Quyết định 3419/QĐ-BNN-CBTTNS 2018 duyệt Kế hoạch tổ chức Hội chợ nông nghiệp Công nghệ cao, nông sản an toàn các tỉnh miền Trung

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

Số: 3419/QĐ-BNN-CBTTNS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO, NÔNG SẢN AN TOÀN CÁC TỈNH MIỀN TRUNG VÀ SẢN PHẨM XANH KHU VỰC HTX, LÀNG NGHỀ TỈNH NGHỆ AN 2018
-----------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 1066/QĐ-BNN-CB ngày 26/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ xúc tiến thương mại năm 2018 (lần 1) và ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại Công văn số 764/CBTTNS-TN ngày 06/7/2018 của Cục Chế biến Và Phát triển thị trường nông sản báo cáo về việc rà soát triển khai thực hiện nguồn kinh phí xúc tiến thương mại 6 tháng đầu năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp tại Công văn số 165/XTTM-KD ngày 08/6/2018 về việc tổ chức Hội chợ nông nghiệp công nghệ cao, nông sản an toàn các tỉnh miền Trung và sản phẩm xanh khu vực hợp tác xã, làng nghề tỉnh Nghệ An năm 2018;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội chợ nông nghiệp công nghệ cao, nông sản an toàn các tỉnh miền Trung và sản phẩm xanh khu vực hợp tác xã, làng nghề tỉnh Nghệ An năm 2018 theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Vụ Tài chính thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán kinh phí tổ chức Hội chợ theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp và Thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, CBTTNS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Thanh Nam

 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VÀ NÔNG SẢN AN TOÀN CÁC TỈNH MIỀN TRUNG VÀ SẢN PHẨM XANH KHU VỰC HỢP TÁC XÃ, LÀNG NGHỀ TỈNH NGHỆ AN 2018
(Kèm theo Quyết định số 3419/QĐ-BNN-CBTTNS ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. MỤC ĐÍCH

- Giới thiệu các thành tựu đạt được về khoa học công nghệ, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng Nông nghiệp công nghệ cao, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp an toàn đạt tiêu chuẩn phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa, hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá tiếp cận thị trường các địa phương.

- Quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, nông thôn sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ xanh, thân thiện với môi trường của các hợp tác xã, làng nghề tỉnh Nghệ An.

- Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản của các doanh nghiệp, đồng thời tạo ra một địa điểm vui chơi, phục vụ nhu cầu mua sắm, giải trí của nhân dân các tỉnh miền Trung.

- Đẩy mạnh hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người sản xuất cũng như người tiêu dùng đối với sản phẩm nông nghiệp sản xuất theo hướng công nghệ cao, góp phần tác động đến sản xuất chế biến nông, lâm, thủy hải sản thực phẩm an toàn.

- Trình diễn công nghệ và các sản phẩm nông, lâm, thủy hải sản, hoa, cây cảnh, rau an toàn, cây ăn quả chất lượng cao của các cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp, chủ trang trại, hộ nông dân trên mọi miền đất nước.

- Giới thiệu và bán các sản phẩm hoa, cây cảnh, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, quà tặng của một số làng nghề truyền thống vùng Bắc Trung Bộ.

II. NỘI DUNG

1. Thông tin chung

1.1. Hội chợ nông nghiệp công nghệ cao, nông sản an toàn các tỉnh miền Trung và sản phẩm xanh khu vực HTX, làng nghề tỉnh Nghệ An năm 2018.

1.2. Thời gian tổ chức: Từ ngày 28/11 đến ngày 02/12/2018. Giờ mở cửa: Từ 8h30’ đến 21h00’ hàng ngày.

1.3. Địa điểm: Công viên Trung tâm thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

1.4. Quy mô: 150 gian hàng.

1.5. Cơ quan chỉ đạo: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Nghệ An.

1.6. Cơ quan chủ trì: Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An.

1.7. Đơn vị tổ chức thực hiện: Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp.

1.8. Bảo trợ thông tin: Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An.

2. Hoạt động của Hội chợ

a) Khu gian hàng nông lâm thủy sản các tỉnh miền Trung và Nghệ An: 110 gian hàng tiêu chuẩn được bố trí:

- Khu trưng bày để các địa phương trong khu vực và tỉnh Nghệ An; các Viện, Trung tâm nghiên cứu, Trường, Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Trang trại, Cơ sở, Hộ sản xuất... giới thiệu mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các sản phẩm nông lâm thủy sản, thực phẩm chế biến, rau củ, trái cây, giống cây trồng, giống vật nuôi, vật tư nông nghiệp,

- Khu máy móc thiết bị: Máy móc, công nghệ phục vụ sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản; phương tiện vận chuyển, bảo quản sau thu hoạch, công nghệ xử lý môi trường chăn nuôi, môi trường thủy sản.

- Khu thủ công mỹ nghệ: Sản phẩm làng nghề, hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống sản xuất bằng mọi chất liệu như chế tác kim hoàn, đất nung, tre nứa, gỗ, vải, giấy và các ngành nghề thủ công truyền thống khác.

b) Khu thương mại, ẩm thực: Các mặt hàng tiêu dùng đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, quà tặng, đồ ăn, chè, cafe, sữa, nước giải khát: 40 gian hàng

c) Các hoạt động trong Hội chợ

- Tổ chức Lễ khai mạc Hội chợ vào ngày 28/11/2018;

- Tổ chức Hội thảo “Tăng cường chuyển dịch sản xuất nông nghiệp theo quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn” vào ngày 29/11/2018;

- Tổ chức đoàn nông dân của các huyện, thành phố tỉnh Nghệ An tham quan, học tập tại Hội chợ và tham dự Hội thảo;

- Tổ chức Lễ tổng kết Hội chợ;

- Tổ chức chương trình văn hóa, biểu diễn nghệ thuật vào các buổi tối diễn ra Hội chợ;

d) Tuyên truyền, Quảng bá:

- Tổ chức họp báo tuyên truyền, giới thiệu về Hội chợ tại Hà Nội.

- Đưa thông tin lên một số website chuyên về lĩnh vực Hội chợ triển lãm trong nước.

- Đăng tải thông tin về Hội chợ trên các trang tin điện tử của một số Bộ ngành, các Hiệp hội và một số Sở Nông nghiệp và PTNT địa phương.

- In các ấn phẩm phục vụ Hội chợ: Hồ sơ mời, thẻ gian hàng, thẻ đại biểu, thẻ BTC, vé mời tham quan Hội chợ phát hành rộng rãi.

- Tuyên truyền trên các báo: Báo Nghệ An cùng một số báo điện tử khác.

- Tuyên truyền trên truyền hình và phát thanh: đưa tin trên một số Đài truyền hình: Truyền hình VTV, đài PTTH Nghệ An.

- Tuyên truyền thông qua việc treo băng-rôn, phướn trên các tuyến phố chính của thành phố Vinh, xe loa tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

3. Đối tượng tham gia

- Các huyện, thị, thành phố của tỉnh Nghệ An.

- Các tỉnh miền Trung và các địa phương trên cả nước.

- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố.

- Các tổ chức, công ty nước ngoài, liên doanh.

- Các viện, trường, trung tâm nghiên cứu lĩnh vực nông nghiệp và PTNT khu vực Bắc Trung Bộ.

- Các tổng công ty, ngành phụ trợ, dịch vụ nông nghiệp.

- Các xã, phường, hiệp hội ngành hàng, trang trại, hợp tác xã, cơ sở làng nghề của Nghệ An.

- Các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản, hàng hóa tiêu dùng và xuất khẩu

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tiến độ thực hiện

- Tháng 6/2018

+ Chuẩn bị các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác tổ chức Hội chợ.

+ Xây dựng Nội dung, kế hoạch chi tiết cho từng hoạt động

+ Thiết kế, in hồ sơ, thư mời, tờ rơi giới thiệu về Hội chợ.

+ Gửi hồ sơ và thư mời, mời các đơn vị tham gia Hội chợ.

+ Thành lập Bán tổ chức Hội chợ.

- Tháng 7, 8/2018

+ Chuẩn bị cơ sở hạ tầng, xây dựng và thực hiện phương án đảm bảo an ninh, PCCC, vệ sinh trong thời gian Hội chợ.

+ Đưa thông tin của Hội chợ lên các trang Web của các đơn vị hữu quan.

+ Vận động các địa phương, đơn vị tham gia Hội chợ.

+ Cử các đoàn công tác trực tiếp vận động các đơn vị tham gia Hội chợ.

- Tháng 9/2018

+ Tiếp tục vận động các địa phương, đơn vị tham gia Hội chợ.

- Tháng 10/2018

+ Họp BTC duyệt chương trình Hội chợ và các hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ.

+ Họp báo tuyên truyền cho Hội chợ

+ Chuẩn bị cơ sở vật chất: mặt bằng, điện nước, an ninh, vệ sinh, dàn dựng gian hàng, trang trí tổng thể.

- Tháng 11/2018

+ Chuẩn bị cơ sở hạ tầng, xây dựng và thực hiện phương án đảm bảo an ninh, PCCC, vệ sinh trong thời gian Hội chợ.

+ Quảng cáo thông tin Hội chợ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

+ Tổng hợp kết quả, bố trí gian hàng cho các đơn vị tham gia Hội chợ.

+ Tổ chức thực hiện các hoạt động của Hội chợ

2. Phân công thực hiện

a) Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung:

- Xây dựng Kế hoạch, dự toán tổ chức Hội chợ trình Bộ NN&PTNT phê duyệt;

- Thuê mặt bằng tổ chức Hội chợ; thuê nhà bạt, dàn dựng gian hàng;

- Lắp đặt hệ thống điện, chi phí tiền điện, nước, an ninh, vệ sinh, PCCC, hàng rào cho Hội chợ;

- Tuyên truyền, quảng cáo cho Hội chợ trên truyền hình VTV;

- Tổ chức họp báo tuyên truyền Hội chợ tại Hà Nội, Lễ khai mạc Hội chợ;

- Trang trí tổng thể chung, tổ chức các hoạt động biểu diễn văn nghệ trong suốt thời gian diễn ra Hội chợ;

- In ấn hồ sơ, công tác phí, chi phí quản lý;

- Vận động các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trong vùng và trên cả nước tham gia Hội chợ: 50 gian hàng

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An:

Báo cáo với UBND tỉnh xin hỗ trợ kinh phí và triển khai thực hiện các mục sau:

- Vận động, hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất nông lâm ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An tham gia Hội chợ: 50 gian hàng tiêu chuẩn;

- Chi phí tuyên truyền, quảng bá cho Hội chợ trên các báo, đài PTTH tỉnh Nghệ An, xe loa tuyên truyền trên địa bàn tỉnh;

- Trang trí chung khu gian hàng nông nghiệp của tỉnh

- Chủ trì tổ chức Hội thảo, lễ tổng kết Hội chợ

- Đón tiếp đại biểu đến tham dự Hội chợ

- Các chi phí khác liên quan (nếu có)

c) Liên minh HTX tỉnh Nghệ An

- Tuyên truyền cho Hội chợ trên các kênh truyền thông của Liên minh HTX và trong hệ thống;

- Vận động, hỗ trợ các hợp tác xã, cơ sở làng nghề của tỉnh, LMHTX một số tỉnh bạn tham gia Hội chợ: 50 gian hàng tiêu chuẩn.

- Chủ động trang trí, tổ chức các hoạt động truyền thông tại khu vực gian hàng sản phẩm xanh khu vực HTX, làng nghề tỉnh Nghệ An tại Hội chợ

IV. KINH PHÍ

1. Tài chính của Hội chợ triển lãm dựa trên nguyên tắc tự cân đối thu chi từ các nguồn:

- Từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ: 300.000.000đ (ba trăm triệu đồng) từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Nguồn hỗ trợ của UBND tỉnh Nghệ An cho các doanh nghiệp địa phương và một số hoạt động của Hội chợ do Sở NN&PTNT chủ trì thực hiện

- Kinh phí UBND tỉnh Nghệ An bố trí cho việc tổ chức Hội chợ sản phẩm xanh khu vực Hợp tác xã, làng nghề tỉnh Nghệ An thông qua Liên minh HTX tỉnh Nghệ An;

- Từ nguồn đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp tham gia Hội chợ.

- Nguồn tài trợ (nếu có).

2. Nội dung hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước:

Nguồn kinh phí từ Ngân sách Nhà nước (kinh phí xúc tiến thương mại của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) hỗ trợ các nội dung chi sau:

- Chi phí tổ chức Lễ khai mạc Hội chợ, chi phí tổ chức họp báo tại Hà Nội;

- Hỗ trợ chi phí mặt bằng, an ninh, vệ sinh, điện, nước, PCCC;

- Hỗ trợ 50% chi phí trang trí tổng thể, dàn dựng gian hàng, nhà bạt;

- Tuyên truyền, quảng cáo trên truyền hình VTV, in ấn các ấn phẩm phục vụ Hội chợ (hồ sơ mời, thẻ gian hàng, thẻ BTC, tờ rơi, vé mời thăm quan, mời dự khai mạc), công tác phí; chi phí quản lý tổ chức Hội chợ...

* Giao Vụ Tài chính thẩm định và phê duyệt dự toán chi tiết.

V. KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ DỰ KIẾN

- Quy mô Hội chợ 150 gian trưng bày các sản phẩm nông lâm thủy sản, máy móc nông nghiệp, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật; thức ăn chăn nuôi, mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; công nghệ sản xuất nông nghiệp: trồng trọt, nuôi trồng, đánh bắt, chế biến thủy hải sản, sản phẩm chăn nuôi, giống cây trồng, giống vật nuôi, các sản phẩm làng nghề, hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống.

- Hội chợ thu hút khoảng 50.000 lượt khách tham quan trong số đó gồm nhiều chủ trang trại, HTX, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đến tham quan, giao dịch, học tập trao đổi kinh nghiệm và tham gia các hoạt động tại Hội chợ.

- Doanh thu bán hàng trực tiếp tại Hội chợ đạt hàng chục tỷ đồng và có nhiều thỏa thuận, hợp đồng hứa hẹn được ký kết sau khi kết thúc Hội chợ.

- Kết quả thu được từ Hội chợ góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp của tỉnh Nghệ An và các tỉnh trong vùng phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất gắn với nhu cầu thị trường, liên kết theo chuỗi giá trị từ đó nâng cao thu nhập cho người dân.

thuộc tính Quyết định 3419/QĐ-BNN-CBTTNS

Quyết định 3419/QĐ-BNN-CBTTNS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội chợ nông nghiệp Công nghệ cao, nông sản an toàn các tỉnh miền Trung và sản phẩm xanh khu vực hợp tác xã, làng nghề tỉnh Nghệ An 2018
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3419/QĐ-BNN-CBTTNSNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Thanh Nam
Ngày ban hành:28/08/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Hội chợ nông sản an toàn tại Nghệ An 2018

Kế hoạch tổ chức Hội chợ nông nghiệp công nghệ cao, nông sản an toàn các tỉnh miền Trung và sản phẩm xanh khu vực HTX, làng nghề tỉnh Nghệ An 2018 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định 3419/QĐ-BNN-CBTTNS.

Hội chợ được tổ chức với mục đích quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, nông thôn sản xuất theo ứng dụng công nghệ xanh, thân thiện với môi trường của các hợp tác xã, làng nghề tỉnh Nghệ An...

Hội chợ sẽ được tổ chức từ ngày 28/11 - 02/12/2018, mở cửa từ 8h30 - 21h hàng ngày tại Công viên Trung tâm thành phố Vinh với quy mô 150 gian hàng.

Theo đó, Nhà nước hỗ trợ 300 triệu đồng để chi: Tổ chức Lễ khai mạc, họp báo tại Hà Nội, thuê mặt bằng, an ninh, vệ sinh, điện nước, 50% chi phí trang trí tổng thể dàn dựng gian hàng, nhà bạt...

Quyết định này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 28/08/2018.

Xem chi tiết Quyết định3419/QĐ-BNN-CBTTNS tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi