Quyết định 1160/QĐ-TTg Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

________

Số: 1160/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2021

 

                                                                       

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN

______

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại;

Căn cứ Quyết định số 1536/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN (sau đây viết tắt là Chương trình hành động) với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu

- Tuyên truyền để mọi bộ phận trong xã hội hiểu về Cộng đồng ASEAN, thu hẹp khoảng cách giữa hợp tác khu vực và cảm nhận của công chúng về Cộng đồng ASEAN, tạo đồng thuận, niềm tin và sự ủng hộ của người dân, dư luận xã hội với hợp tác ASEAN;

- Nâng cao ý thức “Tư duy Cộng đồng, Hành động Cộng đồng” của người dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân để tham gia đóng góp và hưởng lợi từ tiến trình hội nhập và xây dựng Cộng đồng ASEAN.

2. Định hướng

- Tạo mạch tuyên truyền xuyên suốt, thường xuyên, liên tục từ trung ương đên địa phương, tuyên truyền thể hiện dòng chảy chính của công tác hội nhập ASEAN; đa dạng hóa sản phẩm và hình thức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng số và mạng xã hội; tăng cường chia sẻ, khai thác cơ sở dữ liệu thông tin chung;

- Tạo điều kiện cho doanh nghiệp, giới trẻ và người dân trao đổi, tìm hiểu về mục đích, giá trị và lọi ích mà Cộng đồng ASEAN đã và sẽ mang lại cho Việt Nam v.v.

- Tăng cường công tác phối hợp thông tin giữa các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương và địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí truyền thông.

3. Nội dung tuyên truyền ưu tiên

- Ưu tiên truyền thông về các hoạt động chính trị - ngoại giao quan trọng; các hoạt động đầu tư, kinh doanh, các thỏa thuận thương mại tự do khu vực ASEAN; phát triển nguồn nhân lực, lao động - việc làm; kinh tế số, chuyển đổi số; giáo dục; bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, hợp tác tiêu vùng, hợp tác ứng phó và phục hồi sau đại dịch COVID-19 của ASEAN;

- Ưu tiên tuyên truyền đi vào phân tích cụ thể, thực chất về lợi ích thiết thực của ASEAN cho người dân hiểu và thực hiện, truyền thông theo chuyên đề về các chính sách, thỏa thuận chung của ASEAN trên cả 3 Trụ cột Cộng đồng ASEAN;

- Truyền thông về các câu chuyện thực tiễn, mô hình và nhân vật điển hình về những lợi ích thiết thực mà Cộng đồng ASEAN đem lại cho người dân các quốc gia thành viên, cơ hội để người dân tham gia đóng góp cho Cộng đồng;

- Truyền thông về sự tham gia của Việt Nam trên cả 3 Trụ cột của Cộng đồng ASEAN: Cộng đồng Chính trị - An ninh: chủ động, tích cực và có trách nhiệm; Cộng đồng Kinh tế: đề cao các cam kết của ASEAN, ủng hộ hệ thống thương mại đa phương mở, dựa trên luật lệ, bao trùm và cùng có lợi; Cộng đồng Văn hoá - Xã hội: đề cao xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết, tự cường, dung nạp và hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm với tinh thần không bỏ lại ai phía sau;

- Nhấn mạnh tầm quan trọng của ASEAN đối với Việt Nam, khẳng định lợi ích cơ bản và lâu dài của Việt Nam trong việc xây dựng một Cộng đồng ASEAN liên kết chặt chẽ hơn, đoàn kết, thống nhất và có vai trò chủ đạo ở khu vực;

- Truyền thông về quá trình hình thành, lợi ích và kết quả xây dựng Cộng đồng ASEAN (2015 - 2025); khẳng định vai trò, vị thế của ASEAN, các thành tựu mà ASEAN đạt được trong quá trình hình thành và phát triển Cộng đồng; nhấn mạnh những thay đổi của ASEAN từ khi hình thành Cộng đồng; làm rõ ý nghĩa của việc hình thành Cộng đồng ASEAN đối với hợp tác và phát triển chung ở khu vực cũng như ở từng nước; tuyên truyền về Bản sắc ASEAN và kết nối con người với con người trong Cộng đồng ASEAN, hướng tới một Cộng đồng ASEAN vì con người và lấy con người làm trung tâm;

- Truyền thông nêu bật vị trí, vai trò, đóng góp và dấu ấn của Việt Nam trong quá trình hội nhập và tham gia ASEAN, nhất là trong quá trình xây dựng Cộng đảng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng, có vai trò dẫn dắt trong các vấn đề khu vực; nêu rõ những tiềm năng, thế mạnh, các cơ hội cũng như thách thức của Việt Nam khi tham gia vào Cộng đồng ASEAN, ý nghĩa của những kết quả này đối với cuộc sống của người dân Việt Nam;

- Quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người, cơ hội kinh doanh, các thông tin về các dự án đầu tư, xúc tiến đầu tư, giới thiệu du lịch, văn hóa, đặc sản... của Việt Nam đến các nước thành viên ASEAN và các nước đối tác của ASEAN; giới thiệu về lịch sử, văn hóa, đời sống của người dân các quốc gia thành viên ASEAN, tiềm năng, thế mạnh hợp tác mà Việt Nam có thể khai thác.

