Quyết định 1065/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án Xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương giai đoạn II và xử lý nước thải sinh hoạt khu vực lân cận vay vốn ODA của Chính phủ Phần Lan

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

Số: 1065/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN "XÂY DỰNG KHU LIÊN HỢP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

 NAM BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN II VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT KHU VỰC LÂN CẬN"

 VAY VỐN ODA CỦA CHÍNH PHỦ PHẦN LAN

----------------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4327/BKHĐT-KTĐN ngày 24 tháng 6 năm 2013,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án "Xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương giai đoạn II và xử lý nước thải sinh hoạt khu vực lân cận" vay vốn ODA của Chính phủ Phần Lan, với các nội dung chủ yếu sau:

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

- Chủ dự án: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước - môi trường Bình Dương.

- Mục tiêu: cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường tỉnh Bình Dương nói chung và khu vực phía nam nói riêng để góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương thông qua việc xử lý rác thải phát sinh trong địa bàn Nam Bình Dương và xử lý nước thải khu vực đô thị lân cận khu liên hợp xử lý rác thải.

- Mức vốn đầu tư: 8.100.544 Euro, trong đó:

+ Vốn vay ODA: 5.642.676 Euro

+ Vốn đối ứng: 62.675.634.000 đồng (tương đương 2.457.868 Euro)

- Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2013 - 2014.

- Cơ chế tài chính trong nước đối với nguồn vốn ODA: Ngân sách nhà nước cấp phát một phần và cho vay lại một phần để thực hiện dự án, cụ thể:

+ Hợp phần xử lý nước thải khu đô thị trị giá: 2.393.544 Euro: Cấp phát toàn bộ.

+ Hợp phần xử lý chất thải rắn, trị giá 3.249.132 Euro: Cấp phát một phần, cho vay lại một phần.

- Vốn đối ứng: Chủ dự án tự cân đối.

Điều 2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xác định cơ chế tài chính cụ thể đối với Hợp phần xử lý chất thải rắn của Dự án bao gồm: tỷ lệ cấp phát và cho vay lại; điều kiện cho vay lại.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh văn kiện Dự án, chịu trách nhiệm phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Ngoại giao;
- UBND tỉnh Bình Dương;
- Công ty TNHHMTV Cấp thoát nước và môi trường Bình Dương;
- VPVP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1065/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án "Xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương giai đoạn II và xử lý nước thải sinh hoạt khu vực lân cận" vay vốn ODA của Chính phủ Phần Lan
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1065/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 08/07/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!