Chỉ thị 29/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và các chất hữu cơ gây ô nhiễm khó phân huỷ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

CHỈ THỊ

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 29 /1998/CT-TTG
MHSUG 25 THÁNG 8 NĂM 1998 VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VIỆC SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ CÁC CHẤT HỮU CƠ GÂY Ô NHIỄM KHÓ PHÂN HỦY

 

Từ lâu, nhân dân ta đã sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trong sản xuất nông nghiệp nhằm diệt trừ sâu bệnh gây hại cây trồng để bảo vệ mùa màng. Ngoài ra, cũng có nhiều loại hoá chất được sử dụng trong sản xuất công nghiệp hoặc trong ngành y tế để diệt muỗi, phòng trừ sốt rét...

Ngày nay, cùng với sự phát triển của các ngành công nghiệp, nông nghiệp...vấn đề ô nhiễm môi trường do sử dụng tùy tiện các loại hoá chất trong công nghiệp và thuốc BVTV trong nông nghiệp đang trở nên nghiêm trọng. Việc sử dụng ngày càng nhiều các chất hữu cơ gây ô nhiễm khó phân huỷ (POP) và các loại thuốc BVTV có độc tính cao đã làm cho mức độ tồn lưu dư lượng các loại hoá chất này trong nông sản, thực phẩm, đất, nước, không khí và môi trường ngày càng lớn. Các vụ ngộ độc thức ăn bởi thuốc BVTV, các loại bệnh tật do ô nhiễm môi trường đang ngày càng gia tăng và trở thành một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở nước ta hiện nay.

Trong những năm qua, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực này, trong đó có việc cấm lưu hành và sử dụng hai mươi ba loại thuốc BVTV nguy hiểm ở Việt Nam nhưng tình trạng sử dụng tùy tiện, không theo đúng hướng dẫn quy định, sử dụng trái phép các loại thuốc này vẫn diễn ra khá phổ biến, ngày càng trầm trọng ở một số tỉnh.

Để khắc phục tình trạng trên, thực hiện nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ Môi trường và Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch Thực vật, ngăn chặn và tiến tới chấm dứt việc sử dụng trái phép các loại thuốc BVTV nguy hiểm; hạn chế và tiến tới cấm sử dụng các chất hữu cơ gây ô nhiễm khó phân huỷ trong nông nghiệp, công nghiệp và các ngành kinh tế khác, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các công việc sau đây:

 

I. NHỮNG VIỆC CẦN TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUỐC BVTV VÀ CÁC CHẤT HỮU CƠ GÂY Ô NHIỄM KHÓ PHÂN HUỶ:

 

1. Ngăn chặn, kiểm tra và xử lý mọi tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng các loại thuốc BVTV nguy hiểm đã bị cấm sử dụng. Mọi vi phạm phải bị xử lý theo Luật Bảo vệ Môi trường, Nghị định số 26/CP ngày 26 tháng 4 năm 1996 quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường, Nghị định số 78/CP ngày 29 tháng 11 năm 1996 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật và các văn bản pháp luật liên quan khác. Tổ chức, cá nhân vi phạm gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân khác thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật, nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Tổ chức thu gom kịp thời và triệt để các loại thuốc BVTV đã bị cấm sử dụng, tiến hành xử lý, tiêu hủy các loại thuốc BVTV này theo đúng quy trình, công nghệ xử lý các chất thải nguy hại, bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. Tiến hành các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường do các kho chứa thuốc BVTV cũ gây ra.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến tác hại của thuốc BVTV đối với môi trường và sức khoẻ con người. Vận động nông dân bỏ thói quen sử dụng tùy tiện và thải bỏ bừa bãi các vỏ bao thuốc BVTV sau khi đã sử dụng, sử dụng các phương tiện và quần áo bảo hộ lao động trong khi phun các loại thuốc BVTV và thực hiện đúng các quy trình sử dụng thuốc BVTV đã được Nhà nước ban hành.

4. Cấm đổ bừa bãi các loại dầu biến thế, các loại dầu thải và thải các sản phẩm có chứa chất Polychlorinated Biphenyl (PCB) ra môi trường xung quanh, hạn chế và tiến tới cấm sử dụng các sản phẩm công nghiệp có chứa chất PCB. Kiểm soát nghiêm ngặt để bảo đảm việc thải và vận chuyển các sản phẩm có chứa PCB theo đúng các quy định vệ sinh môi trường và quy chế quản lý các chất thải nguy hại.

Mọi vi phạm đều phải bị xử lý theo Luật Bảo vệ Môi trường, Nghị định số 26/CP ngày 26 tháng 4 năm 1996 quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật liên quan khác. Tổ chức, cá nhân vi phạm gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân khác thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật, nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

5. Tổ chức thu gom, xử lý và tiêu hủy các loại dầu cặn, các chất thải công nghiệp và các sản phẩm có chứa PCB theo quy trình công nghệ xử lý đối với chất thải nguy hại.

 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

- Hàng năm ban hành và thông báo rộng rãi danh mục các loại thuốc BVTV được phép sử dụng và bị cấm sử dụng; Tổng hợp, báo cáo Chính phủ tình hình quản lý thuốc BVTV trong phạm vi cả nước, thống kê số lượng các loại thuốc BVTV đã bị cấm sử dụng ở Việt Nam hiện đang còn tồn đọng tại các địa phương.

- Phối hợp với Bộ Công nghiệp, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các ủy ban nhân dân địa phương trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nghiêm ngặt các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV về chủng loại thuốc BVTV được phép sản xuất, kinh doanh và các hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV khác theo đúng quy định của Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch Thực vật. Tăng cường công tác thanh tra, phát hiện, xử lý nghiêm khắc và kịp thời các vụ việc vi phạm trong mọi lĩnh vực hoạt động về thuốc BVTV.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan kiểm tra, đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện thu gom triệt để số lượng các loại thuốc BVTV tồn đọng để xử lý, tiêu hủy theo đúng quy trình, công nghệ bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khoẻ con người.

- Khẩn trương bổ sung, sửa đổi quy chế quản lý thuốc BVTV đã được ban hành theo Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch Thực vật.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, với các Hội nghề nghiệp, các Đoàn thể và ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc tuyên truyền, vận động và hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc BVTV thực hiện đúng quy trình và sử dụng đầy đủ các biện pháp bảo hộ lao động.

2. Bộ Công nghiệp: Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng các phương án để thực hiện các nhiệm vụ quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng, vận chuyển, thải các sản phẩm công nghiệp có chứa PCB, tổ chức thu gom và xử lý các chất thải của loại sản phẩm này ở Việt Nam.

3. Bộ Y tế: Chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát việc sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, sử dụng hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt chuột, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực y tế; Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các bộ, ngành và địa phương có liên quan trong việc thu gom, xử lý và tiêu hủy các loại thuốc BVTV đã bị cấm sử dụng ở Việt Nam; Thường xuyên cập nhật tình hình nhiễm độc bởi thuốc BVTV, nghiên cứu tác động của thuốc BVTV đối với sức khoẻ con người để có biện pháp phòng ngừa và điều trị hiệu quả.

4. Bộ Thương mại: Phối hợp với Tổng Cục Hải quan, các bộ, ngành có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc xuất khẩu, nhập khẩu các loại thuốc BVTV nói chung và các loại thuốc BVTV đã bị cấm sử dụng ở Việt Nam nói riêng, các loại dầu và sản phẩm công nghiệp có chứa PCB vào Việt Nam.

5. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường: Khẩn trương ban hành quy chế quản lý các chất thải nguy hại, trong đó có các loại thuốc BVTV, PCB; Tổ chức nghiên cứu, xây dựng và hướng dẫn thực hiện các quy trình công nghệ xử lý, tiêu hủy các loại thuốc BVTV đã bị cấm sử dụng và thuốc BVTV nguy hiểm nhập khẩu trái phép vào Việt Nam, các loại dầu và sản phẩm công nghiệp có chứa PCB; Tổ chức đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường do việc sử dụng các loại thuốc BVTV, độ tồn lưu dư lượng các loại thuốc BVTV nguy hiểm và các chất hữu cơ gây ô nhiễm khó phân hủy (POP) trong nông sản, thực phẩm, môi trường đất và nước và đề ra các biện pháp khắc phục.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức phổ biến Chỉ thị này đến các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và các hộ sử dụng thuốc BVTV, các sản phẩm chứa PCB và các chất POP hiểu rõ và thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Chỉ thị 29/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và các chất hữu cơ gây ô nhiễm khó phân huỷ
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 29/1998/CT-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 25/08/1998 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No. 29/1998/CT-TTg
Hanoi, August 25, 1998

 
DIRECTIVE
ON STRENGTHENING THE MANAGEMENT OF THE USE OF PLANT PROTECTION SUBSTANCES AND PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS
Our people have for a long time now used plant protection substances in agricultural production aimed at destroying insects harmful to cultivated plants in order to protect the crops. Besides, there have also been many chemicals used in industrial production or in the medical service to destroy mosquitoes, prevent and fight against malaria...
Today, along with the development of industrial and agricultural sectors, environmental pollution due to the casual use of chemicals in industry and plant protection substances in agriculture has become serious. The use of more and more persistent organic pollutants (POP) and plant protection substances with high toxicity has increased more and more the level of residue of these chemicals in farm products, foods, the soil, water, air and the environment. Food poisonings caused by plant protection substances and the diseases caused by environmental pollution have also increased and become one of the foremost causes of death in our country at present.
Over the recent years, the National Assembly, the Government, and the concerned ministries and branches have issued a number of legal documents in this domain, including the ban on the circulation and use of twenty three dangerous plant protection substances in Vietnam. However, the casual and illegal use of these substances without conforming to the prescribed instructions has continued in quite a widespread manner and more and more seriously in a number of provinces.
In order to overcome the above said state and strictly implement the Law on Environmental Protection and the Ordinance on Plant Protection and Quarantine, check and eventually put an end to the illegal use of dangerous plant protection substances, to limit and eventually ban the use of persistent organic pollutants in agriculture, industry and other economic branches, the Prime Minister instructs the ministries, branches, provinces and cities directly under the Central Government to conduct the following jobs:
I. JOBS WHICH NEED CONCENTRATED EFFORT TO SETTLE IN THE MANAGEMENT OF PLANT PROTECTION SUBSTANCES AND PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS:
1. To check, control and handle all organizations and individuals that produce, trade in, store, transport and use dangerous plant protection substances already banned from use. All violations must be dealt with under the Law on Environmental Protection, Decree No. 26-CP of April 26, 1996 providing for sanctions against administrative violations concerning environ-mental protection, Decree No. 78-CP of November 29, 1996 on sanctions against administrative violations in the domain of plant protection and quarantine and relevant legal documents. Violating organizations and individuals that cause damage to other organizations and individuals shall have to pay compensations as prescribed by law. If they cause serious damage, they shall be examined for penal liability.
2. To collect in time and fully all the plant protection substances already banned, to handle and destroy them according to the process and technology of treating harmful wastes, to ensure non-pollution of the environment and no impact on human health. To conduct measures to handle environmental pollution caused by the old stores of plant protection substances.
3. To enhance education and popularization on the harmful effect of plant protection substances on the environment and human health. To persuade peasants to give up the habit of wanton use and wanton litter packages of plant protection substances after use, or to use labor protection means and clothes while spraying plant protection substances, and comply strictly with the regulations for the use of plant protection substances issued by the State.
4. It is forbidden to discharge wantonly the various kinds of transformer oil, waste oil and discharge products containing Polychlorinated Biphenyl (PCB) into the surroundings to limit and eventually to ban the use of industrial products containing PCB. To ensure strict control in order to ensure the discharge and transportation of products containing PCB according to prescriptions on environmental hygiene and the regulations on the management of harmful waste.
