Thông tư 05/2017/TT-BTTTT Tăng cường cơ sở vật chất hệ thống thông tin cơ sở

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 05/2017/TT-BTTTT

Thông tư 05/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện nội dung "Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:05/2017/TT-BTTTTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Trương Minh Tuấn
Ngày ban hành:02/06/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thiết lập mới, nâng cấp đài truyền thanh xã

Để thực hiện nội dung "Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, ngày 02/06/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư hướng dẫn số 05/2017/TT-BTTTT, trong đó có việc thiết lập mới và nâng cấp đài truyền thanh xã.
Cụ thể, các xã được thiết lập mới đài truyền thanh gồm: Xã chưa có đài truyền thanh; Xã có đài truyền thanh đã sử dụng hết thời gian tính hao mòn tài sản cố định và đã hư hỏng, không còn sử dụng được. Các xã được nâng cấp đài truyền thanh là các xã có đài truyền thanh nhưng cần bổ sung, thay thế thiết bị do yêu cầu mở rộng hoặc thay thế thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được (bao gồm cả các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011-2015).
Việc thiết lập mới và nâng cấp đài truyền thanh xã sẽ được ưu tiên thực hiện tại xã đảo, xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; Tiếp đó là xã thuộc các huyện nghèo được hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững; Các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc ít người và các xã khác.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 16/07/2017.

Xem chi tiết Thông tư 05/2017/TT-BTTTT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

Số: 05/2017/TT-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2017

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Thực hiện Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
a) Thông tư này hướng dẫn thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình) về thiết lập mới đài truyền thanh xã; nâng cấp đài truyền thanh xã; nâng cấp đài phát thanh, truyền hình cấp huyện và trạm phát lại phát thanh, truyền hình; thiết lập mới trạm truyền thanh thôn, bản xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo xa trung tâm xã;
b) Đối với việc thực hiện các nội dung còn lại của Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016: Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, thẩm quyền, các địa phương và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Quyết định số 441/QĐ-BTTTT ngày 28/3/2017 Quy định chi tiết thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và theo các chính sách, quy định khác có liên quan.
2. Đối tượng áp dụng:
a) Ủy ban nhân dân các cấp thuộc địa bàn thực hiện Chương trình;
b) Các cơ quan, tổ chức liên quan đến quản lý, thực hiện mục tiêu, nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” của Chương trình.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện là các đài truyền thanh, truyền hình hoặc đài truyền thanh huyện (sau đây gọi chung là đài truyền thanh huyện) do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý, đảm bảo duy trì hoạt động để thực hiện nhiệm vụ phát thanh phục vụ nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền của huyện và tiếp sóng các đài phát thanh, truyền hình do Trung ương, tỉnh quản lý.
2. Đài truyền thanh xã là đài truyền thanh do Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý nhân sự, khai thác máy móc thiết bị, duy trì hoạt động để thực hiện phát thanh phục vụ nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền của xã và tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, đài phát thanh, truyền hình tỉnh, đài truyền thanh huyện.
3. Theo phương thức truyền dẫn tín hiệu âm thanh, đài truyền thanh bao gồm hai loại:
a) Đài truyền thanh hữu tuyến là đài sử dụng phương thức truyền dẫn tín hiệu âm thanh qua dây dẫn;
b) Đài truyền thanh vô tuyến là đài sử dụng phương thức truyền dẫn tín hiệu âm thanh qua sóng vô tuyến điện.
4. Trạm truyền thanh thôn, bản, buôn, bon, làng, phum, sóc, ấp, đảo có các hộ dân sinh sống (sau đây gọi chung là thôn) là trạm truyền thanh do Ủy ban nhân dân xã quản lý, có hệ thống máy tăng âm hoặc máy phát, micro, loa, cụm loa ngoài trời, đặt tại thôn để tiếp sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam, đài phát thanh, truyền hình tỉnh, đài truyền thanh huyện, đài truyền thanh xã và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của xã, sinh hoạt của thôn hoặc liên thôn.
Điều 3. Thực hiện nhiệm vụ nâng cấp phần phát thanh cho đài truyền thanh huyện và phần truyền thanh cho trạm phát lại phát thanh, truyền hình
1. Đối tượng thuộc diện nâng cấp thiết bị để đảm bảo hoạt động cho phần phát thanh của đài truyền thanh huyện:
a) Đài truyền thanh huyện có thiết bị sản xuất, phát sóng đã hết thời gian tính hao mòn tài sản cố định theo quy định hiện hành và đã hư hỏng, không còn sử dụng được;
b) Đài truyền thanh huyện cần bổ sung, thay thế thiết bị để nâng cao năng lực hoạt động.
2. Điều kiện thực hiện nâng cấp phần truyền thanh cho trạm phát lại phát thanh, truyền hình:
Thực hiện đối với trạm hiện có, nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu kỹ thuật tiếp phát, phát lại các chương trình phát thanh.
3. Thứ tự ưu tiên:
a) Huyện đảo; huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ; huyện nghèo theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền, được hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP;
b) Huyện miền núi, biên giới;
c) Các huyện khác.
4. Căn cứ tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định địa điểm, quy mô nâng cấp phần phát thanh, truyền thanh của đài truyền thanh huyện và của trạm phát lại phát thanh, truyền hình trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc ưu tiên đối với khu vực hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người.
Điều 4. Thực hiện nhiệm vụ thiết lập mới, nâng cấp đài truyền thanh xã
1. Các xã được thiết lập mới đài truyền thanh gồm:
a) Xã chưa có đài truyền thanh;
b) Xã có đài truyền thanh đã sử dụng hết thời gian tính hao mòn tài sản cố định theo quy định hiện hành và đã hư hỏng, không còn sử dụng được.
2. Các xã được nâng cấp đài truyền thanh gồm:
Xã có đài truyền thanh nhưng cần bổ sung, thay thế thiết bị do yêu cầu mở rộng hoặc thay thế thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được (bao gồm cả các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015).
3. Thứ tự ưu tiên thực hiện:
a) Xã đảo, xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của cấp có thẩm quyền;
b) Xã thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP; xã thuộc các huyện nghèo theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền, được hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP;
c) Các xã miền núi và vùng đồng bào dân tộc ít người;
d) Các xã khác.
Điều 5. Thực hiện nhiệm vụ thiết lập mới trạm truyền thanh thôn
1. Các thôn được thiết lập mới trạm truyền thanh thôn là các thôn có đủ các điều kiện:
a) Có từ 50 hộ dân sinh sống trở lên thuộc các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;
b) Điều kiện địa lý khó khăn không thể mở rộng cụm loa của đài truyền thanh xã đến thôn.
2. Thứ tự ưu tiên:
a) Các đảo có hộ dân sinh sống;
b) Thôn thuộc các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thôn đặc biệt khó khăn; thôn thuộc các xã biên giới;
c) Các thôn trong huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP; các thôn trong huyện nghèo theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền, được hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP;
d) Các thôn khác thuộc các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc ít người.
Điều 6. Nội dung thực hiện, cơ cấu, yêu cầu về kỹ thuật thiết bị khi thiết lập mới, nâng cấp đài truyền thanh huyện; trạm phát lại phát thanh, truyền hình; đài truyền thanh xã; trạm truyền thanh thôn
1. Nội dung thực hiện, cơ cấu thiết bị thực hiện các nhiệm vụ nêu tại các Điều 3, 4 và 5 Thông tư này, gồm:
a) Mua sắm thiết bị:
- Thiết bị sản xuất chương trình;
- Thiết bị phát sóng phát thanh;
- Cột treo thiết bị phát sóng, cột treo dây, loa và các thiết bị phụ trợ.
b) Hoạt động xây dựng, sửa chữa, lắp đặt:
- Xây dựng, sửa chữa nhà trạm, vật kiến trúc (nếu có);
- Lắp đặt cột phát sóng (nếu có).
Cơ cấu thành phần thiết bị đài truyền thanh huyện và đài truyền thanh xã, trạm truyền thanh thôn quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Yêu cầu kỹ thuật thiết bị:
a) Đối với thiết bị của đài truyền thanh
- Đài truyền thanh vô tuyến phải có thông số kỹ thuật phù hợp với:
+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều tần (FM) (QCVN 30:2011/BTTTT ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BTTTT ngày 14/4/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông), băng tần hoạt động từ 68 MHz đến 108 MHz;
+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và tương thích điện từ đối với thiết bị truyền thanh không dây sử dụng kỹ thuật điều tần (FM) băng tần từ 54 MHz đến 68 MHz (QCVN 70:2013/BTTTT ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTTTT ngày 10/6/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia).
- Đài truyền thanh hữu tuyến: Phải đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý đối với sản phẩm hàng hóa phải tuân thủ, đáp ứng các yêu cầu của công tác thông tin, tuyên truyền tại địa phương.
b) Các đài truyền thanh vô tuyến phải được cấp phép sử dụng tần số theo quy định, tuân thủ Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020 và Thông tư số 04/2013/TT-BTTTT ngày 23/01/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM đến năm 2020;
c) Đối với phát xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ: Đáp ứng các yêu cầu tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện QCVN 18:2014/BTTTT ban hành kèm theo Thông tư số 21/2014/TT-BTTTT ngày 16/12/2014 về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;
d) Đối với việc sử dụng tần số vô tuyến điện
Tuân thủ quy định tại Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia; Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg và Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/5/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn, thiết bị vô tuyến điện; sử dụng tần số vô tuyến điện.
Điều 7. Quản lý, vận hành đài truyền thanh huyện, trạm phát lại phát thanh truyền hình, đài truyền thanh xã, trạm truyền thanh thôn
1. Các cơ quan, đơn vị được trang bị cơ sở vật chất hình thành từ Chương trình phục vụ hoạt động thông tin cơ sở có trách nhiệm theo dõi, quản lý sử dụng và bố trí kinh phí duy trì vận hành theo quy định, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định pháp luật.
2. Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã, ngoài việc quản lý, đảm bảo duy trì vận hành đài truyền thanh xã, Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm theo dõi, quản lý và tổ chức duy trì vận hành trạm truyền thanh thôn thuộc xã, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định pháp luật.
3. Việc hướng dẫn khai thác, vận hành đài truyền thanh huyện, trạm phát lại phát thanh truyền hình, đài truyền thanh xã, trạm truyền thanh thôn phải được thực hiện đồng thời với việc mua sắm, lắp đặt cơ sở vật chất để đảm bảo phát huy hiệu quả ngay sau khi hoàn thành, bàn giao.
4. Đối với nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng khai thác, vận hành thiết bị cho cán bộ quản lý vận hành đài truyền thanh, trạm truyền thanh: Ngoài việc thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này, các địa phương có kế hoạch lồng ghép nội dung khi thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở của Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.
Điều 8. Bố trí kinh phí thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở”
1. Các nhiệm vụ thuộc nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” nêu tại điểm a, khoản 1, Điều 1 Thông tư này có mục tiêu phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, cung cấp nội dung thông tin, tuyên truyền thiết yếu trên địa bàn huyện, xã; chủ yếu là hoạt động mua sắm thiết bị; quy mô thực hiện tại mỗi huyện, xã không lớn; thời gian thực hiện ngắn và phải đảm bảo các quy định quản lý chuyên ngành. Vì vậy, căn cứ nhu cầu thực tế, tính chất, nội dung, quy mô thực hiện các nội dung của nhiệm vụ, các địa phương bố trí kinh phí ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có) để thực hiện theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.
2. Căn cứ vào tình hình thực tế, các địa phương xem xét quyết định giao nhiệm vụ và lựa chọn phương thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 1 Thông tư này trên địa bàn theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.
3. Việc quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cho nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” nêu tại điểm a, khoản 1, Điều 1 Thông tư này thực hiện theo quy định pháp luật.
Điều 9. Kế hoạch thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” của Chương trình
1. Các địa phương thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” của Chương trình tổ chức khảo sát, lập kế hoạch thực hiện cả giai đoạn và hàng năm gửi Bộ Thông tin và Truyền thông theo các Phụ lục 2, 3, 4 và 5 ban hành kèm theo Thông tư này.
a) Thời điểm gửi báo cáo kế hoạch cả giai đoạn là trước ngày 31 tháng 7 năm 2017;
b) Thời điểm gửi báo cáo kế hoạch năm sau là trước ngày 31 tháng 7 hàng năm.
2. Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch và tổng hợp gửi Cơ quan chủ trì Chương trình và các cơ quan liên quan theo quy định.
3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ kế hoạch thực hiện mục tiêu và khả năng bố trí vốn để xem xét, quyết định địa điểm thiết lập mới đài truyền thanh xã, trạm truyền thanh thôn; các đài truyền thanh huyện, trạm phát lại phát thanh, truyền hình, đài truyền thanh xã được nâng cấp gửi báo cáo cho Bộ Thông tin và Truyền thông theo dõi.
Điều 10. Báo cáo, giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình
1. Ngoài việc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, các địa phương có trách nhiệm gửi các báo cáo về thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” cho Bộ Thông tin và Truyền thông, gồm:
a) Báo cáo phân bổ mục tiêu, kinh phí hàng năm trước ngày 31 tháng 3 năm kế hoạch theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Báo cáo kết quả thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này. Cụ thể:
- Báo cáo ước thực hiện 06 tháng gửi trước ngày 05 tháng 7 cùng năm;
- Báo cáo kết quả thực hiện hàng năm gửi trước ngày 05 tháng 3 của năm sau.
2. Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình theo quy định, tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.
Điều 11. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan quản lý thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình theo Quy chế quản lý, điều hành các Chương trình mục tiêu quốc gia và theo hướng dẫn tại Thông tư này và theo quy định khác có liên quan.
2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
a) Tổ chức thực hiện và báo cáo, kiểm tra, giám sát thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình tại địa phương theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật;
b) Phân công Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu trong việc tổ chức triển khai, quản lý thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” và trong công tác quản lý khai thác, vận hành cơ sở vật chất hình thành từ việc thực hiện nội dung này của Chương trình tại địa phương.
Điều 12. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 7 năm 2017.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và kịp thời./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c)
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ và cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở TTTT, Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới - Bộ NN&PTNT;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Công báo;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng; các Vụ, Cục; Cổng Thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT, KHTC (350).

BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

PHỤ LỤC 1

THÀNH PHẦN THIẾT BỊ, VẬT TƯ PHẦN PHÁT THANH CỦA ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN, ĐÀI TRUYỀN THANH XÃ, TRẠM TRUYỀN THANH THÔN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BTTTT ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT

TÊN THIẾT BỊ, VẬT TƯ

ĐVT

SỐ LƯỢNG

I

THIẾT BỊ, VẬT TƯ PHẦN PHÁT THANH CỦA ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN (*)

 

 

1

Máy phát sóng FM 500W

Chiếc

1

2

Bộ mã trung tâm

Chiếc

1

3

Bộ trộn tín hiệu mixer

Bộ

1

4

Bộ máy vi tính làm chương trình

Bộ

1

5

Đài radio 1 cửa băng và một cửa đĩa

Chiếc

1

6

Thiết bị thu tín hiệu Radio chuyên dụng hoặc thiết bị thu tín hiệu truyền hình vệ tinh để thu tín hiệu Radio

Bộ

1

7

Micro

Chiếc

2

8

Micro điện động có dây

Chiếc

2

9

Chân micro để bàn

Chiếc

2

10

Cột ăngten tứ giác thân Ф40 bằng thép mạ kẽm (gồm hệ thống dây neo và phụ kiện)

Mét

Thiết kế chiều cao phù hợp với yêu cầu thực tế

11

Chn tử (ăng ten) phát sóng

Chiếc

01

12

Dây cáp fider

Mét

Xác định phù hợp với nhu cầu thực tế

13

Dây đồng Ф8 làm tiếp đất

Kg

Xác định phù hợp với yêu cầu thực tế

15

Cọc tiếp đất 1500 x 5 x 5

Chiếc

Xác định phù hợp với yêu cầu thực tế

16

Dây sắt chống sét

Kg

Xác định phù hợp với yêu cầu thực tế

17

Các vật tư, thiết bị phụ trợ khác

 

Xác định phù hợp với yêu cầu thực tế

II

THIẾT BỊ, VẬT TƯ ĐÀI TRUYỀN THANH XÃ (*)

 

 

1

Máy phát sóng FM 50W

Chiếc

1

2

Bộ mã trung tâm

Chiếc

1

3

Đài radio 1 cửa băng và một cửa đĩa

Chiếc

1

4

Thiết bị thu tín hiệu Radio chuyên dụng hoặc thiết bị thu tín hiệu truyền hình vệ tinh để thu tín hiệu Radio

Bộ

1

5

Micro

Chiếc

2

6

Micro điện động có dây

Chiếc

2

7

Chân micro để bàn

Chiếc

2

8

Cột ăngten tam giác 30 x 30 bằng thép mạ kẽm (gồm hệ thống dây neo và phụ kiện)

Mét

Thiết kế chiều cao phù hợp với yêu cầu thực tế

9

Chấn tử (ăngten) phát sóng

Chiếc

1

10

Dây cáp fider

Mét

Xác định phù hợp với yêu cầu thực tế

11

Bộ trộn tín hiệu mixer

Bộ

1

12

Hộp thu kỹ thuật số

Hộp

Tùy thuộc vào số lượng do xã yêu cầu lắp bao nhiêu cụm

13

Loa nén vành nhựa 60W

Chiếc

Tùy thuộc vào số lượng cụm thu từng xã (thông thường 02 loa/cụm thu)

14

Cột treo loa F48 cao 2m (dùng để dâng loa lên trên đầu cột điện thông thường 01 cụm /01 cột)

Cột

Xác định phù hợp với yêu cầu thực tế

15

Các vật tư, thiết bị phụ trợ khác

 

Xác định phù hợp với yêu cầu thực tế

III

TRẠM TRUYỀN THANH THÔN

 

 

 

Cơ cấu, danh mục thiết bị trạm truyền thanh thôn tương tự đài truyền thanh xã, nhưng quy mô thiết bị, đặc tính kỹ thuật được xác định phù hợp với quy mô cụm dân cư phục vụ, đảm bảo tiết kiệm chi phí và hiệu quả sử dụng.

 

 

(*) Ghi chú: Việc nâng cấp đài truyền thanh huyện, đài truyền thanh xã: Căn cứ vào hiện trạng, nhu cầu thiết bị, vật tư cn nâng cấp hoặc bổ sung, đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đxuất danh mục, quy mô, đặc tính kỹ thuật cho phù hợp, đảm bảo tiết kiệm kinh phí.

TỈNH, THÀNH PHỐ…….

PHỤ LỤC 2

KHOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NÂNG CẤP PHẦN PHÁT THANH CỦA ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN VÀ TRẠM PHÁT LẠI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Kỳ báo cáo: …………………

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BTTTT ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

TT

Đơn vị

Địa điểm thiết lập

Kinh phí (triệu đồng)

Tổng số

Trong đó

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

NÂNG CẤP ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN

 

 

 

 

 

 

 

1

Huyện A

 

 

 

 

 

 

 

2

Huyn …..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

NÂNG CẤP TRẠM PHÁT LẠI

 

 

 

 

 

 

 

1

Huyện X

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Trạm A

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Trm……

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

2

Huyn …….

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Trm …..

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Trm …..

 

 

 

 

 

 

 

….

….

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú

1) Kế hoạch thực hiện cả giai đoạn gửi về Bộ TTTT trước ngày 31/7/2017.

2) Kế hoạch hàng năm gửi Bộ TTTT trước ngày 31/7 hàng năm.

3) Số liệu năm 2016 là kế hoạch được UBND cấp tỉnh phê duyệt.

TỈNH, THÀNH PHỐ…….

PHỤ LỤC 3

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THIẾT LẬP MỚI ĐÀI TRUYỀN THANH XÃ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Kỳ báo cáo: ………….

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BTTTT ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

TT

Đơn vị

Số xã

Phương thc (vô tuyến/hu tuyến)

Công suất máy phát

Số cụm loa

Dự kiến số lượng và kinh phí thực hiện giai đoạn 2016-2020

Tổng số

Trong đó (đề nghị đánh dấu X)

 

 

Năm 2016

Nám 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Xã đo

Xã miền núi

đặc biệt khó khăn

Xã khác thuộc CT

 

 

 

Slượng

Kinh phí (tr.đồng)

Số lượng

Kinh phí (tr.đồng)

Số lượng

Kinh phí (tr.đồng)

Số lượng

Kinh phí (tr.đồng)

Số lượng

Kinh phí (tr.đồng)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Huyện A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Xã B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Huyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú

1) Kế hoạch thực hiện cả giai đoạn gửi về Bộ TTTT trước ngày 31/7/2017.

2) Kế hoạch hàng năm gửi Bộ TTTT tớc ngày 31/7 hàng năm.

3) Sliệu năm 2016 là kế hoạch được UBND cắp tnh phê duyt.

TỈNH, THÀNH PHỐ…….

PHỤ LỤC 4

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NÂNG CẤP ĐÀI TRUYỀN THANH XÃ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Kỳ báo cáo: …………..

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BTTTT ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

TT

Đơn vị

S

Kinh phí (triệu đồng)

Tng s

Trong đó (đề nghị đánh dấu X)

Tổng số

Trong đó

Xã đảo

Xã miền núi

Xã đặc biệt khó khăn

Xã khác thuộc CT

 

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Huyện A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Xã B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Huyện ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú

1) Kế hoạch thực hiện cả giai đoạn gửi về Bộ TTTT trước ngày 31/7/2017.

2) Kế hoạch hàng năm gửi Bộ TTTT trước ngày 31/7 hàng năm.

3) S liu năm 2016 là kế hoạch được UBND cấp tỉnh phê duyt

TỈNH, THÀNH PHỐ…….

PHỤ LỤC 5

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THIẾT LẬP MỚI TRẠM TRUYỀN THANH THÔN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Kỳ báo cáo: ………………

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BTTTT ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

TT

Đơn v

Số thôn

KHOẠCH THỰC HIỆN CÁC NĂM

Chia theo đối tượng

Tổng số

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Thôn đặc biệt khó khăn

Thôn thuộc xã đặc biệt khó khăn

Thôn khác thuộc Chương trình

Số lượng

Kinh phí (tr.đồng)

Số lượng

Kinh phí (tr.đồng)

Số lượng

Kinh phí (tr.đồng)

Số lượng

Kinh phí (tr.đồng)

Số lượng

Kinh phí (tr.đồng)

Số lưng

Kinh phí (tr.đồng)

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

II

Huyện A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xã B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Thôn C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Thôn ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Thôn …..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Thôn ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Huyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xã .....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Thôn …..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Thôn ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Xã….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Thôn ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Thôn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú

1) Kế hoạch thực hiện cả giai đoạn gửi về Bộ TTTT trước ngày 31/7/2017.

2) Kế hoạch hàng năm gửi Bộ TTTT trước ngày 31/7 hàng năm.

3) Số liệu năm 2016 là kế hoạch được UBND cấp tnh phê duyệt.

TỈNH, THÀNH PHỐ…………………

PHỤ LỤC 6

BÁO CÁO PHÂN BỔ MỤC TIÊU, KINH PHÍ THỰC HIỆN NỘI DUNG "TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CƠ SỞ" THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Năm …………..

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BTTTT ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT

Nội dung

Số lượng (đài/trạm)

Kinh phí thực hiện (Triệu đồng)

Ghi chú

 

Tổng số

Gồm

 

Nguồn NSTW

Nguồn NSĐP

Nguồn huy động

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

I

Nâng cấp phần phát thanh của đài truyền thanh huyện

 

 

 

 

 

 

 

1

Huyện A

 

 

 

 

 

 

 

1

Huyn ….

 

 

 

 

 

 

 

….

….

 

 

 

 

 

 

 

II

Nâng cấp phần phát thanh của trạm phát lại phát thanh, truyền hình

 

 

 

 

 

 

 

1

Trm B thuc huyn

 

 

 

 

 

 

 

2

Trm ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Thiết lập mới đài truyền thanh xã

 

 

 

 

 

 

 

1

Xã C

 

 

 

 

 

 

 

1

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Nâng cấp đài truyền thanh xã

 

 

 

 

 

 

 

1

Xã D

 

 

 

 

 

 

 

1

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Thiết lập mới trạm truyền thanh thôn

 

 

 

 

 

 

 

1

Huyện E

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Xã G

 

 

 

 

 

 

 

a

Thôn H

 

 

 

 

 

 

 

b

Thôn ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Xã .....

 

 

 

 

 

 

 

a

Thôn

 

 

 

 

 

 

 

b

Thôn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Huyn

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Xã......

 

 

 

 

 

 

 

a

Thôn ….

 

 

 

 

 

 

 

b

Thôn ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

TỈNH, THÀNH PHỐ…………………

PHỤ LỤC 7

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỤC TIÊU, KINH PHÍ THỰC HIỆN NỘI DUNG "TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VT CHT CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CƠ SỞ" THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Kỳ báo cáo ……….

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BTTTT ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT

Nội dung

Kế hoạch năm

Thực hiện từ đầu năm đến kỳ báo cáo

Lũy kế từ đầu Chương trình

Số lượng (đài/trạm)

Kinh phí (triệu đồng)

Số lượng (đài/trạm)

Kinh phí (triệu đồng)

Số lượng (đài/trạm)

Kinh phí (triệu đồng)

1

2

3

4

5

6

7

8

I

Nâng cấp phần phát thanh của đài truyền thanh huyện

 

 

 

 

 

 

1

Huyện A

 

 

 

 

 

 

1

Huyn ….

 

 

 

 

 

 

….

….

 

 

 

 

 

 

II

Nâng cấp phần phát thanh của trạm phát lại phát thanh, truyền hình

 

 

 

 

 

 

1

Trm B thuc huyn

 

 

 

 

 

 

2

Trm ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Thiết lập mới đài truyền thanh xã

 

 

 

 

 

 

1

Xã C

 

 

 

 

 

 

1

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Nâng cấp đài truyền thanh xã

 

 

 

 

 

 

1

Xã D

 

 

 

 

 

 

1

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Thiết lập mới trạm truyền thanh thôn

 

 

 

 

 

 

1

Huyện E

 

 

 

 

 

 

1.1

Xã G

 

 

 

 

 

 

a

Thôn H

 

 

 

 

 

 

b

Thôn ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Xã .....

 

 

 

 

 

 

a

Thôn

 

 

 

 

 

 

b

Thôn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Huyn

 

 

 

 

 

 

2.1

Xã......

 

 

 

 

 

 

a

Thôn ….

 

 

 

 

 

 

b

Thôn ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi