Quyết định 1820/QĐ-BTTTT 2018 về điều chỉnh, bổ sung Mã bưu chính quốc gia

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1820/QĐ-BTTTT

Quyết định 1820/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh, bổ sung Mã bưu chính quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1820/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Minh Hồng
Ngày ban hành:08/11/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh, bổ sung Mã bưu chính quốc gia đối với một số địa phương

Đây là thông tin được nêu tại Quyết định số 1820/QĐ-BTTTT về việc điều chỉnh, bổ sung Mã bưu chính quốc gia của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 08/11/2018.

Theo đó, sửa đổi thị xã Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) là đơn vị gán mã cũ thành thành phố Hà Tiên, mã bưu chính là 91. Sửa đổi BC. Trung tâm thị xã Hà Tiên thành BC. Trung tâm thành phố Hà Tiên với mã bưu chính là 91500; Thị ủy sửa đổi thành Thành ủy với mã bưu chính là 91501…

Ngoài ra, bổ sung đối tượng gán mã mới là Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ở TP. Hà Nội với mã bưu chính là 10094; Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh với mã bưu chính là 01048.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 08/11/2018.

Xem chi tiết Quyết định 1820/QĐ-BTTTT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

Số: 1820/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nội, ngày 8 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V VIC ĐIỀU CHNH, B SUNG MÃ BƯU CHÍNH QUC GIA

B TRƯỞNG BTHÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Bưu chính ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị quyết số 535/NQ-UBTUQH14 ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc thành lập thị trấn Lai Uyên thuộc huyện Bầu Bàng và thị trấn Tân Thành thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Nghị quyết số 536/NQ-UBTUQH14 ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Đồng Lập thuộc huyện Can Lc, tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Nghị quyết số 573/NQ-UBTUQH14 ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên và thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 587/NQ-UBTUQH14 ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản; thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài và thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Nghị quyết số 238/NQ-HĐND ngày 08/4/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh; kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh thành Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Nghị Quyết số 09/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về Mã bưu chính quốc gia;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục điều chỉnh, bổ sung Mã bưu chính quốc gia đã ban hành kèm theo Quyết định số 2475/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (phụ lục đính kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- S TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ TTTT: Bộ trưng, các Thứ trưng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính;
- Lưu VT, BC, CTT (430).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

PHỤ LỤC

ĐIU CHỈNH, B SUNG MÃ BƯU CHÍNH QUC GIA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1820/QĐ-BTTTT ngày 8 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Số thứ tự

Tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương cũ

Tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương mới

Mã bưu chính

Tỉnh

Quận

33

 

TỈNH KIÊN GIANG

TỈNH KIÊN GIANG

91

 

5

THỊ XÃ HÀ TIÊN

THÀNH PHỐ HÀ TIÊN

 

 

 

 

 

 

10

 

TỈNH BÌNH PHƯỚC

TỈNH BÌNH PHƯỚC

67

 

1

THỊ XÃ ĐNG XOÀI

THÀNH PHỐ ĐNG XOÀI

 

 

 

 

 

 

 

Số thứ tự

Đối tượng gán mã cũ

Đối tượng gán mã mới

Mã bưu chính

Tỉnh

Quận

ĐTGM

 

 

33

 

 

TỈNH KIÊN GIANG

TỈNH KIÊN GIANG

91

 

5

 

THỊ XÃ HÀ TIÊN

THÀNH PHỐ HÀ TIÊN

 

 

 

1

BC. Trung tâm thị xã Hà Tiên

BC. Trung tâm thành phố Hà Tiên

91500

 

 

2

Thị ủy

Thành ủy

91501

 

 

8

X. M Đc

P. M Đức

91508

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

TỈNH BÌNH PHƯỚC

TỈNH BÌNH PHƯỚC

67

 

1

 

THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI

THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

 

 

 

1

BC. Trung tâm thị xã Đồng Xoài

BC. Trung tâm thành phố Đồng Xoài

67100

 

 

2

Thị ủy

Thành ủy

67101

 

 

7

X. Tiến Thành

P. Tiến Thành

67107

 

 

 

 

 

 

 

9

 

HUYỆN HỚN QUẢN

HUYỆN HỚN QUN

 

 

 

6

X. Tân Khai

TT. Tân Khai

67806

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

TỈNH HÀ TĨNH

TỈNH HÀ TĨNH

45-46

 

3

 

HUYỆN CAN LỘC

HUYỆN CAN LỘC

 

 

 

25

X. Đồng Lc

TT. Đồng Lc

45325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

TỈNH BÌNH DƯƠNG

TỈNH BÌNH DƯƠNG

75

 

7

 

HUYỆN BU BÀNG

HUYỆN BẦU BÀNG

 

 

 

6

X. Lai Uyên

P. Lai Uyên

75706

 

 

 

 

 

 

 

5

 

HUYỆN BẮC TÂN UYÊN

HUYỆN BẮC TÂN UYÊN

 

 

 

6

X. Tân Thành

TT. Tân Thành

75506

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

 

 

TỈNH QUẢNG NINH

TỈNH QUẢNG NINH

01-02

 

 

21

S Văn hóa, Thể thao và Du lịch

S Văn hóa và Thể Thao

01047

 

Số thứ tự

Bổ sung đối tượng gán mã mới

Mã bưu chính

Tỉnh

Qun

ĐTGM

 

 

24

 

 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

 

 

84

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước ti doanh nghiệp

10094

49

 

 

TỈNH QUNG NINH

01-02

 

 

22

Sở Du lịch

01048

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Quyết định 424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch

×
×
×
Vui lòng đợi