Quyết định 127/QĐ-BNN-TT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới và đính chính Quyết định 2488/QĐ-BNN ngày 21/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 127/QĐ-BNN-TT

Quyết định 127/QĐ-BNN-TT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới và đính chính Quyết định 2488/QĐ-BNN ngày 21/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:127/QĐ-BNN-TTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành:17/01/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

Số: 127/QĐ-BNN-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI VÀ ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 2488/QĐ-BNN NGÀY 21/10/2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

--------

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều tại Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 06 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới đối với 09 giống cây trồng (danh sách kèm theo).
Điều 2. Đính chính sai sót về tên chủ bằng/chủ sở hữu giống lúa ĐT34 ban hành kèm theo Quyết định số 2488/QĐ-BNN-TT ngày 21 tháng 10 năm 2011 (chi tiết kèm theo).
Điều 3. Chủ Bằng bảo hộ và tác giả giống cây trồng được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại Điều 185, 191 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 và khoản 22, 23 và 24 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 30 ngày, kể từ ngày đăng trên tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với 09 giống cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới và Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đối với việc đính chính tên chủ bằng/chủ sở hữu giống lúa ĐT34.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, chủ sở hữu Bằng bảo hộ và tác giả giống cây trồng mới có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Khoa học Công nghệ và MT;
- Thanh tra Bộ;
- Tạp chí NN & PTNT;
- Lưu VT, TT và VPBH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

DANH SÁCH

GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI ĐƯỢC CẤP BẰNG BẢO HỘ
(Kèm theo Quyết định số 127/QĐ-BNN-TT ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. YOKIHI

- Số đơn: 2009_10;

- Loài cây trồng: Địa lan (Cymbidium, sw.);

- Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng: Mukoyama Orchids Co. Ltd;

- Tác giả giống cây trồng: Takehiko MUKOYAMA;

- Thời hạn bảo hộ: 20 năm, tính từ ngày cấp Bằng.

2. YASOKYOKU

- Số đơn: 2009_09;

- Loài cây trồng: Địa lan (Cymbidium, sw.);

- Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng: Mukoyama Orchids Co. Ltd;

- Tác giả giống cây trồng: Takehiko MUKOYAMA;

- Thời hạn bảo hộ: 20 năm, tính từ ngày cấp Bằng.

3. DEKCATALINA

- Số đơn: 2011_15;

- Loài cây trồng: Cúc (Chrysanthemum L.);

- Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng: Dekker Breeding B.V.;

- Tác giả giống cây trồng: Cornelis W.Dekker;

- Tổ chức đại diện: Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia.

- Thời hạn bảo hộ: 20 năm, tính từ ngày cấp Bằng.

4. DELIROSSANO

- Số đơn: 2011_21;

- Loài cây trồng: Cúc (Chrysanthemum L.);

- Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng: Dekker Breeding B.V.;

- Tác giả giống cây trồng: Cornelis W.Dekker;

- Tổ chức đại diện: Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia.

- Thời hạn bảo hộ: 20 năm, tính từ ngày cấp Bằng.

5. OM 5954

- Số đơn: 2010_46;

- Loài cây trồng: Lúa (Oryza sativa L.);

- Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng: Bộ môn Di truyền chọn giống – Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long;

- Tác giả giống cây trồng: Tác giả chính: Nguyễn Thị Lang và đồng tác giả: Bùi Chí Bửu và Bùi Thị Dương Khuyều.

- Thời hạn bảo hộ: 20 năm, tính từ ngày cấp Bằng.

6. OM 4488

- Số đơn: 2010_47;

- Loài cây trồng: Lúa (Oryza sativa L.);

- Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng: Bộ môn Di truyền chọn giống – Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long;

- Tác giả giống cây trồng: Tác giả chính: Nguyễn Thị Lang và đồng tác giả: Bùi Chí Bửu và Phạm Thị Bé Tư.

- Thời hạn bảo hộ: 20 năm, tính từ ngày cấp Bằng.

7. OM 5629

- Số đơn: 2010_49;

- Loài cây trồng: Lúa (Oryza sativa L.);

- Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng: Bộ môn Di truyền chọn giống – Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long;

- Tác giả giống cây trồng: Tác giả chính: Nguyễn Thị Lang và đồng tác giả: Bùi Chí Bửu.

- Thời hạn bảo hộ: 20 năm, tính từ ngày cấp Bằng.

8. OMCS 2009

- Số đơn: 2010_50;

- Loài cây trồng: Lúa (Oryza sativa L.);

- Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng: Bộ môn di truyền chọn giống – Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long;

- Tác giả giống cây trồng: Tác giả chính: Nguyễn Thị Lang và đồng tác giả: Bùi Chí Bửu và Trần Ánh Nguyệt.

- Thời hạn bảo hộ: 20 năm, tính từ ngày cấp Bằng.

9. OM 5451

- Số đơn: 2011_3;

- Loài cây trồng: Lúa (Oryza sativa L.);

- Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng: Bộ môn Công nghệ sinh học – Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long;

- Tác giả giống cây trồng: Tác giả chính: Trần Thị Cúc Hòa và đồng tác giả: Huỳnh Thị Phương Loan và Phạm Trung Nghĩa.

- Thời hạn bảo hộ: 20 năm, tính từ ngày cấp Bằng.

10. Đính chính tên chủ bằng bảo hộ

Nội dung đã in sai tại Quyết định số 2488/QĐ-BNN-TT ngày 21/10/2011 về tên chủ bằng bảo hộ giống ĐT34

Đính chính

Công ty cổ phần giống cây trồng Điện Biên

Công ty cổ phần giống cây trồng Điện Bàn

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi