Quyết định 818/2007/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 818/2007/QĐ-BKH

Quyết định 818/2007/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:818/2007/QĐ-BKHNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Võ Hồng Phúc
Ngày ban hành:01/08/2007Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

Số: 818/2007/QĐ-BKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2007

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin

cho báo chí của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

 

Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Trưởng Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Người phát ngôn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

BỘ TRƯỞNG

Võ Hồng Phúc

 

 

 

QUY CHẾ

Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

(ban hành kèm theo Quyết định số 818/2007/QĐ-BKH

ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

Điều 1. Người phát ngôn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi là Người phát ngôn) là người được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về hoạt động và lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của pháp luật và những vấn đề cụ thể khác được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao.

Điều 2. Hoạt động của Người phát ngôn tuân theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg) và theo quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ (tháng, quý, năm) hoặc trong trường hợp đột xuất, bất thường cho báo chí của Người phát ngôn thông qua các hình thức quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg bao gồm những thông tin được phép của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố về:

1. Tình hình và kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của pháp luật.

2. Chương trình hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; những kết quả, thành tích của cán bộ, công chức, viên chức ngành kế hoạch và đầu tư trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ và quy định của pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

3. Các Chỉ thị, Quyết định và công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong ngành kế hoạch và đầu tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác kế hoạch và đầu tư.

4. Nội dung các cuộc hội nghị, cuộc họp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần thiết phải tuyên truyền rộng rãi đến các cấp, các ngành và nhân dân.

5. Quan điểm và phương thức xử lý của Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về những vấn đề liên quan đến công tác kế hoạch và đầu tư và các sự kiện, vấn đề trong trường hợp đột xuất, bất thường theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg.

6. Hoạt động khác của ngành kế hoạch và đầu tư và Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần công bố với báo chí, do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định.

Điều 4. Nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Người phát ngôn là thông tin chính thống của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 5. Người phát ngôn có quyền và trách nhiệm sau đây:

1. Thực hiện quyền và trách nhiệm của Người phát ngôn theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg và nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo các nội dung quy định tại Điều 3 của Quy chế này.

2. Giúp Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp báo để cung cấp thông tin định kỳ hoặc trong trường hợp đột xuất, bất thường cho báo chí về các nội dung quy định tại Điều 3 của Quy chế này.

3. Tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét việc trả lời phỏng vấn của báo chí hoặc ban hành Thông cáo báo chí để cung cấp thông tin về một vấn đề, một sự kiện của ngành kế hoạch và đầu tư cho các cơ quan báo chí.

4. Tiếp nhận yêu cầu của cơ quan báo chí và chuẩn bị trả lời cho các cơ quan báo chí theo đúng quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

5. Được Văn phòng Bộ sao gửi hoặc thông báo kịp thời thông tin liên quan tới giao ban báo chí.

Điều 6. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trưởng Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, khi được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc Người phát ngôn yêu cầu cung cấp thông tin để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại Quy chế này có trách nhiệm chuẩn bị nội dung và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác báo cáo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và gửi tới Người phát ngôn.

Trên cơ sở nội dung báo cáo của các cơ quan, đơn vị có liên quan, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến chỉ đạo Người phát ngôn thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí hoặc Người phát ngôn tổng hợp và đề xuất nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến chỉ đạo để thực hiện.

Điều 7. Người phát ngôn chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 8. Người phát ngôn phối hợp công tác với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trưởng Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại Quy chế này.

Điều 9. Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm giúp Người phát ngôn thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại Quy chế này.

Điều 10. Người phát ngôn chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trưởng Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế tổ chức thực hiện Quy chế này; định kỳ hàng quý báo cáo việc thực hiện với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi