Quyết định 166/QĐ-TTg 2021 Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 166/QĐ-TTg

Quyết định 166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”, vay vốn WB
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:166/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Bình Minh
Ngày ban hành:03/02/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh cơ cấu vốn Dự án Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch

Ngày 03/02/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 166/QĐ-TTg về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”, vay vốn WB. Cụ thể:

1. Điều chỉnh giảm tỷ lệ số đấu nối bền vững của hệ thống theo kế hoạch là đấu nối nước đang hoạt động từ 80% xuống thành 70%.

2. Điều chỉnh cơ cấu vốn như sau:

Tổng vốn Dự án: 225,5 triệu USD, trong đó:

 • Vốn vay WB được điều chỉnh thành: 191,16 triệu USD;
 • Vốn đối ứng được điều chỉnh thành: 34,34 triệu USD.

3. Gia hạn thời gian thực hiện Dự án đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 (gia hạn thời gian đóng sổ khoản vay đến ngày 31 tháng 7 năm 2023).

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Ủy ban dân tộc, Ủy ban nhân dân các tỉnh tham gia Dự án và các cơ quan liên quan rà soát để bảo đảm chỉ sử dụng vốn vay WB cho chi đầu tư phát triển trong thời gian gia hạn Dự án theo đúng quy định.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 166/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Số: 166/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”, vay vốn WB

______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục Dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”, vay vốn Ngân hàng Thế giới;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 9346/BNN-HTQT ngày 31 tháng 12 năm 2020,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” (Dự án), vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh giảm tỷ lệ số đấu nối bền vững của hệ thống theo kế hoạch là đấu nối nước đang hoạt động từ 80% xuống thành 70%.

2. Điều chỉnh cơ cấu vốn:

Tổng vốn Dự án: 225,5 triệu USD, trong đó:

- Vốn vay WB được điều chỉnh thành: 191,16 triệu USD;

- Vốn đối ứng được điều chỉnh thành: 34,34 triệu USD.

3. Gia hạn thời gian thực hiện Dự án đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 (gia hạn thời gian đóng sổ khoản vay đến ngày 31 tháng 7 năm 2023).

4. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Ủy ban dân tộc, Ủy ban nhân dân các tỉnh tham gia Dự án và các cơ quan liên quan theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao:

- Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo.

- Rà soát để bảo đảm chỉ sử dụng vốn vay WB cho chi đầu tư phát triển trong thời gian gia hạn Dự án theo đúng quy định tại Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Giải trình, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan để thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định đầu tư Dự án theo đúng nội dung được phê duyệt.

- Chịu trách nhiệm bố trí đủ và kịp thời vốn đối ứng để thực hiện và hoàn thành Dự án theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Ngoại giao; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Bắc Giang, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTg: Phạm Bình Minh, Trịnh Đình Dũng;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ: KHĐT, TC, NN&PTNT, YT, GDĐT, TP, NG;
- Ủy ban Dân tộc;
- UBND các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Bắc Giang, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Cao Lục, Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, NN, KGVX, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).HN.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi