

Trung tâm CNTT

Văn phòng BHXH Việt Nam, các đơn vị liên quan và BHXH các tỉnh.

Tháng 3/2024

Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam, Hệ thống Giao dịch BHXH điện tử được kết nối đầy đủ, toàn diện, liên tục với Hệ thống EMC.

 

Hoàn thiện, phát triển CSDL quốc gia về bảo hiểm

21

Tiếp tục rà soát, cập nhật, xác minh thông tin số định danh cá nhân của người tham gia, thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN với CSDL quốc gia về dân cư.

BHXH các tỉnh

Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ; Ban Thực hiện chính sách BHXH; Trung tâm CNTT; Các đơn vị liên quan.

Thực hiện thường xuyên

Phấn đấu 100% người tham gia, thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN kê khai số định danh cá nhân và được xác minh, cập nhật trong cơ sở dữ liệu của BHXH Việt Nam quản lý.

22

Hoàn thiện Quy chế Quản lý, cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu trong hệ thống phần mềm nghiệp vụ và từ cơ sở dữ liệu tập trung ngành BHXH Việt Nam.

Trung tâm CNTT

Các đơn vị và BHXH các tỉnh

Tháng 6/2024

Quyết định ban hành Quy chế Quản lý, cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu trong hệ thống phần mềm nghiệp vụ và từ cơ sở dữ liệu tập trung ngành BHXH Việt Nam.

23

Kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa CSDL quốc gia về bảo hiểm với các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành khác phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp DVC trực tuyến.

Trung tâm CNTT

Các đơn vị và BHXH các tỉnh; các Bộ, Ngành, địa phương liên quan.

Thực hiện thường xuyên

Thông tin, dữ liệu được chia sẻ, khai thác phục vụ quản lý nhà nước, cung cấp DVC trực tuyến.

 

Nghiên cứu, ứng dụng tiện ích từ CCCD gắn chip

24

Trang bị giải pháp, thiết bị xác thực thông tin sinh trắc học trên CCCD gắn chip trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng ngành BHxH

Các đơn vị: Văn phòng BHXH Việt Nam; Vụ Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm CNTT;

BHXH các tỉnh.

Năm 2024

Giải pháp, thiết bị xác thực thông tin sinh trắc học trên CCCD gắn chip được trang bị cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC trong toàn Ngành.

25

Ứng dụng CCCD gắn chip trong chi trả các chế độ BHXH.

Vụ Tài chính - Kế toán

Các đơn vị liên quan; BHXH các tỉnh.

Năm 2024

Triển khai sử dụng CCCD gắn chip trong chi trả các chế độ BHXH.

 

Công tác truyền thông và thi đua, khen thưởng trong thực hiện Đề án 06 và chuyển đổi số

26

Tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông việc thực hiện Đề án 06 của BHXH Việt Nam.

Trung tâm Truyền thông

Tạp chí BHXH, các đơn vị và BHXH các tỉnh.

Thực hiện thường xuyên

Các sản phẩm truyền thông được sản xuất, đăng tải, phát hành trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài Ngành.

27

Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 06 và chuyển đổi số.

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Các đơn vị, BHXH các tỉnh

Năm 2024 và các năm tiếp theo.

Biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 06 và chuyển đổi số.

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Quyết định 424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi