Quyết định 1105/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành mẫu biên lai thu tiền

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1105/QĐ-TCHQ

Quyết định 1105/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành mẫu biên lai thu tiền
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1105/QĐ-TCHQNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành:01/06/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Hải quan

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------------

Số: 1105/QĐ-TCHQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU BIÊN LAI THU TIỀN

----------------------------

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/06/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/06/2005;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2807/QĐ-BTC ngày 11/11/2009 của Bộ Tài chính về việc quy định in, phát hành, quản lý, sử dụng các loại chứng từ thu thuế, thu khác liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu;

Căn cứ ý kiến của Lãnh đạo Bộ Tài chính tại tờ trình ngày 20/05/2010 của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng chứng từ để thu tiền bán tem lệ phí và ấn chỉ bán thu tiền của ngành Hải quan;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục thuế xuất nhập khẩu và Vụ trưởng Vụ Tài vụ - Quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu “Biên lai thu tiền”, ký hiệu CTT11-HQ. Kích thước 14cm x 20cm, được in trên giấy chuyên dụng dùng để in hóa đơn, màu sắc hoa văn chìm, có biểu tượng ngành Hải quan đóng thành cuốn, mỗi cuốn 50 số, mỗi số 03 liên:
- Liên 1: Báo soát (in màu tím đậm)
- Liên 2: Giao cho người nộp (in màu đỏ cam đậm)
- Liên 3: Lưu tại cuống biên lai (in màu xanh cá nhân)
Số nhẩy liên tục với mực in chống giả màu đỏ trên liên 02 (giao cho người nộp), phát quang dưới ánh sáng tia cực tím, số thứ tự theo bảng chữ cái tiếng Việt, mỗi seri có 07 số từ 0000001 – 9999999.
Điều 2. Biên lai thu tiền ban hành theo Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2010, dùng để thu tiền bán tem lệ phí và các loại ấn chỉ bán thu tiền của ngành Hải quan.
Điều 3. Việc quản lý và sử dụng biên lai thu tiền thực hiện theo đúng chế độ quản lý ấn chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/04/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về việc ban hành chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế và các văn bản quy định hiện hành khác.
Điều 4. Các ông Cục trưởng Cục thuế xuất nhập khẩu, Vụ trưởng Vụ Tài vụ - Quản trị, Cục trưởng cục Hải quan các tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ;
- Kiểm toán NN;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Tài chính, Kho bạc NN, Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp);
- Lưu: VT, TVQT (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

TCHQ-BLTT-TCHQ

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
Cơ quan thu: ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Mẫu: CTT 11-HQ
Ký hiệu:
Sêri: AA/2010
Số:

BIÊN LAI THU TIỀN

(Liên 1: Báo soát)

Họ và tên người nộp tiền:............................................................................................................

Thuộc đơn vị: ……………………………………… Mã số thuế:.........................................................

Địa chỉ:.......................................................................................................................................

Lý do nộp:..................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Số tiền nộp (ghi bằng số):...........................................................................................................

(Ghi bằng chữ)............................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Người nộp tiền
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Người thu tiền
(Ký, ghi rõ họ và tên,
đóng dấu đã thu tiền)

Ngày … tháng … năm 201 …
Người viết biên lai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

TCHQ-BLTT-TCHQ

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
Cơ quan thu: ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Mẫu: CTT 11-HQ
Ký hiệu:
Sêri: AA/2010
Số:

BIÊN LAI THU TIỀN

(Liên 2: Giao người nộp tiền)

Họ và tên người nộp tiền:............................................................................................................

Thuộc đơn vị: ……………………………………… Mã số thuế:.........................................................

Địa chỉ:.......................................................................................................................................

Lý do nộp:..................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Số tiền nộp (ghi bằng số):...........................................................................................................

(Ghi bằng chữ)............................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Người nộp tiền
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Người thu tiền
(Ký, ghi rõ họ và tên,
đóng dấu đã thu tiền)

Ngày … tháng … năm 201 …
Người viết biên lai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

TCHQ-BLTT-TCHQ

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
Cơ quan thu: ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Mẫu: CTT 11-HQ
Ký hiệu:
Sêri: AA/2010
Số:

BIÊN LAI THU TIỀN

(Liên 3: Lưu tại cuống biên lai)

Họ và tên người nộp tiền:............................................................................................................

Thuộc đơn vị: ……………………………………… Mã số thuế:.........................................................

Địa chỉ:.......................................................................................................................................

Lý do nộp:..................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Số tiền nộp (ghi bằng số):...........................................................................................................

(Ghi bằng chữ)............................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Người nộp tiền
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Người thu tiền
(Ký, ghi rõ họ và tên,
đóng dấu đã thu tiền)

Ngày … tháng … năm 201 …
Người viết biên lai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi