Quyết định 509/QĐ-BTTTT 2022 Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc bưu chính công ích

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 509/QĐ-BTTTT

Quyết định 509/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:509/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Anh Tuấn
Ngày ban hành:22/03/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

03 tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính ngoài công ích

Ngày 22/3/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ra Quyết định 509/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích.

Theo Quyết định, có 03 tiêu chí chính để đánh giá chất lượng dịch vụ, gồm: Thời gian toàn trình bưu gửi; Độ an toàn bưu gửi; Độ hài lòng của khách hàng. Trong đó, tiêu chí về Độ hài lòng của khách hàng chia thành 8 tiêu chí nhỏ như: Doanh nghiệp được khách hàng ưa thích nhất/sử dụng nhiều nhất; Doanh nghiệp có nhiều loại hình dịch vụ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng nhất;...và được công bố trên cổng Thông tin Điện tử của Bộ và Sách Bưu chính thường niên.

Về tiêu chí Độ an toàn bưu gửi, Bộ sẽ đánh giá tỉ lệ % bưu gửi được phát thành công đến địa chỉ nhận trong vòng 15 ngày kể từ ngày gửi trong tình trạng không bị suy suyển, hư hỏng hoặc ảnh hưởng tới nội dung bên trong, đồng thời sẽ thông báo cho các doanh nghiệp để cảnh báo.

Quyết định 509/QĐ-BTTTT có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 509/QĐ-BTTTT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

______

Số: 509/QĐ-BTTTT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích

_____

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Luật Bưu chính ngày 28 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Vụ Bưu chính) để xem xét, giải quyết.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng (để b/c);

- Các Thứ trưởng;

- Sở TTTT các tỉnh/TP (để biết);

- Các doanh nghiệp bưu chính (để p/h);

- Lưu VT, BC, PAT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Anh Tuấn

 
 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

___________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH KHÔNG THUỘC DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

(Kèm theo Quyết định số 509/QĐ-BTTTT ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

___________

 

STT

TÊN TIÊU CHÍ

NỘI HÀM

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

GHI CHÚ

I

Thời gian toàn trình bưu gửi

Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu thời gian toàn trình bưu gửi theo mức đã công bố với khách hàng

Đạt/Không đạt so với chất lượng đã công bố.

- Thông báo cho các doanh nghiệp để cảnh báo.

- Yêu cầu doanh nghiệp xem xét công bố chỉ tiêu toàn trình mới nếu số mẫu không đạt chỉ tiêu thời gian toàn trình >30% tổng số mẫu kiểm tra, khảo sát.

II

Độ an toàn bưu gửi

Đánh giá tỉ lệ % bưu gửi được phát thành công đến địa chỉ nhận trong vòng 15 ngày kể từ ngày gửi trong tình trạng không bị suy suyển, hư hỏng hoặc ảnh hưởng tới nội dung bên trong

Đạt/Không đạt so với chất lượng doanh nghiệp đã công bố

- Thông báo cho các doanh nghiệp để cảnh báo.

- Yêu cầu doanh nghiệp có phương án nâng cao chất lượng dịch vụ nếu số mẫu bị mất, suy suyển, hư hỏng >10% tổng số mẫu kiểm tra, khảo sát.

III

Độ hài lòng của khách hàng

Gồm:

1. Doanh nghiệp được khách hàng ưa thích nhất/sử dụng nhiều nhất

2. Doanh nghiệp có nhiều loại hình dịch vụ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng nhất

3. Doanh nghiệp có tác phong phục vụ, thái độ ứng xử với khách hàng tốt nhất

4. Doanh nghiệp có mức độ sẵn sàng phục vụ khách hàng cao nhất (thu gom tận nơi, tiếp cận điểm phục vụ dễ dàng, thời gian thu gom nhanh chóng, ...)

5. Doanh nghiệp thực hiện xử lý khiếu nại nhanh nhất

6. Doanh nghiệp có chính sách bồi thường phù hợp nhất

7. Doanh nghiệp có các ứng dụng CNTT cung cấp dịch vụ, theo dõi đơn hàng, …. ưu việt và dễ sử dụng nhất

8. Doanh nghiệp có giá cước phù hợp với chất lượng dịch vụ cung ứng nhất

Đánh giá độ hài lòng của khách hàng về quá trình cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp

xếp hạng theo thứ tự từ nhiều nhất đến ít nhất theo từng tiêu chí nhỏ.

Công bố trên cổng TTĐT của Bộ TTTT và Sách Bưu chính thường niên.

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi