Quyết định 470/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông phương án điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe – nhìn toàn quốc năm 2010

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 470/QĐ-BTTTT

Quyết định 470/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông phương án điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe – nhìn toàn quốc năm 2010
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:470/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Doãn Hợp
Ngày ban hành:07/04/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

------------------

Số:  470/QĐ-BTTTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày  07  tháng   4  năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH
Phương án điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại,

Internet và nghe – nhìn toàn quốc năm 2010

------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26/6/2003;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 420/QĐ-TTg ngày 31/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành Phương án điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010 (sau đây gọi tắt là Phương án điều tra).

1. Thời điểm điều tra: 0h giờ ngày 01 tháng 6 năm 2010.

2. Thời gian tiến hành thu thập số liệu điều tra: 30 ngày bắt đầu từ ngày 01 tháng 6 năm 2010 đến ngày 30 tháng 6 năm 2010.

3. Thời kỳ thu thập số liệu điều tra: tính đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2010.

(Phương án điều tra kèm theo Quyết định này)

Điều 2.  Tổ chức thực hiện

1. Giao Ban Chỉ đạo điều tra thống kê toàn quốc về điện thoại, Internet và nghe - nhìn năm 2010 Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát thực hiện Phương án điều tra.

Vụ Kế hoạch- Tài chính, Vụ Viễn thông; Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Cục Ứng dụng công nghệ thông tin; Trung tâm thông tin, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với Ban Chỉ đạo điều tra thống kê toàn quốc về điện thoại, Internet và nghe - nhìn năm 2010 Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện Phương án điều tra.

2. Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban chỉ đạo điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010 cấp tỉnh và chỉ đạo thực hiện Phương án điều tra tại địa phương.

b) Ban chỉ đạo điều tra cấp tỉnh do đại diện Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm Trưởng Ban. Tham gia Ban chỉ đạo có Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành liên quan, đại diện Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc; trong đó, một đồng chí Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông làm Phó trưởng ban Thường trực. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo điều tra cấp tỉnh.

c) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tại địa phương tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban chỉ đạo điều tra tại địa phương và tổ chức triển khai, thực hiện cuộc điều tra tại địa phương theo đúng Phương án điều tra.

3. Các doanh nghiệp viễn thông, Internet, các đài phát thanh, truyền hình trung ương, địa phương và các đơn vị, hộ gia đình có trách nhiệm báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin, số liệu theo phiếu điều tra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng Ban chỉ đạo điều tra thống kê toàn quốc về điện thoại, Internet và nghe - nhìn năm 2010 Bộ Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các đơn vị và các đối tượng liên quan tại Điều 2, Chánh Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Thủ tướng CP (để báo cáo);

- Phó Thủ tướng CP Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);

-Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: Tài chính; KH và ĐT; Nội vụ;

Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và PTNT; Ủy ban Dân tộc;

- Tổng cục Thống kê (Bộ KH và ĐT);

- Các UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Các doanh nghiệp viễn thông, internet;

- Các đài phát thanh, truyền hình;

- Các Sở TTTT;

- Lưu VT, KHTC.

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Lê Doãn Hợp

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Thông tư 42/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2021/TT-NHNN ngày 05/4/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Thông tư 42/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2021/TT-NHNN ngày 05/4/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Tài chính-Ngân hàng, Chính sách, COVID-19

×
×
×
Vui lòng đợi