Quyết định 912/QĐ-BTC 2013 Quy chế báo cáo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 912/QĐ-BTC

Quyết định 912/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:912/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Sỹ Danh
Ngày ban hành:26/04/2013Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------
Số: 912/QĐ-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

 
 
-----------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 2699/QĐ-BTC ngày 10/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 2929/QĐ-BTC ngày 5/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính và Chánh Văn phòng Bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.
Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 977/QĐ-BTC ngày 5/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Trong quá trình thực hiện chế độ báo cáo, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.
 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Các đơn vị, tổ chức thuộc BTC,
- Lưu: VT, THTK.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 
 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo quyết định số 912/QĐ-BTC ngày 26 tháng 04 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
 
Quy chế này quy định chế độ báo cáo tình hình triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính.
Quy chế này áp dụng đối với: Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Học viện Tài chính, các trường trực thuộc Bộ, các Ban quản lý dự án công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Tài chính ra quyết định thành lập.
1. Các báo cáo về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin được thực hiện bằng một trong các hình thức:
- Báo cáo bằng văn bản đồng thời gửi toàn bộ nội dung báo cáo theo đường thư điện tử.
- Báo cáo bằng tệp (file) điện tử kèm theo chữ ký số của thủ trưởng đơn vị.
- Sử dụng một tài khoản được cấp phát của hệ thống ứng dụng báo cáo CNTT để cập nhật trực tiếp sử dụng biểu mẫu điện tử được cung cấp trên hệ thống ứng dụng.
2. Báo cáo bằng văn bản phải có chữ ký, dấu của thủ trưởng đơn vị, số điện thoại cố định, di động, thư điện tử (email) của người lập biểu để thuận lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu, xử lý số liệu. Báo cáo bằng tệp điện tử kèm theo chữ ký số phải được gửi từ hộp thư có tên theo quy định tại Quy chế, thời điểm gửi báo cáo điện tử được xác định theo thời điểm gửi (sent) của thư điện tử kèm theo nội dung báo cáo.
3. Các báo cáo được lập theo quy định tại các biểu mẫu kèm theo Quy chế này.
Báo cáo định kỳ theo tháng, 6 tháng đầu năm và tổng kết cuối năm về tình hình thực hiện các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin được thực hiện tương ứng theo Biểu 01.UDCNTT, Biểu 02/UDCNTT và Biểu 03.UDCNTT ban hành kèm theo Quy chế này.
Báo cáo tháng (trừ tháng 6 và tháng 12) được tính từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng của tháng báo cáo. Báo cáo 6 tháng đầu năm được tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 hàng năm. Báo cáo tổng kết cuối năm được tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm.
1. Về quy định thời hạn gửi báo cáo của các đơn vị:
- Thời hạn gửi báo cáo tháng: Trước ngày 25 của tháng báo cáo.
- Thời hạn gửi báo cáo 6 tháng đầu năm: Trước ngày 15 tháng 6 của năm báo cáo.
- Thời hạn gửi báo cáo năm: Trước ngày 10 tháng 12 của năm báo cáo.
2. Về quy định thời hạn gửi báo cáo Bộ của Cục Tin học và Thống kê tài chính:
- Thời hạn gửi báo cáo tháng: Trước ngày cuối cùng của tháng báo cáo.
- Thời hạn gửi báo cáo 6 tháng đầu năm: Trước ngày 20 tháng 6 của năm báo cáo.
- Thời hạn gửi báo cáo năm: Trước ngày 15 tháng 12 của năm báo cáo.
Các báo cáo đột xuất, báo cáo theo yêu cầu được thực hiện khi có yêu cầu của Bộ Tài chính. Nội dung báo cáo, thời hạn báo cáo được hướng dẫn cụ thể cho từng tình huống, trường hợp khi có phát sinh yêu cầu báo cáo.
1. Trường hợp đơn vị có hệ thống thư điện tử riêng: đơn vị tự lập và quản lý sử dụng địa chỉ thư điện tử để gửi báo cáo. Địa chỉ thư điện tử lập theo quy tắc sau: @. Đơn vị báo cáo có trách nhiệm xác nhận bằng văn bản địa chỉ thư điện tử gửi báo cáo thông báo lại địa chỉ thư điện tử gửi báo cáo về Cục Tin học và Thống kê tài chính trong trường hợp có sự thay đổi.
2. Trường hợp đơn vị chưa có hệ thống thư điện tử riêng: đơn vị thông báo cho Bộ Tài chính (Cục Tin học và Thống kê tài chính) để Cục Tin học và Thống kê tài chính tạo địa chỉ thư điện tử cho đơn vị gửi báo cáo.
3. Trường hợp đơn vị không thể tạo tài khoản để gửi báo cáo trên hệ thống thư điện tử riêng theo quy tắc nêu trên: đơn vị thông báo cho Bộ Tài chính (Cục Tin học và Thống kê tài chính) để cập nhật vào danh sách gửi báo cáo.
1. Báo cáo bằng văn bản gửi về địa chỉ: Cục Tin học và Thống kê tài chính và Vụ Kế hoạch - Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Báo cáo bằng file điện tử gửi về địa chỉ: [email protected][email protected]
1. Các cơ quan, đơn vị báo cáo có trách nhiệm tuân thủ chế độ báo cáo về thời hạn, nội dung báo cáo theo quy định tại Quy chế này và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, trung thực của nội dung báo cáo.
Đối với các cơ quan, đơn vị có nhiều đầu mối quản lý, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm quy định, thông báo, hướng dẫn các đầu mối thuộc phạm vi quản lý của mình thực hiện báo cáo tình hình triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin để tổng hợp gửi Bộ Tài chính trên nguyên tắc bảo đảm thời hạn và nội dung theo đúng quy định.
Trường hợp quá thời hạn, đơn vị chưa gửi báo cáo theo quy định hoặc gửi báo cáo nhưng chưa đầy đủ nội dung theo yêu cầu, Cục Tin học và Thống kê tài chính sẽ tổng hợp tình hình triển khai ứng dụng CNTT của đơn vị theo thông tin mà Cục Tin học và Thống kê tài chính có được ở thời điểm tổng hợp báo cáo. Thủ trưởng các đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Bộ về các nội dung tổng hợp đánh giá tình hình triển khai ứng dụng CNTT của đơn vị.
2. Cục Tin học và Thống kê tài chính có trách nhiệm:
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn việc thực hiện báo cáo.
- Cập nhật và lưu trữ thông tin báo cáo theo đúng quy định của pháp luật.
- Tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin toàn ngành theo tháng, 6 tháng và hàng năm; Báo cáo Bộ các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị hệ thống và thông báo hướng xử lý của Bộ về các kiến nghị, đề xuất để các đơn vị, hệ thống tổ chức thực hiện; Công khai báo cáo trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính.
- Nghiên cứu, xây dựng hệ thống ứng dụng báo cáo CNTT để cho phép các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính khai báo, tổng hợp và gửi báo cáo, công khai thông tin báo cáo qua hệ thống ứng dụng nhằm thay thế dần việc gửi báo cáo bằng giấy./.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi