Quyết định 1092/QĐ-BTTTT 2022 Kế hoạch triển khai Quyết định 505/QĐ-TTg

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1092/QĐ-BTTTT

Quyết định 1092/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1092/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành:16/06/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Ngày 16/6/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1092/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Cụ thể, các hoạt động chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia mang một tinh thần chung là đổi mới sáng tạo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tuyệt đối không phô trương, hình thức. Bên cạnh đó, chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 là “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”. Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 tập trung vào phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy, quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, làm cho người dân được hưởng thụ các kết quả do chuyển đổi số mang lại.

Ngoài ra, kinh phí tổ chức các hoạt động của Ngày Chuyển đổi số quốc gia do cơ quan Nhà nước chủ trì triển khai từ nguồn ngân sách Nhà nước hằng năm thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về ngân sách Nhà nước.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1092/QĐ-BTTTT tại đây

tải Quyết định 1092/QĐ-BTTTT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

________

Số: 1092/QĐ-BTTTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2022

 

                                                                   

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia

_______________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Thực hiện Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này có trách nhiệm triển khai bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ các khó khăn, vướng mắc (nếu có) để có giải pháp tháo gỡ, xử lý.

2. Đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; các hội, hiệp hội nghề nghiệp; các doanh nghiệp công nghệ số tổ chức thực hiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên cơ sở tham khảo Kế hoạch đã nêu tại Điều 1.

3. Đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức xây dựng Kế hoạch triển khai Ngày Chuyển đổi số của bộ, ngành, địa phương, đảm bảo phù hợp, đồng bộ với Kế hoạch triển khai Ngày Chuyển đổi số quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng và điều kiện thực tế của từng bộ, ngành, địa phương. Các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phải thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Đề nghị các bộ, ngành, địa phương chưa chọn Ngày Chuyển đổi số riêng lấy Ngày Chuyển đổi số quốc gia làm Ngày Chuyển đổi số của bộ, ngành, địa phương.

4. Đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí ở trung ương và địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; đưa các thông tin, tin tức về Ngày Chuyển đổi số quốc gia đến người dân trong và ngoài nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Tin học hóa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để b/c);

- Các thành viên UBQG về CĐS và Tổ công tác;

- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng;

- Bộ TTTT: Các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cổng TTĐT Bộ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

- Đoàn TNCS HCM;

- Các hội, hiệp hội nghề nghiệp;

- Các doanh nghiệp công nghệ số;

- Lưu: VT, THH (3b)

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

PHỤ LỤC

Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định rõ nhiệm vụ quan trọng là “đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo”. Chuyển đổi số chỉ có thể thành công nếu lấy người dân là trung tâm và huy động được sự tham gia của toàn dân. Chính vì vậy, tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Việt Nam hiện có gần 100 triệu dân và có khoảng 1 triệu người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Ngày Chuyển đổi số quốc gia có ý nghĩa như sau:

Thứ nhất, Ngày Chuyển đổi số quốc gia là sự kiện giúp nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của Đất nước.

Thứ hai, với quan điểm chuyển đổi số để giúp giải quyết các vấn đề của cuộc sống, chuyển đổi số “vị” nhân sinh, thì tinh thần xuyên suốt là ngày nào cũng là ngày chuyển đổi số, vì cuộc sống tiếp diễn liên tục, không ngừng đặt ra những vấn đề mới. Vì thế, Ngày Chuyển đổi số quốc gia còn là ngày mà mỗi cá nhân, tổ chức dừng lại một chút để cảm nhận về những gì còn chưa làm được, về những gì đã làm được, về quá khứ, hiện tại và tương lai.

Thứ ba, Ngày Chuyển đổi số quốc gia đánh dấu ý nghĩa của chuyển đổi số như là một phương thức phát triển mới của Đất nước trong thời gian tới, mở ra những không gian mới cho sự phát triển. Chuyển đổi số không phải là thêm một việc mới, mà chuyển đổi số là thêm một cách làm mới cho những việc hiện tại.

II. TINH THẦN CHUNG

Các hoạt động chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia mang một tinh thần chung là đổi mới sáng tạo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tuyệt đối không phô trương, hình thức.

III. CHỦ ĐỀ NĂM 2022

Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 là “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 tập trung vào phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy, quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại.

IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ NĂM 2022

1. Các hoạt động do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai

1.1. Cục Tin học chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế dự thảo Thông điệp của Thủ tướng Chính phủ nhân Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022, trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt để trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/9/2022.

1.2. Cục Tin học hóa chủ trì tổ chức sáng tác và công bố bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022, bao gồm hình ảnh, âm thanh, đồ họa, phim ngắn và các tài liệu tuyên truyền gốc liên quan khác, hoàn thành trước ngày 30/8/2022; phối hợp với Cục Báo chí, Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Cục Thông tin đối ngoại, Cục Thông tin cơ sở hướng dẫn thực hiện công tác thông tin tuyên truyền.

1.3. Cục Tin học hóa chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam, các hội, hiệp hội liên quan biên tập và xuất bản cuốn sách Biên niên chuyển đổi số Việt Nam, phim tài liệu về Biên niên chuyển đổi số Việt Nam, điểm lại lịch sử phát triển từ năm 1945 cho đến nay, hoàn thành trước ngày 15/9/2022.

1.4. Cục Tin học hóa chủ trì, phối hợp với các hội, hiệp hội nghề nghiệp liên quan tổ chức sự kiện hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia (bao gồm Lễ trao giải Cuộc thi Giải pháp cho chuyển đổi số Việt Nam, Gặp mặt các thế hệ công nghệ thông tin Việt Nam, ...) vào ngày 10/10/2022.

1.5. Vụ Bưu chính chủ trì, phối hợp với các sàn thương mại điện tử Vỏ sò và Postmart phát động sáng kiến thúc đẩy mua sắm trực tuyến tại hai sàn thương mại điện tử lớn trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022 hoặc trong toàn bộ tháng 10/2022; gửi Cục Tin học hóa thông tin chi tiết về các chính sách ưu đãi, giảm giá, khuyến khích người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số trong lĩnh vực đơn vị mình phụ trách trước ngày 15/9/2022 để tổng hợp, đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử về Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

1.6. Vụ Công nghệ thông tin chủ trì, thúc đẩy các hội, hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp công nghiệp công nghệ thông tin tổ chức các hoạt động hưởng ứng trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022, bao gồm các hoạt động hưởng ứng theo Kế hoạch này và các hoạt động hưởng ứng sáng tạo khác do doanh nghiệp công nghiệp công nghệ thông tin chủ động triển khai; gửi Cục Tin học hóa thông tin chi tiết về các chính sách ưu đãi, giảm giá, khuyến khích người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số trong lĩnh vực đơn vị mình phụ trách trước ngày 15/9/2022 để tổng hợp, đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử về Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

1.7. Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, tham mưu, đề xuất chủ trương phổ biến Thông điệp của Thủ tướng Chính phủ nhân Ngày Chuyển đổi số quốc gia thông qua các kênh hợp tác song phương và đa phương, hoàn thành trước ngày 15/9/2022.

1.8. Cục Viễn thông chủ trì, thúc đẩy các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông tổ chức các hoạt động hưởng ứng trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022, bao gồm các hoạt động hưởng ứng theo Kế hoạch này và các hoạt động hưởng ứng sáng tạo khác do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông chủ động triển khai; gửi Cục Tin học hóa thông tin chi tiết về các chính sách ưu đãi, giảm giá, khuyến khích người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số do các doanh nghiệp trong lĩnh vực đơn vị mình phụ trách triển khai trước ngày 15/9/2022 để tổng hợp, đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử về Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

1.9. Cục Xuất bản, In và Phát hành chủ trì, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, nhà xuất bản, các hội, hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành sách tổ chức ra mắt, giới thiệu các ấn phẩm về chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, thúc đẩy sử dụng sách điện tử, sách số, ứng dụng đọc sách trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022 hoặc trong toàn bộ tháng 10/2022; gửi Cục Tin học hóa thông tin chi tiết về các chính sách ưu đãi, giảm giá, khuyến khích người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số trong lĩnh vực đơn vị mình phụ trách trước ngày 15/9/2022 để tổng hợp, đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử về Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

1.10. Cục An toàn thông tin chủ trì, chỉ đạo các hội, hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp an toàn thông tin mạng triển khai Chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022 hoặc trong toàn bộ tháng 10/2022; chỉ đạo các doanh nghiệp an toàn thông tin mạng tổ chức các hoạt động hưởng ứng trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022, bao gồm các hoạt động hưởng ứng theo Kế hoạch này và các hoạt động hưởng ứng sáng tạo khác do doanh nghiệp chủ động triển khai; gửi Cục Tin học hóa thông tin chi tiết về các chính sách ưu đãi, giảm giá, khuyến khích người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số trong lĩnh vực đơn vị mình phụ trách trước ngày 15/9/2022 để tổng hợp, đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử về Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

1.11. Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử chủ trì, phối hợp với Cục Tin học hóa đề nghị các nền tảng trực tuyến cung cấp dịch vụ xuyên biên giới có hành động thiết thực hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022 hoặc trong toàn bộ tháng 10/2022.

1.12. Trung tâm Internet Việt Nam chủ trì, thúc đẩy các hội, hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp cung cấp tên miền có chính sách thúc đẩy khách hàng đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022 hoặc trong toàn bộ tháng 10/2022; tổ chức các hoạt động hưởng ứng trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022, bao gồm các hoạt động hưởng ứng theo Kế hoạch này và các hoạt động hưởng ứng sáng tạo khác do doanh nghiệp chủ động triển khai; gửi Cục Tin học hóa thông tin chi tiết về các chính sách ưu đãi, giảm giá, khuyến khích người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số trong lĩnh vực đơn vị mình phụ trách trước ngày 15/9/2022 để tổng hợp, đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử về Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

1.13. Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia chủ trì, thúc đẩy các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số có chính sách thúc đẩy khách hàng đăng ký dịch vụ chứng thực chữ ký số trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022 hoặc trong toàn bộ tháng 10/2022; tổ chức các hoạt động hưởng ứng trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022, bao gồm các hoạt động hưởng ứng theo Kế hoạch này và các hoạt động hưởng ứng sáng tạo khác do doanh nghiệp chủ động triển khai; gửi Cục Tin học hóa thông tin chi tiết về các chính sách ưu đãi, giảm giá, khuyến khích người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số trong lĩnh vực đơn vị mình phụ trách trước ngày 15/9/2022 để tổng hợp, đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử về Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

1.14. Trung tâm Thông tin chủ trì, làm việc với các đơn vị liên quan, đề xuất xây dựng chuyên trang/chuyên mục Chuyển đổi số trên cổng thông tin điện tử của Bộ nhân Ngày Chuyển đổi số quốc gia để tuyên truyền tới độc giả trong và ngoài nước các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia, hoàn thành trước ngày 15/9/2022.

1.15. Báo điện tử VietNamNet chủ trì tổ chức tối thiểu một sáng kiến hoạt động cộng đồng phù hợp với tinh thần Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022.

1.16. Báo điện tử VietNamNet, Tạp chí Thông tin và Truyền thông và các đơn vị báo chí, xuất bản liên tục đưa và cập nhật tin tức về các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia của các bộ, ngành, địa phương; chủ động thực hiện tuyên truyền, phổ biến Thông điệp của Thủ tướng Chính phủ nhân Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

1.17. Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam, Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC chủ động, tiên phong, tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022, bao gồm các hoạt động hưởng ứng theo Kế hoạch này và các hoạt động hưởng ứng sáng tạo khác do doanh nghiệp chủ động triển khai; gửi Cục Tin học hóa thông tin chi tiết về các chính sách ưu đãi, giảm giá, khuyến khích người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số trong lĩnh vực đơn vị mình phụ trách trước ngày 15/9/2022 để tổng hợp, đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử về Chương trình chuyển đổi số quốc gia. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có phương án lan truyền thông điệp, chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên các phương tiện vận chuyển của Tổng công ty (băng rôn, khẩu hiệu, ...), có chương trình khuyến mại cho khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022 hoặc trong toàn bộ tháng 10/2022.

1.18. Học viện Công nghệ Bưu chính, Viễn thông chủ trì tổ chức tối thiểu một sáng kiến hoạt động cộng đồng phù hợp với tinh thần Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022.

1.19. Vụ Kế hoạch - Tài chính tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Bộ phương án bố trí kinh phí cho các hoạt động thực hiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng quy định.

1.20. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ động căn cứ vào Kế hoạch này để triển khai các hoạt động, sự kiện khác hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022 hoặc trong tháng 10/2022.

2. Các hoạt động đề nghị các bộ, ngành chủ trì triển khai

2.1. Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, ngành chủ quản các lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ chủ trì phát động các sáng kiến chuyển đổi số mang lại lợi ích thiết thực trước mắt và lâu dài cho người dân trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022 hoặc trong toàn bộ tháng 10/2022.

Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất một số sáng kiến mang tính tham khảo như sau:

a) Sáng kiến Lãnh đạo số tương lai

- Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hoạt động chính: Tổ chức sáng kiến khuyến khích sinh viên học tập, làm chủ công nghệ số để phục vụ các ngành, lĩnh vực.

b) Sáng kiến thúc đẩy mua sắm trực tuyến qua sàn thương mại điện tử

- Cơ quan chủ trì: Bộ Công Thương.

- Hoạt động chính: Tổ chức phát động sáng kiến thúc đẩy mua sắm trực tuyến tại các sàn thương mại điện tử lớn; ví dụ như có chính sách giảm thêm 10% trên tổng hóa đơn cho khách hàng khi mua sắm trực tuyến, tặng quà cho khách hàng mua sắm trực tuyến thứ 01, 10, 101, 1010, ...

c) Sáng kiến thúc đẩy sử dụng dịch vụ ngân hàng số

- Cơ quan chủ trì: Ngân hàng Nhà nước.

- Hoạt động: Tổ chức phát động các sáng kiến khuyến mại, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số; ví dụ như tặng các mã giảm giá 10.000 đồng, 100.000 đồng, 101.000 đồng, 1.000.000 đồng, 1.010.000 đồng khi khách hàng thực hiện thanh toán bằng cách quét mã VNPAY-QR trên ứng dụng ngân hàng số; tích 10 điểm, 100 điểm, 101 điểm khách hàng thân thiết khi có giao dịch thanh toán trên ứng dụng ngân hàng số; ...

d) Sáng kiến thúc đẩy sử dụng sản phẩm, dịch vụ số trong lĩnh vực giao thông vận tải

- Cơ quan chủ trì: Bộ Giao thông vận tải.

- Hoạt động: Tổ chức phát động các sáng kiến khuyến mại, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng vận tải số; ví dụ như giảm thêm 10% trên tổng hóa đơn mua sắm sản phẩm, dịch vụ vận tải khi khách hàng mua sắm trực tuyến và giảm thêm 10% khi khách hàng thực hiện thanh toán trực tuyến; ...

2.2. Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, ngành tham khảo Kế hoạch này chủ động chủ trì phát động sáng kiến, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022.

Kế hoạch cụ thể đề nghị gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/9/2022.

3. Các hoạt động đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì triển khai

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức phát động sáng kiến ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022.

Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất một số sáng kiến mang tính tham khảo như: Phối hợp với chính quyền địa phương tại từng cụm, xã, phường, thị trấn tổ chức các buổi hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; phối hợp với các sàn thương mại điện tử lớn như vỏ sò, PostMart tổ chức hướng dẫn người dân các kỹ năng sử dụng nền tảng, các kỹ năng liên quan đến thương mại điện tử như đóng gói, hoàn thiện đơn vận, chụp ảnh, livestream, quảng bá sản phẩm trên môi trường số, thanh toán số; phối hợp với các cơ sở đào tạo tại địa phương tổ chức các buổi hướng dẫn học sinh và gia đình học sinh sử dụng các chương trình học trực tuyến; thiết kế, in ấn và phát tờ rơi về thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia; ...

4. Các hoạt động đề nghị các địa phương chủ trì triển khai

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia hằng năm tại địa phương trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022, đảm bảo phù hợp, đồng bộ với Kế hoạch triển khai Ngày Chuyển đổi số quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng và điều kiện thực tế của từng địa phương.

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các địa phương tham khảo Kế hoạch này chủ động chủ trì phát động các sáng kiến, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022.

Kế hoạch cụ thể đề nghị gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/9/2022.

5. Các hoạt động đề nghị các hội, hiệp hội chủ trì triển khai

5.1. Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị mỗi hội, hiệp hội tham khảo Kế hoạch này chủ động phát động sáng kiến, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022.

Kế hoạch cụ thể đề nghị gửi về Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/9/2022.

5.2. Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các hội, hiệp hội (bao gồm tất cả các hội, hiệp hội nghề nghiệp) chủ trì phát động các sáng kiến chuyển đổi số trong hoạt động của hội, hiệp hội, thúc đẩy chuyển đổi số trong các ngành, nghề, từ đó đem lại lợi ích thiết thực cho khách hàng và người dân trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022 hoặc trong toàn bộ tháng 10/2022.

Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất các sáng kiến tập trung vào việc thúc đẩy phổ cập kỹ năng số cho toàn dân, cụ thể:

a) Tổ chức cuộc thi, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số

Chủ trì, phát động hội viên tổ chức các cuộc thi, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho người dân, lưu ý các đối tượng yếm thế.

b) Tổ chức cuộc thi, bồi dưỡng, tập huấn về an toàn thông tin mạng

Chủ trì, phát động hội viên tổ chức các cuộc thi, bồi dưỡng, tập huấn về an toàn thông tin mạng cho người dân, lưu ý các đối tượng yếm thế.

c) Tổ chức cuộc thi, giới thiệu các sản phẩm số

Chủ trì, phát động tổ chức cuộc thi, giới thiệu các sản phẩm nghệ thuật số, hội họa số, âm nhạc số, điện ảnh số, các tác phẩm số khác.

6. Các hoạt động đề nghị các doanh nghiệp chủ trì triển khai

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các doanh nghiệp trong nước chủ trì phát động các sáng kiến chuyển đổi số trong hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, hiệu quả sản xuất kinh doanh, từ đó đem lại lợi ích thiết thực cho khách hàng trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022 hoặc trong toàn bộ tháng 10/2022.

Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất một số sáng kiến mang tính tham khảo như sau:

a) Sáng kiến chuyển đổi số trong hoạt động doanh nghiệp

Tổ chức một sáng kiến chuyển đổi số trong hoạt động nội bộ của doanh nghiệp.

b) Sáng kiến thúc đẩy sử dụng sản phẩm, dịch vụ số

Tổ chức một sáng kiến khuyến mại, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ số do doanh nghiệp cung cấp; ví dụ như tặng 01 tháng cước dịch vụ, tặng 10% thẻ cào, tặng quà cho khách hàng thứ 10, 101, 1010, ... phù hợp với quy định của pháp luật.

c) Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên các trang, cổng thông tin điện tử, nền tảng số do doanh nghiệp mình là chủ quản.

7. Các hoạt động cộng đồng

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các hội, hiệp hội, các doanh nghiệp chủ trì phát động các hoạt động trong cộng đồng (ví dụ như buổi hòa nhạc số cộng đồng, phong trào thể thao cộng đồng với tinh thần khỏe trong môi trường thực để khỏe trong môi trường số, ...) trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022 hoặc trong toàn bộ tháng 10/2022 để hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022.

8. Các hoạt động truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các hội, hiệp hội, các doanh nghiệp chủ trì phát động các hoạt động truyền thông trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022 để hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022.

Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất một số hoạt động mang tính tham khảo như sau:

a) Tổ chức lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên môi trường số

- Cơ quan chủ trì: Các bộ, ngành, địa phương, các hội, hiệp hội, các doanh nghiệp.

- Hoạt động: Tổ chức đồng loạt lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên môi trường số, gồm các trang mạng xã hội, trang, cổng thông tin điện tử; các cửa hàng điện tử, máy tính, siêu thị điện máy lớn có băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với quy định của pháp luật.

b) Thực hiện lan tỏa thông điệp Ngày Chuyển đổi số trên nền tảng số

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan chủ quản các nền tảng số quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Các doanh nghiệp chủ quản các nền tảng số quốc gia; Chủ quản các nền tảng số khác có số lượng người dùng lớn.

- Hoạt động: Tổ chức lan tỏa, phổ biến thông điệp Ngày Chuyển đổi số tới toàn bộ người sử dụng trên nền tảng số có số lượng người dùng lớn.

c) Tổ chức thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia

- Cơ quan chủ trì: Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các Đài truyền hình địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí ở trung ương và địa phương.

- Hoạt động: Tổ chức thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia dưới nhiều hình thức khác nhau như chuyên đề, chuyên mục, phóng sự, tọa đàm, trình chiếu phim tư liệu về lịch sử phát triển công nghệ thông tin Việt Nam; đưa tin về các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia.

V. CHỦ ĐỀ, KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NĂM TIẾP THEO

Định kỳ vào Quý I hằng năm Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thông báo chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia hằng năm và ban hành kế hoạch triển khai phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế.

VI. KINH PHÍ TRIỂN KHAI

Kinh phí tổ chức các hoạt động của Ngày Chuyển đổi số quốc gia do cơ quan nhà nước chủ trì triển khai từ nguồn ngân sách nhà nước hằng năm thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về ngân sách nhà nước./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi