Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 547 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
21

Công văn 10975/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc đề xuất các nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các Phiên họp thường kỳ năm 2020

Ban hành: 02/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2019
22

Kế hoạch 534/KH-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc kiểm tra công tác chuyên môn của các Tòa án nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện

Ban hành: 02/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2019
23

Kế hoạch 535/KH-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc kiểm tra công tác chuyên môn của các Tòa án nhân dân cấp cao

Ban hành: 02/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2019
24

Kế hoạch 2815/KH-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổ chức thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp ngành Kiểm sát năm 2019

Ban hành: 29/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2019
25

Kế hoạch 196/KH-VKSTC của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trong ngành Kiểm sát nhân dân

Ban hành: 21/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2019
26

Hướng dẫn 36/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổng kết công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2019 và triển khai công tác năm 2020

Ban hành: 13/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2019
27

Công văn 10124/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh Chương trình công tác năm 2019

Ban hành: 05/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2019
28

Công văn 244/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc thi hành Thông tư liên tịch 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC

Ban hành: 05/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2019
29

Công văn 4301/BTP-VP của Bộ Tư pháp về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020

Ban hành: 31/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2019
30

Kế hoạch 5028/KH-BNV của Bộ Nội vụ về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021 của Bộ Nội vụ

Ban hành: 16/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2019
31

Công văn 212/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử

Ban hành: 13/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2019
32

Hướng dẫn 32/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác quản lý các trường hợp Viện kiểm sát truy tố Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội

Ban hành: 13/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2019
33

Kế hoạch 109/KH-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc thực hiện giám sát chuyên đề của Quốc hội về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em" tại Tòa án nhân dân

Ban hành: 09/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2019
34

Công văn 3622/VKSTC-HĐTT của Viện kiểm sát tối cao về một số nội dung thi tuyển Kiểm sát viên năm 2019

Ban hành: 12/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2019
35

Thông báo 380/TB-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thi tuyển công chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019

Ban hành: 12/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2019
36

Công văn 3615/VKSTC-T1 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm trong thực thi công vụ trong ngành kiểm sát nhân dân

Ban hành: 12/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2019
37

Công văn 2823/BTP-CNTT của Bộ Tư pháp về việc kết nối, liên thông dữ liệu hộ tịch

Ban hành: 29/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2019
38

Công văn 2824/BTP-CNTT của Bộ Tư pháp về việc đôn đốc cập nhật và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

Ban hành: 29/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2019
39

Công văn 527/TANDTC-TCCB của Tòa án nhân dân tối cao về việc đăng ký dự thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán

Ban hành: 12/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2019
40

Công văn 2500/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc triển khai Quyết định 471/QĐ-TTg ban hành Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021"

Ban hành: 08/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2019
Vui lòng đợi