4. Đối tượng tuyên truyền

- Trong nước: Người dân Việt Nam đặc biệt là các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề xuất khẩu; giới trẻ (sinh viên, học sinh, lao động trẻ); người dân ở cấp cơ sở; người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam, đặc biệt là công dân của các nước thành viên ASEAN;

- Ngoài nước: Người Việt Nam sinh sống, làm việc, học tập ở nước ngoài, nhất là tại các nước ASEAN và các nước đối tác của ASEAN; người nước ngoài, đặc biệt là công dân của các nước thành viên ASEAN và các nước đối tác của ASEAN.

5. Thời gian thực hiện

Giai đoạn từ nay đến hết 2025, tầm nhìn 2030. (Sau năm 2025, trên cơ sở kết quả 10 năm hình thành Cộng đồng ASEAN năm 2025, sẽ cập nhật, bổ sung các định hướng, yêu cầu mới trong các kế hoạch triển khai Chương trình hành động này).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban Tuyên giáo Trung ương, các bộ (đặc biệt các Bộ: Ngoại giao, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội đảm nhiệm chủ trì các Trụ cột Cộng đồng ASEAN), cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan báo chí, xuất bản, các tổ chức chính trị - xã hội chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình hành động này, cụ thể như sau:

1. Bộ Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, chịu trách nhiệm đảm nhiệm vai trò thường trực Ban Chỉ đạo tuyên truyền quảng bá ASEAN (viết tắt là Ban Chỉ đạo). Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định về cơ chế làm việc của Ban Chỉ đạo và chịu trách nhiệm phân công công việc cụ thể cho các thành viên và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện. Ban Chỉ đạo đồng thời đóng vai trò là Ban Thông tin Quốc gia ASEAN của Việt Nam;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan trong Ban Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN (viết tắt là Kế hoạch) theo từng năm hoặc theo giai đoạn để triển khai Chương trình hành động này, chịu trách nhiệm hướng dẫn, điều phối, đôn đốc triển khai các hoạt động trong Kế hoạch;

c) Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương trong chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền cho các cơ quan báo chí trong nước, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm chống phá đường lối đối ngoại của Đảng, đẩy mạnh thông tin đối ngoại về thành tựu của Việt Nam trong quá trình hội nhập ASEAN;

d) Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và 3 Bộ Trụ cột định hướng, xác định các ưu tiên tuyên truyền ASEAN ở cấp quốc gia cho các cơ quan báo chí trong nước theo từng năm hoặc theo giai đoạn; rà soát, đánh giá hạn chế và tồn tại để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền ASEAN;

đ) Phối hợp với Ủy ban Đối ngoại Quốc hội trong các hoạt động thông tin tuyên truyền đối ngoại của Quốc hội nhằm quảng bá về Cộng đồng ASEAN và hợp tác liên nghị viện trong ASEAN;

e) Tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông như hội nghị, hội thảo, triển lãm, diễn đàn, tọa đàm, cuộc thi, tập huấn về ASEAN, kết nối với báo chí, trao đổi đoàn phóng viên, phát hành tem, ấn phẩm, xuất bản phẩm v.v... để tăng cường thông tin, tin bài, sản phẩm tuyên truyền về ASEAN;

g) Vận hành mạng lưới đầu mối thông tin và điều phối hợp tác tuyên truyền ASEAN giữa các bộ ngành, địa phương và cơ quan báo chí, đảm bảo cung cấp thông tin đúng, đủ, thông suốt và kịp thời;

h) Vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu tuyên truyền quảng bá ASEAN nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác và chia sẻ thông tin giữa các bộ ngành và các cơ quan báo chí truyền thông trong nước; thúc đẩy hoạt động của cổng thông tin ASEAN Việt Nam ở các địa phương; tăng cường thông tin tuyên truyền về ASEAN trên các phương tiện truyền thông mới.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức chính trị - xã hội

a) Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của mình, chủ động xây dựng kế hoạch, đảm bảo kinh phí tổ chức các hoạt động truyền thông về ASEAN thuộc phạm vi phụ trách theo từng năm hoặc theo giai đoạn, gửi Bộ Thông tin và Truyền thông để xây dựng kế hoạch chung và phối hợp triển khai;

b) Chủ động cung cấp thông tin về ASEAN thuộc phạm vi phụ trách cho các cơ quan thông tấn báo chí trung ương về các trọng tâm ưu tiên tuyên truyền, kế hoạch tổ chức hoặc tham gia các hoạt động, sự kiện trong ASEAN và các nội dung liên quan để truyền thông cho các đối tượng trong xã hội đặc biệt là doanh nghiệp và lao động trẻ;

c) Chỉ đạo xây dựng chuyên mục ASEAN và đưa thông tin tuyên truyền về ASEAN trên các tờ báo, trang tin điện tử trực thuộc;

d) Chủ trì tổ chức hoặc cử chuyên gia trình bày tại hội nghị, hội thảo tập huấn, toạ đàm, phỏng vấn chuyên đề, v.v… về ASEAN thuộc phạm vi phụ trách;

đ) Xây dựng và phổ biến tài liệu, ấn phẩm, sách, phụ san, tờ rơi tuyên truyền về ASEAN trong phạm vi phụ trách nhằm nâng cao nhận thức về ASEAN và Cộng đồng ASEAN; xem xét tổ chức các hoạt động giao lưu, tìm hiểu về ASEAN;

e) Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông duy trì và vận hành hiệu quả Cổng Thông tin ASEAN Việt Nam thông qua việc thường xuyên cập nhật tin bài và ảnh về các sự kiện, hoạt động nổi bật của ASEAN trong phạm vi phụ trách;

g) Gửi báo cáo kết quả triển khai, đánh giá hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện và đề xuất phương án khắc phục cho Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Căn cứ Chương trình hành động này để xây dựng kế hoạch tuyên truyền quảng bá ASEAN tại địa phương theo từng năm hoặc theo giai đoạn; gửi báo cáo kết quả triển khai, đánh giá hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện và đề xuất phương án khắc phục cho Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

b) Chỉ đạo các sở, ngành và báo chí địa phương phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền quảng bá về ASEAN cho người dân địa phương đặc biệt là doanh nghiệp và lao động trẻ;

c) Chỉ đạo tiếp sóng và phát lại các chương trình truyền thông của các cơ quan báo đài trung ương; tăng cường công tác phổ biến thông tin về ASEAN trên trang tin điện tử của địa phương;

d) Tăng cường hội nhập, tích cực tham gia giới thiệu, quảng bá các thông tin về môi trường đầu tư, thu hút doanh nghiệp, phát triển lao động, việc làm, v.v… của địa phương tại các hoạt động, sự kiện của ASEAN.

4. Các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, xuất bản trung ương và địa phương, đặc biệt là Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, báo Nhân dân

a) Chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình hành động này; chủ động xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí và triển khai tuyên truyền ASEAN hàng năm theo quy định, đảm bảo thực hiện đúng, đủ các nội dung của Chương trình hành động này, gửi Bộ Thông tin và Truyền thông để xây dựng kế hoạch chung và phối hợp triển khai;

b) Bám sát định hướng và ưu tiên tuyên truyền về ASEAN, đẩy mạnh tuyên truyền trên tất cả các loại hình báo chí, đa dạng hình thức tuyên truyền, quảng bá để người dân, doanh nghiệp, giới trẻ dễ tiếp cận và tiếp thu;

c) Bám sát lịch trình, đưa tin đầy đủ, chính xác, kịp thời đối với các sự kiện quan trọng của ASEAN; tăng cường tuyên truyền thường xuyên, ưu tiên tuyên truyền đi vào từng vấn đề cụ thể, thực chất, có lợi ích thiết thực cho người dân; chủ động phối hợp với các bộ ngành để tăng cường truyền thông về các câu chuyện thực tiễn, hình mẫu điển hình nhằm nêu bật lợi ích mà Cộng đồng ASEAN mang lại;

d) Thiết lập, vận hành và tăng cường nội dung cho các chuyên trang, chuyên mục, chương trình tuyên truyền về ASEAN; lồng ghép tuyên truyền ASEAN vào các chương trình, trò chơi truyền hình, truyền thanh đang phát sóng;

đ) Tăng cường đẩy mạnh việc dùng chung cơ sở hạ tầng, cơ sở dữ liệu về ASEAN, chủ động chia sẻ thường xuyên, liên tục tin bài, ảnh, tài liệu, video, audio lên cơ sở dữ liệu chung và khai thác tuyên truyền ASEAN;

e) Thúc đẩy trao đổi tin bài với các cơ quan báo đài, hãng thông tấn của các nước ASEAN, phối hợp đồng sản xuất các chương trình phát thanh truyền hình với các cơ quan báo chí các nước ASEAN, các nước đối thoại với ASEAN;

g) Gửi báo cáo kết quả triển khai, đánh giá hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện và đề xuất phương án khắc phục cho Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN do ngân sách nhà nước cấp trên cơ sở kế hoạch triển khai Chương trình hành động cho từng năm, theo dự toán do các bộ, ngành, địa phương xây dựng. Các bộ, ngành, địa phương chủ động tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ các Quỹ hợp tác của ASEAN với các đối tác, các nguồn xã hội hóa, đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và các nguồn hợp pháp khác. Kinh phí cho các hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí từ dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bộ Tài chính hướng dẫn và bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để đảm bảo triển khai các hoạt động trong Chương trình hành động này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các cơ quan báo chí, xuất bản, các tổ chức chính trị - xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại;

- Báo Nhân dân;

- Thông tấn xã Việt Nam;

- Đài truyền hình Việt Nam;

- Đài tiếng nói Việt Nam;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: VT, QHQT (2b).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Phạm Bình Minh

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục I

ĐỊNH HƯỚNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ ASEAN

(Kèm theo Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

_______________

 

1. Thực hiện Tuyên truyền theo sự kiện

a) Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi về các sự kiện quan trọng thường kỳ của ASEAN theo các đợt gồm:

- Hội nghị Cấp cao lần thứ 1 (đầu năm) và lần thứ 2 (cuối năm) và các Hội nghị liên quan;

- Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao (giữa năm);

- Hội nghị Bộ trưởng chuyên ngành của các bộ, ngành (thông tin từ các bộ ngành);

- Một số Hội nghị Cấp cao kỷ niệm với các nước đối tác (không nằm trong các khuôn khổ Hội nghị cấp cao hàng năm); các hội nghị của các Hội đồng Cộng đồng trên cả 3 Trụ cột và các hoạt động hợp tác đặc biệt giữa ASEAN với các đối tác trên từng lĩnh vực và các hoạt động ASEAN được tổ chức tại Việt Nam.

Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì các Trụ cột Cộng đồng ASEAN: (1) chủ động định kỳ thông báo cho các cơ quan báo chí truyền thông Kế hoạch các hoạt động của ASEAN theo tháng/quý; (2) hình thành khuôn mẫu tuyên truyền cho mỗi đợt Hội nghị thường niên để triển khai lâu dài, thuận tiện cho các cơ quan báo chí truyền thông trong công tác đưa tin được kịp thời, nhanh chóng và chính xác.

b) Xây dựng Khung các hoạt động tuyên truyền cho Tuần ASEAN hàng năm (từ 28/7 - 8/8): đây là điểm nhấn quan trọng trong năm, có thể điều chỉnh mức độ tùy theo các đợt kỷ niệm năm chẵn/lẻ. Một số hoạt động tuyên truyền chung cho dịp này dự kiến như:

- Thủ tướng Chính phủ phát biểu trên truyền hình;

- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có bài viết trên các báo lớn (riêng các năm chẵn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ kỷ niệm và tiệc chiêu đãi Ngoại giao đoàn);

- Hàng năm, lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì các Trụ cột Cộng đồng ASEAN có bài viết riêng về thành tựu hợp tác thuộc Trụ cột phụ trách;

- Tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN tại trụ sở Bộ Ngoại giao, treo băng rôn quảng bá về Cộng đồng ASEAN tại các thành phố lớn;

- Các báo, đài đăng loạt phóng sự, tin bài về ASEAN và sự tham gia của Việt Nam trong ASEAN;

- Tổ chức một số sự kiện triển lãm, văn hóa, giao lưu nhân dân, hội thảo chuyên đề về ASEAN, nhất là trong các năm kỷ niệm chẵn.

c) Đợt cuối 2025 - khi ASEAN hoàn thành 10 năm thành lập Cộng đồng, tổ chức đợt tuyên truyền, quảng bá mức độ cao về Cộng đồng ASEAN:

- Thủ tướng Chính phủ có Thông điệp trên truyền hình về việc Cộng đồng ASEAN hình thành và định hướng tham gia của Việt Nam;

-Tổ chức tiệc chiêu đãi nhân sự kiện 10 năm hình thành Cộng đồng ASEAN, kết hợp hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao bên lề;

- Tổ chức một số hoạt động kết hợp với các nước ASEAN để tuyên truyền, quảng bá đồng bộ ở cấp khu vực cho sự kiện này (phụ thuộc vào kế hoạch chung của ASEAN);

- Tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp trên cơ sở phối hợp với các quốc gia ASEAN để thực hiện các phóng sự phát sóng trong Chương trình về Cộng đồng ASEAN và tôn vinh thời điểm ra đời Cộng đồng;

- Tổ chức các hoạt động chào mừng 10 năm hình thành Cộng đồng ASEAN (sự kiện triển lãm, trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân, hội thảo chuyên đề, V.V.).

2. Thực hiện tuyên truyền thường xuyên hàng năm

a) Bám sát mục tiêu, định hướng ưu tiên tuyên truyền trong Chương trình hành động của Thủ tướng Chính phủ và Chủ đề của ASEAN hàng năm; duy trì thông tin về ASEAN thường kỳ trên báo, đài và tăng cường thông tin trên mạng internet và các phương tiện truyền thông mới.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các báo Nhân dân, Quân đội Nhân dân, V.V…: duy trì thông tin về ASEAN trong các bản tin, chuyên mục hiện có; nghiên cứu xây dựng bản tin, phóng sự chuyên đề trên 03 Trụ cột của ASEAN; phát trên tất cả các nền tảng truyền thông do cơ quan báo đài quản lý bao gồm cả trên các phương tiện truyền thông mới;

- Khuyến khích các báo điện tử đưa tin, phỏng vấn, nghiên cứu xây dựng loạt bài, phóng sự chuyên đề về ASEAN với hình thức thể hiện đa dạng (tin bài, video, inforgraphic, V.V.), bằng nhiều ngôn ngữ và phát trên các trang tin điện tử và các trang mạng xã hội của báo;

- Các Đài Truyền hình, Phát thanh chủ động đưa các nội dung tìm hiểu về ASEAN vào các trò chơi có đông đảo người theo dõi, xem xét tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về ASEAN cho học sinh, sinh viên và giới trẻ; tích cực sản xuất các chương trình chuyên đề, phim tài liệu, phóng sự về đất nước, con người các nước thành viên ASEAN;

- Các kênh truyền hình đổi ngoại như VTV4, VTC10, các báo đối ngoại của Thông tấn xã Việt Nam chủ động lồng ghép các nội dung tin, bài, phim ảnh về Việt Nam và ASEAN trong các chương trình phát sóng của mình;

- Các Đài Truyền hình chủ động hợp tác với các Đài Truyền hình của các quốc gia ASEAN, trao đổi tin tức, hợp tác sản xuất, hợp tác chia sẻ và giới thiệu các bộ phim tài liệu đặc sắc về đất nước, con người các quốc gia trong cộng đồng ASEAN để phát trên sóng truyền hình Việt Nam và các nước ASEAN;

- Các Báo, Đài, cơ quan thường trú tại nước ngoài tích cực đưa tin về nhu cầu thị trường, các cơ hội kinh doanh, bài học thành công, kinh nghiệm quản lý của các nước ASEAN, phong tục tập quán đa dạng mà có nhiều nét tương đồng giữa các nước trong cộng đồng ASEAN.

b) Tổ chức các hoạt động truyền thông quảng bá về ASEAN

- Tổ chức các hoạt động quảng bá mang tính đại chúng như giao lưu văn hóa, thể thao, hội chợ, triển lãm, các cuộc thi, giao lưu tìm hiểu về ASEAN (đặc biệt là vào các năm chẵn); Cơ quan, địa phương chủ động thông báo kế hoạch, nội dung liên quan về sự kiện cho các cơ quan báo chí để sớm có kế hoạch truyền thông cho hoạt động;

- Tổ chức các hội nghị/hội thảo chuyên đề, tập huấn, tọa đàm, v.v… về hội nhập ASEAN: các Hiệp định, Cam kết, Nghị định, v.v… liên quan, cũng như cơ hội và các lợi ích mà Cộng đồng ASEAN mang lại cho các nhóm đối tượng khác nhau trong xã hội (cán bộ ở địa phương, phóng viên, biên tập viên, doanh nghiệp; thanh niên, sinh viên, V.V…);

- Định hướng, tổ chức các đoàn phóng viên thực hiện các chương trình chuyên đề về: các bài học điển hình; các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, v.v… tiêu biểu trong hợp tác ASEAN và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Cộng đồng ASEAN; các vấn đề chung trong ASEAN đang được xã hội quan tâm (như hợp tác, ứng phó và phục hồi sau COVID-19); các vấn đề mới nổi khác cần sự quan tâm của xã hội và cộng đồng ASEAN;

- Xây dựng và phát hành các ấn phẩm, tài liệu liên quan trực tiếp đến lợi ích, nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý ở địa phương đặc biệt các hoạt động xúc tiến đầu tư, kinh doanh, các lợi ích kinh tế, các thách thức, nghĩa vụ liên quan khi tham gia hợp tác kinh tế ASEAN và đối tác của ASEAN;

- Tổ chức in ấn, phát hành các ấn phẩm, sách, phụ san, tờ rơi về ASEAN, mục tiêu, nội hàm của Cộng đồng ASEAN, sự tham gia của Việt Nam trong ASEAN, phát rộng rãi cho các đối tượng công chúng cũng như sử dụng trong hoạt động tuyên truyền đối ngoại tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Kết hợp phát các ấn phẩm trên cùng với các sản phẩm hàng hóa du lịch để tăng tính quảng bá rộng rãi;

- Triển khai treo cờ ASEAN và sử dụng ASEAN ca;

- Tổ chức tuyên truyền, quảng bá về các điểm đến và các sản phẩm du lịch trong 10 quốc gia ASEAN, tạo mạng liên kết giữa các điểm du lịch trong ASEAN, nâng cao sức thu hút chung của cả khu vực;

- Tổ chức các chuyến đi cho các nhà báo trong khu vực ASEAN đến Việt Nam để viết bài, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và tiềm năng hợp tác của Việt Nam và ngược lại;

- Tổ chức phát hành và lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính với chủ đề về Cộng đồng ASEAN vào năm 2025. Trong trường hợp 10 nước ASEAN có kế hoạch chung về hoạt động phát hành tem thì sẽ phát hành bộ tem chung (gồm 10 mẫu tem) về đề tài này. Tổ chức Triển lãm tem Bưu chính quốc gia với chủ đề về ASEAN vào năm 2025, với sự tham gia của các nhà sưu tập tem chơi toàn quốc và mời một số nhà sưu tập tem các nước ASEAN tham gia;

- Các hoạt động khác.

 

 

 

Phụ lục II

DANH MỤC CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ ASEAN

(kèm theo Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

____________________

 

STT

TÊN HOẠT ĐỘNG/NHIỆM VỤ

CƠ QUAN CHỦ TRÌ/THỰC HIỆN

CƠ QUAN PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

I

Tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, đẩy mạnh tuyên truyền trên môi trường mạng

1

Tuyên truyền về các sự kiện quan trọng của ASEAN

Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông; Các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan

Các cơ quan báo chí, các đài phát thanh truyền hình trung ương và địa phương

Thường xuyên

2

Duy trì thông tin thường kỳ về ASEAN trên các báo, đài trung ương và địa phương; đưa tin đầy đủ, kịp thời, chính xác; đa dạng hóa sản phẩm và hình thức truyền thông, đẩy mạnh truyền thông trên môi trường mạng

Các cơ quan báo chí, các đài phát thanh truyền hình trung ương và địa phương

Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông; Các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan

Thường xuyên

3

Xây dựng và tăng cường nội dung cho các chương trình, chuyên mục, phóng sự, bài viết về ASEAN, về các chính sách, thỏa thuận chung của ASEAN, lợi ích mà Cộng đồng ASEAN mang lại cho người dân, cộng đồng doanh nghiệp thông qua các nhân vật, câu chuyện thực tiễn.

Các cơ quan báo chí, các đài phát thanh truyền hình trung ương và địa phương

Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông; Các bộ, cơ quan, tổ chúc liên quan

Thường xuyên

4

Nâng cấp chuyên trang chung về ASEAN; Xây dựng, bổ sung, nâng cấp chuyên trang các trụ cột Cộng đồng ASEAN, chuyên mục ASEAN trên website chính thức của các bộ, ngành, địa phương.

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan.

Thường xuyên

5

Tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp trên cơ sở phối hợp với các quốc gia ASEAN, đặc biệt đợt cuối năm 2025 khi ASEAN ở giai đoạn 10 năm hình thành Cộng đồng

Đài Truyền hình Việt Nam

Các đài phát thanh truyền hình trung ương và địa phương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao; các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan

Năm 2025

6

Sản xuất và phát sóng phim tài liệu về ASEAN, hợp tác với các quốc gia ASEAN để đồng sản xuất hoặc chia sẻ các bộ phim tài liệu đặc sắc về đất nước, con người các quốc gia trong cộng đồng ASEAN

Các cơ quan báo chí, các đài phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao; các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan

Hàng năm

7

Khai thác, sản xuất nội dung về các câu chuyện, nét tương đồng và độc đáo về văn hoá, truyền thống, ngôn ngữ, v.v… giữa các dân tộc các nước ASEAN nhằm nâng cao hiểu biết lẫn nhau và cảm nhận thuộc về một cộng đồng chung của người dân.

Các cơ quan báo chí, các đài phát thanh truyền hình trung ương và địa phương

Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao; các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan

Thường xuyên

8

Truyền thông về các giải thưởng ASEAN, các cá nhân tập thể đạt giải, các mạng lưới ASEAN (mạng lưới thành phố thông minh, thành phố du lịch, thành phố vì môi trường, v.v…) nêu bật lợi ích mà Cộng đồng ASEAN mang lại

Các cơ quan báo chí, các đài phát thanh truyền hình trung ương và địa phương

Các bộ, cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan

Hàng năm

II

Tuyên truyền thông qua các hoạt động cung cấp, phổ biến thông tin, tập huấn, nâng cao năng lực, v.v.

