Quyết định 130/QĐ-CN-MTCN 2023 chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực chăn nuôi

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 130/QĐ-CN-MTCN

Quyết định 130/QĐ-CN-MTCN của Cục Chăn nuôi về việc chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực chăn nuôi
Cơ quan ban hành: Cục Chăn nuôiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:130/QĐ-CN-MTCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Dương Tất Thắng
Ngày ban hành:08/05/2023Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Chỉ định Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định chăn nuôi

Ngày 08/5/2023, Cục Chăn nuôi đã ban hành Quyết định 130/QĐ-CN-MTCN về việc chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực chăn nuôi.

1. Cục Chăn nuôi chỉ định Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định chăn nuôi thực hiện thử nghiệm lĩnh vực chăn nuôi. Cụ thể các phép thử được chỉ định là:

- Nước dùng trong chăn nuôi: xác định hàm lượng Clenbuterol, Salbutamol và Ractopamine.

- Nước tiểu động vật: xác định hàm lượng Clenbuterol, Salbutamol và Ractopamine.

2. Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định chăn nuôi có trách nhiệm thực hiện thử nghiệm phục vụ quản lý Nhà nước khi có yêu cầu, phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả thử nghiệm do đơn vị mình thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 01/7/2023.

Xem chi tiết Quyết định 130/QĐ-CN-MTCN tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHẤT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC CHĂN NUÔI

________

Số: 130/QĐ-CN-MTCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực chăn nuôi

__________

CỤC TRƯỞNG CỤC CHĂN NUÔI

 

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Quyết định số 1398/QĐ-BNN-TCCB ngày 13 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chăn nuôi; Quyết định số 2570/QĐ-BNN-TCCB ngày 02 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quyết định số 1398/QĐ-BNN-TCCB ngày 13 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chăn nuôi;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

Căn cứ Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành;

Căn cứ Biên bản đánh giá ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Đoàn đánh giá được thành lập theo Quyết định số 80/QĐ-CN-MTCN ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Hồ sơ của Tổ chức đề nghị được chỉ định;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Môi trường và Công nghệ chăn nuôi.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chỉ định Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định chăn nuôi (Địa chỉ: Đường Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Điện thoại: 0243.741 0150; Fax: 0243 752 5340) thực hiện việc thử nghiệm lĩnh vực chăn nuôi. Danh mục phép thử được chỉ định tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu từ ngày ký đến ngày 01/7/2023.

Điều 3. Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định chăn nuôi có trách nhiệm thực hiện thử nghiệm phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu, phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả thử nghiệm do đơn vị mình thực hiện.

Điều 4. Trưởng phòng Môi trường và Công nghệ chăn nuôi, Giám đốc Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định chăn nuôi, các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Vụ KHCN & MT;

- Cục CL, CB&PTTT;

- Trung tâm CĐS & TKNN;

- Bộ KHCN (để b/c);

- Lưu: VT, MtCN.

CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Dương Tất Thắng

 

Phụ lục: DANH MỤC CÁC PHÉP THỬ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

Quyết định số 130/QĐ-CN-MTCN ngày 0 8 tháng 5 năm 2023

Của Cục trưởng Cục Chăn nuôi)

 

TT

Đối tượng thử/Tên phép thử

Giới hạn định lượng (nếu có)/phạm vi đo

Phương pháp thử

I

Nước dùng trong chăn nuôi

 

 

1

Xác định hàm lượng Clenbuterol

 

HD.46.PP.H

2

Xác định hàm lượng Salbutamol

LOQ: 3pg/L

Ref.TCVN

3

Xác định hàm lượng Ractopamine

 

12697:2019

I

Nước tiểu động vật

 

 

1

Xác định hàm lượng Clenbuterol

 

HD.46.PP.H

2

Xác định hàm lượng Salbutamol

LOQ: 1,2pg/L

Ref.TCVN

3

Xác định hàm lượng Ractopamine

 

12697:2019


 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi