Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 524 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
21

Công văn 742/BTP-TCCB của Bộ Tư pháp về việc bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch

Ban hành: 12/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2018
22

Kế hoạch 182/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiểm tra về tổ chức, hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017

Ban hành: 03/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2017
23

Công văn 2588/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc triển khai Quyết định 705/QĐ-TTg ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

Ban hành: 25/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2017
24

Công văn 146/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc viện dẫn, áp dụng án lệ trong xét xử

Ban hành: 11/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2017
25

Thông báo 33/2017/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định về dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hung-ga-ri

Ban hành: 29/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2017
26

Công văn 1932/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số nội dung cần lưu ý trong hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với doanh nghiệp khởi nghiệp

Ban hành: 07/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2017
27

Công văn 5504/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình

Ban hành: 29/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2017
28

Công văn 1502/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn phát huy vai trò của câu lạc bộ pháp luật trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Ban hành: 05/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2017
29

Kế hoạch 239/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác quản lý các hoạt động bổ trợ tư pháp trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017

Ban hành: 27/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2016
30

Công văn 2974/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Thông tư 10/2016/TT-BTP quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

Ban hành: 31/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2016
31

Công văn 2691/BTP-TGPL của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lập dự toán kinh phí năm 2016 và 2017 để thực hiện Quyết định 32/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 12/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2016
32

Công văn 168/TANDTC-HTQT của Tòa án nhân dân tối cao về việc đóng góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư liên tịch về ủy thác tư pháp trong lĩnh vực dân sự

Ban hành: 27/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2016
33

Kế hoạch 139/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác quản lý các hoạt động bổ trợ tư pháp 06 tháng cuối năm 2016 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 19/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2016
34

Thông báo 33/2016/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Thỏa thuận hợp tác về nuôi con nuôi quốc tế giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Quê-bếch, Ca-na-đa

Ban hành: 08/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2016
35

Thông báo 24/2016/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Thỏa thuận cấp thị thực giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Ban hành: 06/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2016
36

Công văn 2165/BTC-PC của Bộ Tài chính về việc triển khai thi hành Luật Hộ tịch theo Quyết định 59/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 10/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2015
37

Công văn 5342/BTP-VĐCXDPL của Bộ Tư pháp về việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh

Ban hành: 31/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2015
38

Báo cáo 112/BC-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về công tác Tư pháp năm 2014 và nhiệm vụ giải pháp công tác năm 2015

Ban hành: 17/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2014
39

Công văn 7304/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc đàm phán Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Việt Nam và Ấn Độ

Ban hành: 19/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2014
40

Công văn 3956/BTP-HTQTCT của Bộ Tư pháp về chứng thực chữ ký trong Giấy bán, cho, tặng xe cá nhân và xe chuyên dùng

Ban hành: 18/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2018
Vui lòng đợi