Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 518 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
501

Công văn 244/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc thi hành Thông tư liên tịch 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC

Ban hành: 05/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2019
502

Công văn 4301/BTP-VP của Bộ Tư pháp về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020

Ban hành: 31/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2019
503

Công văn 873/HTQTCT-CT của Cục hộ tịch, quốc tịch, chứng thực về việc quán triệt thực hiện chứng thực Sơ yếu lý lịch

Ban hành: 25/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2017
504

Công văn 1245/VKSTC-C2 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc triển khai nối mạng trực tuyến từ phòng xử án theo Nghị quyết liên tịch 01-NQLT/BCS

Ban hành: 07/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2016
505

Công văn 1352/HTQTCT-CT của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực về việc triển khai thực hiện Nghị định 23/2015/NĐ-CP

Ban hành: 10/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2019
506

Công văn 140/2003/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc thi hành mục 3 phần III Nghị Quyết số 02/2003/NQ-HĐTP

Ban hành: 31/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2003
507

Thoả thuận tài chính giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Pháp để thực hiện dự án Hỗ trợ hiện đại hoá ngành công chứng Việt Nam

Ban hành: 14/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2003
508

Công văn 97/2003/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc xác định tình tiết gây cố tật nhẹ cho nạn nhân

Ban hành: 05/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2003
509

Công văn 77/2003/HĐTP về việc thông báo việc tiếp tục giải quyết các vụ án nêu tại điểm b mục 1 phần II của Nghị Quyết số 01 của Hội đồng thẩm phán

Ban hành: 27/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2003
510

Công văn 07/2002/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc phản ánh tình hình tranh chấp có liên quan đến nợ hụi ở địa phương

Ban hành: 18/01/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
511

Công văn 176/2001/KHXX của Toà án về việc giải quyết đơn yêu cầu Toà án xác định con nuôi

Ban hành: 31/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
512

Công văn 30/2000/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc thủ tục giải quyết vụ án khi nguyên đơn có uỷ quyền, nhưng bị chết

Ban hành: 17/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
513

Công văn 12/2000/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc ra quyết định thi hành án phạt tù và truy nã người bị kết án phạt tù bỏ trốn

Ban hành: 24/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2004
514

Công văn 10/2000/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc thi hành mục 3 Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự

Ban hành: 10/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
515

Công văn 51/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng biểu mẫu

Ban hành: 23/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2005
516

Công văn 07/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc thẩm quyền của VKSND kiểm sát công tác xét xử của TAND

Ban hành: 21/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
517

Công văn 325/CA của Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn chuyển bản sao bản án và quyết định của Toà án

Ban hành: 06/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2004
518

Công văn 1060/LS-TVPL của Bộ Tư pháp gửi các Đoàn Luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 11/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2004
Vui lòng đợi