1

Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về các cơ hội kinh doanh, các lợi ích kinh tế sẽ đem lại cho các doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia hợp tác kinh tế ASEAN và đối tác của ASEAN.

Bộ Công Thương

Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan

2021 -2025

2

Tổ chức tuyên truyền quảng bá về Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia trong khuôn khổ ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác nhằm phổ biến, cập nhật thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân để khai thác tối đa lợi ích mà các hiệp định này mang lại

Bộ Công Thương

Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan

2021 -2025

3

Triển khai kế hoạch Thông tin tuyên truyền hoạt động hợp tác ASEAN thuộc lĩnh vực công vụ, công chức ngành Tài chính (thực hiện theo Quyết định số 1705/QĐ-BTC ngày 29/8/2020) của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025)

Bộ Tài chính

Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Cổng TTĐT Bộ Tài chính, cơ quan báo chí trong và ngoài ngành Tài chính

2021 -2025

4

Chủ trì tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến về các Nghị định ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện các Hiệp định thương mại tự do bao gồm: Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA), các Hiệp định của ASEAN với các đối tác (ASEAN - Trung Quốc, ASEAN - Hàn Quốc, ASEAN - Nhật Bản, ASEAN - Ấn Độ, ASEAN - Úc, Niu Di Lân), ASEAN - Hồng Kông

Bộ Tài chính

Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Cổng TTĐT Bộ Tài chính, cơ quan báo chí trong và ngoài ngành Tài chính

2021 -2025

5

Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề, tập huấn, toạ đàm, triển lãm, v.v… chuyên đề về ASEAN

Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan

Hàng năm

6

Xây dựng và phát hành các bộ tài liệu tuyên truyền cập nhật về các văn kiện, tuyên bố, kế hoạch công tác của các cơ quan hợp tác chuyên ngành, các kết quả nghiên cứu, dự án liên quan của ASEAN thuộc các lĩnh vực chuyên ngành

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan

Hàng năm

7

In ấn, phát hành các ấn phẩm, sách, phụ san, tờ rơi, video clips, v.v. quảng bá về Cộng đồng ASEAN

 

Các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan

Hàng năm

III

Tuyên truyền thông qua các hoạt động quảng bá hình ảnh Cộng đồng ASEAN

1

Tuyên truyền trực quan: treo pa nô, áp phích, băng rôn, bảng điện tử, v.v. tại nơi công cộng và trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị nhân các ngày kỷ niệm lớn hoặc nhân các sự kiện quan trọng của ASEAN

Các Bộ, cơ quan, tổ chức liên quan

2021-2025

 

2

Duy trì triển khai cổng làm thủ tục xuất nhập cảnh riêng cho công dân các nước ASEAN

Bộ Công an

Bộ Ngoại giao

Hàng năm

3

Nghiên cứu khả năng sử dụng dấu visa xuất nhập cảnh in logo ASEAN trên visa nhập cảnh vào Việt Nam

Bộ Công an

Bộ Ngoại giao

2021 -2025

4

Xây dựng quy định về việc treo cờ ASEAN tại các trụ sở cơ quan hành chính của Việt Nam và sử dụng ASEAN ca

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Ngoại giao, các bộ, cơ quan liên quan

2021

5

Nghiên cứu xây dựng thêm Góc ASEAN với hình thức thể hiện phù hợp tại một số bảo tàng lịch sử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện) và tại một số điểm vui chơi công cộng như quảng trường, công viên, vườn hoa lớn... tại các địa phương (các địa phương chủ trì)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao

2021 -2025

6

Xây dựng và phổ biến tài liệu tuyên truyền, quảng bá ASEAN cho học sinh THPT nhằm nâng cao nhận thức về ASEAN và Cộng đồng ASEAN cho học sinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan

2021 -2025

7

Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, liên hoan âm nhạc, hội chợ, trưng bày, triển lãm, v.v. về ASEAN

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông

Các bộ, cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan

Hàng năm

8

Xây dựng và triển khai Chiến lược Marketing du lịch Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan

2021 -2025

9

Tổ chức tuyên truyền, quảng bá về các điểm đến và các sản phẩm du lịch của 10 nước ASEAN, quảng bá du lịch Việt Nam trên mạng xã hội và xúc tiến sản phẩm du lịch mới

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Ngoại giao; các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan

Hàng năm

10

Tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính với chủ đề về 10 năm Cộng đồng ASEAN

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Ngoại giao; các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan

Năm 2025

11

Tổ chức Triển lãm Tem bưu chính Quốc gia

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Ngoại giao; các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan

Năm 2025

12

Tổ chức các chuyến đi thực tế cho các nhà báo trong khu vực ASEAN đến Việt Nam

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Ngoại giao; các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan

Hàng năm

13

Tổ chức các chuyến đi thực tế cho các nhà báo đến cơ sở thực hiện các phóng sự chuyên đề về Việt Nam và ASEAN

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Ngoại giao; các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan

Hàng năm

14

Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về ASEAN

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam

Bộ Thông tin và Truyền thông; Các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan; Các cơ quan báo chí trung ương, địa phương;

Hàng năm

15

Đưa các nội dung tìm hiểu về ASEAN vào các trò chơi trên sóng phát thanh truyền hình có đông đảo người theo dõi

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; Các cơ quan báo chí trung ương, địa phương

Các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan

Hàng năm

16

Xây dựng các giáo trình, tài liệu tuyên truyền về ASEAN đưa vào các trường học nhằm nâng cao nhận thức về ASEAN và Cộng đồng ASEAN cho học sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan

2021-2025

17

Tổ chức các chương trình trao đổi học sinh, sinh viên, giáo viên, nhà nghiên cứu và hướng tới công nhận bằng cấp lẫn nhau giữa các nước ASEAN

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn

Các bộ, cơ quan, tổ chức, liên quan

Hàng năm

18

Tổ chức phổ biến tuyên truyền trong các đoàn thanh niên các trường, các cấp trên địa bàn cả nước; phối hợp với các tổ chức đoàn thể như thanh niên, phụ nữ, nông dân để lồng ghép tuyên truyền về ASEAN trong các buổi nói chuyện, trao đổi chuyên đề.

Trung ương Đoàn

Các địa phương, tổ chức liên quan

Hàng năm

IV

Các hoạt động chỉ đạo, định hướng, điều hành tuyên truyền quảng bá ASEAN

 

 

1

Chủ trì điều phối triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021 - 2025 và sau 2025

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan, các cơ quan báo chí, xuất bản trung ương và địa phương

Thường xuyên

2

Chủ trì tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo thông tin tuyên truyền về ASEAN

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan, các cơ quan báo chí, xuất bản trung ương và địa phương

2021-2025 và sau 2025

3

Vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu tuyên truyền quảng bá ASEAN; thúc đẩy hoạt động của cổng thông tin ASEAN Việt Nam ở các địa phương; tăng cường thông tin tuyên truyền về ASEAN trên các phương tiện truyền thông mới

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan, các cơ quan báo chí phát thanh truyền hình trung ương, địa phương

 

 

4

Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021 - 2025 tầm nhìn 2030. Triển khai và báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện.

Các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các cơ quan báo chí, xuất bản trung ương và địa phương, Bộ Thông tin và Truyền thông là đầu mối tổng hợp

Hàng năm

 

5

Xây dựng các khung hoạt động tuyên truyền cho Tuần ASEAN hàng năm (28/7-8/8)

Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Công Thương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan; các cơ quan báo chí xuất bản trung ương và địa phương

Hàng năm

6

Định hướng tuyên truyền, cung cấp thông tin tuyên truyền trọng tâm cho các cơ quan thông tấn báo chí

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Thường xuyên

7

Bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để triển khai các hoạt động trong Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021 - 2025 tầm nhìn 2030

Bộ Tài chính

Bộ Thông tin và Truyền thông; các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Hàng năm

 

 

thuộc tính Quyết định 1160/QĐ-TTg

Quyết định 1160/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1160/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Bình Minh
Ngày ban hành:13/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Ngoại giao , Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Chương trình hành động về tuyên truyền, quảng bá ASEAN

Ngày 13/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1160/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN.

Cụ thể, Chương trình thực hiện nhằm mục tiêu tuyên truyền để mọi bộ phận trong xã hội hiểu về Cộng đồng ASEAN, thu hẹp khoảng cách giữa hợp tác khu vực và cảm nhận của công chúng về Cộng đồng ASEAN, tạo đồng thuận, niềm tin và sự ủng hộ của người dân, dư luận xã hội với hợp tác ASEAN; nâng cao ý thức “Tư duy Cộng đồng, Hành động Cộng đồng” của người dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân để tham gia đóng góp và hưởng lợi từ tiến trình hội nhập và xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Chương trình thực hiện tuyên truyền trong giai đoạn từ nay đến hết 2025, tầm nhìn 2030. Đối tượng tuyên truyền là người dân Việt Nam đặc biệt là các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề xuất khẩu; giới trẻ; người dân ở cấp cơ sở; người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam, đặc biệt là công dân của các nước thành viên ASEAN;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1160/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Decision 1160/QD-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Decision 1160/QD-TTg PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 483/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 và Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định 483/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 và Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tin-Truyền thông

Vui lòng đợi