All violations shall be dealt with according to the Law on Environmental Protection, Decree No. 26-CP of April 26, 1996 providing for sanctions on administrative violations concerning environmental protection and other related legal documents. Violating organizations and individuals that cause damage to other organizations and individuals shall have to pay compensations according to provisions of law. If they cause serious consequences, they shall be examined for penal liability.
5. To organize the gathering, processing and destruction of oil dregs, industrial wastes and PCB containing substances according to the technological process of handling harmful wastes.
II. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION:
1. The Ministry of Agriculture and Rural Development:
- Each year to issue and widely publicize the list of plant protection substances allowed for use and those banned from use; to sum up and report to the Government the situation of the management of plant protection substances in the whole country, inventory the quantity of plant protection substances banned from use in Vietnam but which are being stored in the localities.
- To coordinate with the Ministry of Industry, the Ministry of Science, Technology and Environment and the local People's Committees in managing, controlling and supervising closely and strictly the production and business establishments dealing with plant protection substances concerning the categories allowed for production and business, and the production and business activities in other plant protection substances according to the Ordinance on Plant Protection and Quarantine. To strengthen the inspection and detection and punish severely and in time violations in all areas of activity concerning plant protection substances.
- To assume the prime responsibility and coordinate with the related ministries and branches in inspecting and urging the localities to organize the thorough collection of quantity of stored plant protection substances for processing and destruction according to prescriptions and technology in order to ensure non-pollution of the environment and prevent their affection on human health.
- To urgently supplement and amend the regulations on the management of plant protection substances already issued under to the Ordinance on Plant Protection and Quarantine.
- To coordinate with the mass media, the professional associations, mass organizations and the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government propagating, mobilizing and guiding the peasants in the use of plant protection substances according to the prescribed process, and fully use labor protection measures.
2. The Ministry of Industry: To assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Science, Technology and Environment and the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government in elaborating plans to carry out the tasks of managing and closely control the use, transportation and discharge of industrial products containing PCB, organize the collection and process the waste of these products in Vietnam.
3. The Ministry of Health: To take the responsibility for the management, control and supervision of the production, exportation and importation and use of chemicals and preparations against insects, rats and bacteria in the medical service; to coordinate with the Ministry of Agriculture and Rural Development, the related ministries, branches and localities in the gathering, processing and destruction of plant protection substances already banned from use in Vietnam; to regularly update the situation of poisoning by plant protection substances, to study the effect of plant protection substances on human health in order to take efficacious preventive and curative measures.
4. The Ministry of Trade: To coordinate with General Customs Department, the related ministries and branches to strengthen the inspection and supervision of the exportation and the importation into Vietnam of the plant protection substances in general and the plant protection substances banned from use in Vietnam in particular as well as the oils and industrial products containing PCB.
5. The Ministry of Science, Technology and Environment: To urgently issue the regulation on management of the harmful wastes including PCB and plant protection substances. To organize the study elaboration and guidance for the realization of the technological processes of handling and destroying plant protection substances already banned from use and dangerous plant protection substances illegally imported into Vietnam, oils and industrial products containing PCB. To organize the evaluation of the level of environmental pollution due to the use of plant protection substances, the level of accumulation of residue of dangerous plant protection substances and persistent organic pollutants in the farm produce, food, soil and water environment and to work out remedial measures.
This Directive takes effect 15 days after its signing.
The Ministers, the Heads of ministerial level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall organize the popularization of this Directive to the units under their management and in the mass media so that the production business and service establishments and the households using plant protection substances, the PCB containing products and POP substances understand well and strictly implement this Directive.
 

 
THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
Pham Gia Khiem

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!