Quyết định 99/QĐ-BTTTT 2016 giao nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm thi đua khối các Đài truyền hình tỉnh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B THÔNG TIN VÀ
TRUYN THÔNG
-------
Số: 99/QĐ-BTTTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ CỤM TRƯỞNG CỤM THI ĐUA KHỐI CÁC ĐÀI PHÁT THANH, ĐÀI TRUYỀN HÌNH, ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2016
------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng s 15/2003/QH11 ngày 16 tháng 11 năm 2003 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2005/QH11, Luật s 32/2009/QH12 và Luật s 39/2013/QH13;
Căn cứ Nghị định s 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Thông tư s 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Nghị định s 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;
Căn cứ Thông tư s 13/2015/TT-BTTTT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông;
Căn c Quyết định s 241/QĐ-BTTTT ngày 24 tháng 02 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định thi đua khen thưởng chuyên đề lĩnh vực phát thanh truyền hình;
Căn cứ báo cáo kết quả bầu chọn Cụm trưởng năm 2016 của 10 Cụm thi đua năm 2015;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử,
QUYẾT ĐỊNH:
Điu 1. Giao nhiệm vụ Cụm trưởng các Cụm thi đua khối các Đài phát thanh, Đài truyền hình, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016 (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Nhiệm vụ của Cụm trưởng được quy định tại văn bản ban hành kèm theo Quyết định số 241/QĐ-BTTTT ngày 24 tháng 02 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng - Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Cụm trưởng Cụm thi đua tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son;
- Thứ trưởng Trương Minh Tuấn;
- Các thành viên HĐ TĐKT Bộ;
- Thường trực Hội đồng TĐKT Bộ;
- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Đài PT, TH, PTTH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Cục PTTH&TTĐT, XT(130)
BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son

 
 
 
 
DANH SÁCH
CỤM TRƯỞNG CỤM THI ĐUA KHỐI CÁC ĐÀI PHÁT THANH, ĐÀI TRUYỀN HÌNH, ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2016
(kèm theo Quyết định số 99/QĐ-BTTTT ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
 
1. Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên, Cụm trưởng cụm thi đua số 1.
2. Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Cao Bằng, Cụm trưởng cụm thi đua số 2.
3. Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Ninh, Cụm trưởng cụm thi đua số 3.
4. Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Bình, Cụm trưởng cụm thi đua số 4.
5. Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Định, Cụm trưởng cụm thi đua số 5.
6. Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum, Cụm trưởng Cụm thi đua số 6.
7. Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Cụm trưởng cụm thi đua số 7.
8. Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tiền Giang, Cụm trưởng cụm thi đua số 8.
9. Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh An Giang, Cụm trưởng cụm thi đua số 9.
10. Tổng Giám đốc Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, Cụm trưởng cụm thi đua số 10./.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi