Quyết định 08/2006/QĐ-VPCP thiết lập trang tin “Xây dựng pháp luật

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải VB
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 08/2006/QĐ-VPCP

Quyết định 08/2006/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc thiết lập trang tin “Xây dựng pháp luật" trên Trang tin điện tử Chính phủ
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:08/2006/QĐ-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành:22/12/2006Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 08/2006/QĐ-VPCP

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 08/2006/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2006

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thiết lập trang tin “Xây dựng pháp luật" trên Trang tin điện tử Chính phủ

___________

BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Nghị định số 18/2003-NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 200/2004/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Xây dựng pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 250/2005/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Trang tin điện tử Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên INTERNET;

Để nâng cao chất lượng xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thiết lập Trang tin "Xây dựng pháp luật” trên Trang tin điện tử Chính phủ (Website Chính phủ) với những nội dung như sau:

1. Cung cấp thông tin về tình hình xây dựng pháp luật của Chính phủ, thông tin về sự chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ trong hoạt động xây dựng pháp luật, giúp định hướng chính sách trong quá trình chuẩn bị các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

2. Đăng và tiếp nhận góp ý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân về nội dung các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong quá trình Chính phủ chuẩn bị và nội dung các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Trao đổi những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn, những vấn đề mới nảy sinh trong công tác xây dựng pháp luật, giúp cho hoạt động xây dựng pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương bảo đảm chất lượng, kịp tiến độ.

 4. Phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng pháp luật.

Điều 2. Trách nhiệm của Website Chính phủ

Chủ trì, phối hợp với Ban Xây dựng pháp luật thiết kế Trang tin “Xây dựng pháp luật” trên Website Chính phủ; bảo đảm việc tiếp nhận thông tin được liên tục và an toàn; hỗ trợ biên tập kỹ thuật, tạo tin điện tử và xuất bản lên mạng, vận hành hệ thống quản trị nội dung.

Điều 3. Trách nhiệm của Ban Xây dựng pháp luật

1. Tuân thủ Luật báo chí và các quy định hiện hành của các cơ quan quản lý Nhà nước về thông tin, báo chí.

2. Chủ trì, phối hợp với Website Chính phủ và các vụ, cục, đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ bảo đảm nội dung thông tin; chịu trách nhiệm duyệt tin, bài, ảnh trước khi xuất bản lên mạng.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Trang tin “Xây dựng pháp luật” điện tử được sử dụng từ nguồn kinh phí bố trí theo kế hoạch hàng năm của Văn phòng Chính phủ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký.

Điều 6. Các ông Trưởng ban Ban Xây dựng pháp luật, Tổng Biên tập Website Chính phủ, Cục trưởng Cục Quản trị - Tài vụ và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Công tác lập pháp (UBTVQH);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, TB XDPL,
 Các vụ, cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, Ban điều hành đề án 112;
- Website CP;
- Lưu VT, XDPL (10).

BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
Đoàn Mạnh Giao

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

An ninh trật tự, Tài nguyên-Môi trường

×
×
×
Vui lòng đợi