Quyết định 1864/QĐ-BTTTT công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

________

Số: 1864/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ Thông tư số 44/2017/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

Xét Đơn đề nghị công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản của Công ty Cổ phần IIG Việt Nam ngày 12 tháng 3 năm 2020, công văn số 718/IIG-PTKD ngày 29 tháng 7 năm 2020 và công văn số 1078/IIG-DA1 ngày 21/9/2020;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng thẩm định chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài cấp đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đối với Chứng chỉ IC3 (Internet and Computing Core Certification) của Tập đoàn Certiport - Pearson Vue, đại diện tại Việt Nam là Công ty Cổ phần IIG Việt Nam ngày 21 tháng 8 năm 2020 và Phiếu đánh giá của các thành viên Hội đồng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận Chứng chỉ IC3 (Internet and Computing Core Certification) của Tập đoàn Certiport - Pearson Vue gồm 03 mô-đun Máy tính căn bản (Computing Fundamentals); Các ứng dụng chủ chốt (Key Applications) và Cuộc sống trực tuyến (Living online) đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Mẫu chứng chỉ kèm theo).

Điều 2. Tập đoàn Certiport - Pearson Vue và Công ty Cổ phần IIG Việt Nam có trách nhiệm đảm bảo tuân thủ các quy định tại Điều 7 Thông tư 44/2017/TT-BTTTT về trách nhiệm của tổ chức nước ngoài hoặc đại diện ủy quyền tại Việt Nam của tổ chức nước ngoài và các quy định hiện hành liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực trong thời hạn 3 (ba) năm kể từ ngày ký.

Điều 4. Trong trường hợp có sự thay đổi về một trong các nội dung sau: khung chương trình, khung giáo trình, nội dung thi, mẫu chứng chỉ của tổ chức nước ngoài, các tổ chức có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, thực hiện đánh giá công nhận lại chứng chỉ.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, các tổ chức có tên tại Điều 2 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Phan Tâm;
- Trung tâm Thông tin (để p/h);
- Công ty Cổ phần IIG Việt Nam;
- Lưu: VT, CNTT (15).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Tâm

 

 

thuộc tính Quyết định 1864/QĐ-BTTTT

Quyết định 1864/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1864/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Tâm
Ngày ban hành:03/11/2020Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ TTTT công nhận chứng chỉ IC3 của tổ chức nước ngoài sử dụng ở VN

Ngày 03/11/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 1864/QĐ-BTTTT về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Theo đó, công nhận chứng chỉ IC3 (Internet and Computing Core Certification) của Tập đoàn Certiport – Pearson Vue gồm 03 mô-đun máy tính căn bản (Computing Fundamentals), các ứng dụng chủ chốt (Key Applications) và cuộc sống trực tuyến (Living online) đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Certiport – Pearson Vue và Công ty Cổ phần IIG Việt Nam có trách nhiệm đảm bảo tuân thủ các quy định tại Điều 7 Thông tư 44/2017/TT-BTTTT về trách nhiệm của tổ chức nước ngoài hoặc đại diện ủy quyền tại Việt Nam của tổ chức nước ngoài. Trong trường hợp có sự thay đổi về khung chương trình, khung giáo trình, nội dung thi, mẫu chứng chỉ của tổ chức nước ngoài, các tổ chức trên chịu trách nhiệm báo cáo Bộ TTTT để xem xét, thực hiện đánh giá công nhận lại chứng chỉ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1864/QĐ-BTTTT tại đây

tải Quyết định 1864/QĐ-BTTTT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi