Quyết định 693/QĐ-BTNMT 2024 thành lập Ban chỉ đạo về phân vùng rủi ro thiên tai

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 693/QĐ-BTNMT

Quyết định 693/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Ban chỉ đạo, Cơ quan thường trực chung của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nhiệm vụ về phân vùng rủi ro thiên tai, cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:693/QĐ-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đặng Quốc Khánh
Ngày ban hành:20/03/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tiêu đề: Thành lập Ban chỉ đạo về phân vùng rủi ro thiên tai

Ngày 20/3/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định 693/QĐ-BTNMT về việc thành lập Ban chỉ đạo, Cơ quan thường trực chung của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nhiệm vụ về phân vùng rủi ro thiên tai, cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét.

1. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch “Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn”; theo dõi tiến độ thực hiện, kịp thời xử lý hoặc đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình 705;…

2. Cơ quan thường chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban chỉ đạo; là đầu mối phối hợp giữa các thành viên Ban chỉ đạo và giữa Ban chỉ đạo với cơ quan, đơn vị, cá nhân để thực hiện Chương trình 705 và Đề án Cảnh báo sớm; đề xuất thành lập các Tổ công tác giúp Ban chỉ đạo rà soát, thống nhất nội dung thuyết minh và nghiệm thu các nhiệm vụ.

3. Nguyên tắc làm việc Ban Chỉ đạo như sau:

- Thông qua các cuộc họp (định kỳ hoặc đột xuất) do Trưởng Ban triệu tập;

- Các thành viên Ban chỉ đạo trực tiếp thực thi nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 693/QĐ-BTNMT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

___________

Số: 693/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo, Cơ quan thường trực chung của Bộ Tài

nguyên và Môi trường thực hiện các nhiệm vụ về phân vùng rủi ro thiên

tai, cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét

_______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn;

Căn cứ Quyết định số 1262/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cảnh báo sớm sạt lở đất, lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2199/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Ban chỉ đạo, Cơ quan thường trực chung của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nhiệm vụ về phân vùng rủi ro thiên tai, cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét;

Căn cứ Quyết định số 2200/QĐ-BTNMT ngày 03 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh danh sách Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về phân vùng rủi ro thiên tai, cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo, Cơ quan thường trực

1. Thành lập Ban chỉ đạo chung của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nhiệm vụ về phân vùng rủi ro thiên tai, cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét (sau đây viết tắt là Ban chỉ đạo) gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.

2. Cơ quan thường trực: Giao Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn là cơ quan thường trực trong thời gian xây dựng, triển khai các nhiệm vụ về phân vùng rủi ro thiên tai, cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo, Cơ quan thường trực

1. Ban chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ:

a) Chỉ đạo Cơ quan thường trực xây dựng kế hoạch thực hiện “Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn” được phê duyệt tại Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Chương trình 705) và Đề án “Cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét khu vực miền núi trung du Việt Nam” được phê duyệt tại Quyết định số 1262/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án Cảnh báo sớm);

b) Theo dõi tiến độ thực hiện, kịp thời xử lý hoặc đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình 705 và Đề án Cảnh báo sớm, khi có vấn đề phát sinh, Ban chỉ đạo tổ chức họp để bàn hướng giải quyết;

c) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc có liên quan hỗ trợ nguồn lực để giúp các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao (cung cấp các thông tin liên quan; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; giới thiệu và điều động cán bộ chuyên môn, kỹ thuật; cung cấp trang thiết bị, phương tiện làm việc);

d) Thành lập các Tổ công tác giúp Ban chỉ đạo rà soát, thống nhất nội dung thuyết minh và nghiệm thu các nhiệm vụ thuộc Chương trình 705 và Đề án Cảnh báo sớm;

đ) Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình 705 và Đề án Cảnh báo sớm.

2. Cơ quan thường trực

a) Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban chỉ đạo;

b) Là đầu mối phối hợp giữa các thành viên Ban chỉ đạo và giữa Ban chỉ đạo với cơ quan, đơn vị, cá nhân để thực hiện Chương trình 705 và Đề án Cảnh báo sớm;

c) Đề xuất thành lập các Tổ công tác giúp Ban chỉ đạo rà soát, thống nhất nội dung thuyết minh và nghiệm thu các nhiệm vụ thuộc Chương trình 705 và Đề án Cảnh báo sớm.

Điều 3. Nguyên tắc làm việc và phân công công tác

1. Ban chỉ đạo hoạt động theo một trong hai hình thức sau:

a) Thông qua các cuộc họp (định kỳ hoặc đột xuất) do Trưởng Ban triệu tập;

b) Các thành viên Ban chỉ đạo trực tiếp thực thi nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban.

2. Phân công công tác

a) Trưởng Ban phụ trách chung về tổ chức, quản lý, chỉ đạo các thành viên của Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao;

b) Phó trưởng Ban có nhiệm vụ giúp Trưởng Ban trực tiếp chỉ đạo Cơ quan thường trực xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện Chương trình 705, Đề án Cảnh báo sớm theo nội dung, kế hoạch đã được phê duyệt;

c) Các thành viên khác của Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban.

3. Các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm đến khi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trưởng Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ Tài nguyên và Môi trường để thực hiện nhiệm vụ và điều hành hoạt động của Ban chỉ đạo; các thành viên Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của cơ quan mình để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ban chỉ đạo sẽ chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Chương trình 705 và Đề án Cảnh báo sớm hoàn thành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2199/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Ban chỉ đạo, Cơ quan thường trực chung của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nhiệm vụ về phân vùng rủi ro thiên tai, cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét và Quyết định số 2200/QĐ-BTNMT ngày 03 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh danh sách Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về phân vùng rủi ro thiên tai, cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Khoa học và Công nghệ; Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan trực thuộc Bộ và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, TCKTTV

BỘ TRƯỞNG

 

 

Đặng Quốc Khánh

 

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO

Thực hiện các nhiệm vụ về phân vùng rủi ro thiên tai, cảnh báo sớm trượt,

sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 693/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 3 năm 2024

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

1. Ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Ban;

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Phó trưởng Ban;

3. Bà Trần Thị Thêm, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, thành viên;

4. Ông Nguyễn Thạc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, thành viên;

5. Bà Đặng Thanh Mai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, thành viên;

6. Ông Nguyễn Minh Khuyến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, thành viên;

7. Ông Hoàng Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, thành viên;

8. Ông Lê Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam, thành viên;

9. Ông Khuất Hoàng Kiên, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường, thành viên;

10. Ông Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, thành viên;

11. Ông Lê Quốc Hưng, Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia, thành viên;

12. Bà Phạm Thị Thanh Ngà, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, thành viên;

13. Ông Trịnh Xuân Hòa, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, thành viên;

14. Ông Vũ Đức Long, Vụ trưởng Vụ Quản lý dự báo Khí tượng Thủy văn, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, thành viên;

15. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn, thành viên./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi