Quyết định 1952/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về số dịch vụ nhắn tin và giá cước bản tin nhắn ủng hộ Hội thi tìm hiểu pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số năm 2012

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------------
Số:195/QĐ-BTTTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2012
 
                           
QUYẾT ĐỊNH
Về số dịch vụ nhắn tin và giá cước bản tin nhắn ủng hộ Hội thi tìm hiểu
pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số năm 2012  
---------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
 
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 187/2007/NĐ-CP.
Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;
Xét đề nghị của Ban Điều hành Đề án 554 tại công văn số 10/BĐH ngày 10 tháng 10 năm 2012;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Sử dụng số dịch vụ nhắn tin 147 để ủng hộ Hội thi tìm hiểu pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số bằng hình thức sân khấu hóa năm 2012 thông qua tin nhắn từ các thuê bao mạng viễn thông cố định và mạng thông tin di động theo cú pháp nhắn tin là: THPL.
Điều 2. Giá trị mỗi tin nhắn ủng hộ là 5.000 đồng/bản tin nhắn (đã bao gồm thuế VAT 10%) và được chuyển cho Ban Điều hành Đề án 554 để ủng hộ Hội thi tìm hiểu pháp luật theo thỏa thuận với các đơn vị liên quan và theo quy định của pháp luật.
Điều 3: Giá cước bản tin nhắn là 300 đồng/bản tin nhắn (đã bao gồm thuế VAT 10%, không phân biệt giờ rỗi và giờ bận) được chuyển cho Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) và các Doanh nghiệp viễn thông có thuê bao gửi tin nhắn đến cổng nhắn tin 147. Tỷ lệ chia giá cước bản tin nhắn giữa VTC và các doanh nghiệp viễn thông có thuê bao gửi tin nhắn đến cổng nhắn tin 147 thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 4. Giao Tổng công ty truyền thông đa phương tiện (VTC) làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông mở cổng nhắn tin 147 trên cơ sở sử dụng hạ tầng kỹ thuật sẵn có và theo các quy định hiện hành. Các Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm phối hợp với Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện để đưa dịch vụ nhắn tin qua cổng thông tin 147 vào hoạt động ủng hộ Hội thi tìm hiểu pháp luật.
Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2012 đến hết ngày 25 tháng 12 năm 2012.
Điều 6. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện, Tổng giám đốc và Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận: 
- Như điều 6;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Bộ NN&PTNT (để p/h);                    
- Ban Điều hành Đề án 554 (để p/h);
- Các Doanh nghiệp viễn thông (để t/h);
- Tổng công ty truyền thông đa phương tiện(để t/h);
- Lưu VT, CVT.    
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Lê Nam Thắng
 
 
               

thuộc tính Quyết định 1952/QĐ-BTTTT

Quyết định 1952/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về số dịch vụ nhắn tin và giá cước bản tin nhắn ủng hộ Hội thi tìm hiểu pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số năm 2012
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1952/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Nam Thắng
Ngày ban hành:23/10/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Ủng hộ 5.000 đồng/tin nhắn cho Hội thi tìm hiểu pháp luật
Ngày 23/10/2012, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết định số 1952/QĐ-BTTTT về số dịch vụ nhắn tin và giá cước bản tin nhắn ủng hộ Hội thi tìm hiểu pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số năm 2012.
Theo đó, Bộ trưởng quy định việc ủng hộ Hội thi tìm hiểu pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào thiểu số bằng hình thức sân khấu hóa năm 2012 thông qua tin nhắn từ các thuê bao mạng viễn thông cố định và mạng thông tin di động được thực hiện với cú pháp nhắn tin là: THPL. Trong đó, giá trị mỗi tin nhắn ủng hộ là 5.000 đồng/bản tin nhắn (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT), sẽ được chuyển cho Ban Điều hành Đề án 554 để ủng hộ Hội thi.
Cũng theo Quyết định này, giá cước bản tin nhắn là 300 đồng/bản tin nhắn (đã bao gồm thuế VAT 10%, không phân biệt giờ rỗi và giờ bận) được chuyển cho Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) và các Doanh nghiệp viễn thông có thuê bao gửi tin nhắn đến cổng nhắn tin 147.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2012 đến hết ngày 25/12/2012.

Xem chi tiết Quyết định 1952/QĐ-BTTTT tại đây

tải Quyết định 1952/QĐ-BTTTT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi