Quyết định 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (11/6/1912 - 11/6/2012)

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 411/QĐ-TTg

Quyết định 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (11/6/1912 - 11/6/2012)
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:411/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành:10/04/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------
Số: 411/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 100 NĂM
NGÀY SINH CỐ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG PHẠM HÙNG (11/6/1912 - 11/6/2012)
-----------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao; Thông báo số 49-TB/TW ngày 06 tháng 9 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng;
Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (11/6/1912 - 11/6/2012);
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (11/6/1912 - 11/6/2012),
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (11/6/1912 - 11/6/2012).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và các thành viên Ban Tổ chức cấp quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Như Điều 3;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP, TCCB, KTTH, Cục QT;
- Lưu: VT, KGVX (5b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 
 
 
 
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH
CỐ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG PHẠM HÙNG (11/6/1912 - 11/6/2012)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2012
 của Thủ tướng Chính phủ)
 
Thực hiện Thông báo số 49-TB/TW ngày 06 tháng 9 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (11/6/1912 - 11/6/2012) lập Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Khẳng định công lao và tôn vinh những đóng góp to lớn của đồng chí Phạm Hùng - người con quê hương Vĩnh Long đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
2. Thông qua các hoạt động kỷ niệm, giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ về thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hùng; góp phần giáo dục các thế hệ tấm gương của đồng chí Phạm Hùng, người chiến sỹ cộng sản kiên trung, mẫu mực, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
3. Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức trang trọng, chu đáo, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng khác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012.
II. LỄ KỶ NIỆM
1. Danh nghĩa tổ chức:
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Vĩnh Long.
2. Tổ chức Lễ dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, từ 07h00 đến 08h30 ngày 11 tháng 6 năm 2012.
Thành phần: Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành phần đại biểu khác dự Lễ kỷ niệm (số lượng hạn chế).
3. Lễ kỷ niệm tổ chức tại Hội trường Tỉnh ủy Vĩnh Long, từ 09h00 đến 10h30 ngày 11 tháng 6 năm 2012.
- 09h00: Chương trình văn nghệ chào mừng (30 phút) tại Lễ kỷ niệm;
- 09h30: Chào chờ (toàn thể các đại biểu cùng hát Quốc ca trên nền nhạc kèn của đội quân nhạc);
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu: Thành viên Ban Tổ chức;
- Diễn văn khai mạc tại Lễ kỷ niệm: Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Diễn văn do Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh chuẩn bị, Ban Tuyên giáo Trung ương thẩm định);
Kết thúc diễn văn, quân nhạc cử nhạc nền (ca khúc cách mạng phù hợp).
- Phát biểu của đại diện lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long;
Kết thúc bài phát biểu, quân nhạc cử nhạc nền (ca khúc cách mạng phù hợp).
- Phát biểu của đại diện thế hệ trẻ tỉnh Vĩnh Long;
Kết thúc bài phát biểu, quân nhạc cử nhạc nền (ca khúc cách mạng phù hợp).
- Lời bế mạc và cảm ơn: Thành viên Ban Tổ chức.
Quân nhạc cử nhạc nền (ca khúc cách mạng phù hợp).
Kết thúc lúc 10h30 ngày 11 tháng 6 năm 2012.
4. Thành phần khách mời dự Lễ kỷ niệm (số lượng khoảng 500 người)
- Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các đồng chí nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch và Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ; đại biểu đại diện cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Vĩnh Long.
- Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long qua các thời kỳ;
- Đại diện lãnh đạo một số Ban, Bộ, ngành ở Trung ương;
- Đại diện lãnh đạo một số địa phương, cơ quan, đơn vị nơi cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng từng sinh sống và hoạt động cách mạng;
- Đại diện các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân tỉnh Vĩnh Long và gia đình, người thân đồng chí Phạm Hùng;
- Khách quốc tế.
III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Ban Tuyên giáo Trung ương.
- Thẩm định bài viễn văn của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm, báo cáo Ban Bí thư theo quy định;
- Chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan báo chí tuyên truyền về kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng và đưa tin Lễ kỷ niệm;
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Vĩnh Long xây dựng bộ phim tài liệu về đồng chí Phạm Hùng;
- Phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Tỉnh ủy Vĩnh Long xuất bản cuốn sách về đồng chí Phạm Hùng (sách đặt hàng của Trung ương);
- Phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội thảo khoa học về đồng chí Phạm Hùng;
- Phối hợp cùng các cơ quan hữu quan kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm, duyệt chương trình nghệ thuật, chương trình văn nghệ, duyệt ma-két trang trí sân khấu Hội trường, khẩu hiệu và trang trí bên ngoài địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm.
2. Văn phòng Trung ương Đảng
- Báo cáo Ban Bí thư Kế hoạch tổ chức các hoạt động Lễ kỷ niệm;
- Phối hợp thẩm định bài diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm;
- Chủ trì, phối hợp với tỉnh Vĩnh Long, Bộ Ngoại giao về số lượng cụ thể đại biểu dự Lễ kỷ niệm, Lễ Dâng hương. Lập danh sách khách mời và làm giấy mời lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại biểu lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương dự Lễ kỷ niệm, Lễ Dâng hương;
- Phối hợp với tỉnh Vĩnh Long bố trí chỗ ngồi cho đại biểu cấp cao tại Lễ kỷ niệm;
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Vĩnh Long xây dựng bộ phim tài liệu và xuất bản cuốn sách về đồng chí Phạm Hùng;
- Chủ trì xây dựng Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng;
- Phối hợp cùng các cơ quan hữu quan kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm, duyệt chương trình nghệ thuật, chương trình văn nghệ, duyệt ma-két trang trí sân khấu Hội trường, khẩu hiệu và trang trí bên ngoài địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm;
- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Ban Bí thư và Trưởng Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm.
3. Văn phòng Chính phủ
- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và đôn đốc thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm;
- Sắp xếp các cuộc họp của Ban Tổ chức cấp quốc gia;
- Phối hợp với tỉnh Vĩnh Long bố trí chỗ ngồi cho đại biểu tại Lễ kỷ niệm;
- Phối hợp cùng các cơ quan hữu quan kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm, duyệt chương trình nghệ thuật, chương trình văn nghệ, duyệt ma-két trang trí sân khấu Hội trường, khẩu hiệu và trang trí bên ngoài địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm;
- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Trưởng Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm.
4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Là đầu mối chủ trì xây dựng và đôn đốc thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm; thành lập Bộ phận thường trực giúp việc Ban Tổ chức;
- Tổng hợp nhu cầu kinh phí của các cơ quan và tỉnh Vĩnh Long chuyển Bộ Tài chính;
- Chuẩn bị kịch bản chương trình của Ban Tổ chức tại Lễ kỷ niệm;
- Tổ chức thực hiện Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ kỷ niệm, buổi tối ngày 10 tháng 6 năm 2012 và Chương trình văn nghệ tại Lễ kỷ niệm. Mời các cơ quan hữu quan dự sơ duyệt và tổng duyệt các Chương trình;
- Phối hợp cùng các cơ quan hữu quan kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm, duyệt ma-két trang trí sân khấu Hội trường, khẩu hiệu và trang trí bên ngoài địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm.
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức một số hoạt động triển lãm, trưng bày hiện vật, văn hóa, nghệ thuật, tuyên truyền cổ động, giải thể thao tại Vĩnh Long trong dịp kỷ niệm.
5. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh
- Dự thảo bài diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ kỷ niệm, gửi Ban Tuyên giáo Trung ương thẩm định;
- Chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Vĩnh Long và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học về đồng chí Phạm Hùng.
6. Bộ Tài chính
Bổ sung kinh phí và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện nhằm đảm bảo tổ chức các hoạt động kỷ niệm.
7. Bộ Quốc phòng
Chỉ đạo bố trí lực lượng tiêu binh, quân nhạc thực hiện nghi lễ tại Lễ kỷ niệm.
8. Bộ Công an
Xây dựng phương án và chỉ đạo thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cho Lễ kỷ niệm, Lễ Dâng hương.
9. Bộ Thông tin và Truyền thông
Chỉ đạo và mời các cơ quan thông tấn báo chí tường thuật trực tiếp và đưa tin trước, trong và sau buổi Lễ kỷ niệm.
10. Bộ Ngoại giao
Lập danh sách và bố trí chỗ ngồi cho khách mời quốc tế dự Lễ kỷ niệm; bố trí phiên dịch tiếng Anh (dịch cabin) tại buổi lễ.
11. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam
- Lập kế hoạch tuyên truyền theo nội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng phong phú, hấp dẫn, thiết thực và có tính giáo dục tư tưởng chính trị cao;
- Tổ chức truyền hình, phát thanh trực tiếp Lễ kỷ niệm.
12. Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
- Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng đón tiếp và bố trí chỗ ngồi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Dự thảo 02 bài phát biểu của lãnh đạo Tỉnh và đại biểu thế hệ trẻ tại Lễ kỷ niệm, gửi Ban Tuyên giáo Trung ương thẩm định;
- Dự thảo bài phát biểu của lãnh đạo Tỉnh tại Lễ dâng hương;
- Xây dựng chương trình và điều hành tại Lễ Dâng hương cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng tại Khu tưởng niệm;
- Lập danh sách khách mời, phát giấy mời (số lượng giấy mời cụ thể nhận từ Văn phòng Trung ương Đảng) đại biểu tỉnh Vĩnh Long, gia đình và người thân đồng chí Phạm Hùng dự Lễ kỷ niệm, Lễ Dâng hương;
- Chủ trì, phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ bố trí chỗ ngồi cho đại biểu dự Lễ kỷ niệm;
- Thiết kế ma-két, trang trí sân khấu Hội trường và trang trí bên ngoài địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm; bảo đảm âm thanh, ánh sáng, thiết bị nghe phiên dịch và các điều kiện khác tại Hội trường;
- Lập phương án và thực hiện tuyên truyền, cổ động, trang trí cờ, panô, khẩu hiệu trên địa bàn tỉnh trước, trong, sau ngày tổ chức Lễ kỷ niệm;
- Phối hợp Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học về đồng chí Phạm Hùng;
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tuyên truyền cổ động, giải thể thao tại Vĩnh Long trong dịp kỷ niệm.
IV. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM
1. Hội thảo khoa học, chủ đề “Đồng chí Phạm Hùng với Cách mạng Việt Nam và quê hương Vĩnh Long”
- Đơn vị thực hiện: Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Vĩnh Long và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức (có kế hoạch riêng);
- Thời gian: Đầu tháng 6 năm 2012;
- Địa điểm: Tại Vĩnh Long;
- Ban Tổ chức mời đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu khai mạc Hội thảo.
2. Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng
- Đơn vị thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức (có kế hoạch riêng);
- Thời gian: 20h00 ngày 10 tháng 6 năm 2012;
- Địa điểm: Tại Quảng trường thành phố Vĩnh Long.
3. Xây dựng một bộ phim tài liệu về đồng chí Phạm Hùng
Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tỉnh ủy Vĩnh Long chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương thực hiện; thẩm định kịch bản và duyệt phim; tổ chức công chiếu trên Đài Truyền hình Việt Nam, Kênh truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam trước Lễ kỷ niệm.
4. Biên soạn, phát hành 01 cuốn sách về đồng chí Phạm Hùng
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Vĩnh Long đặt hàng, biên tập và xuất bản một cuốn sách (sách đặt hàng của Trung ương) tương xứng với sự nghiệp hoạt động, cống hiến của đồng chí Phạm Hùng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. In và phát hành trước ngày tổ chức Hội thảo khoa học.
5. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông biên soạn, phát hành đề cương tuyên truyền; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, các cấp, các ngành, cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng thiết thực, hiệu quả.
6. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thi đấu thể thao; trang trí cờ, hoa, đèn, khẩu hiệu, băng rôn và các hình thức cổ động khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long… chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Các cơ quan chủ trì hoạt động kỷ niệm lập dự trù kinh phí gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, chuyển Bộ Tài chính thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
2. Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng được bố trí về các đầu mối đơn vị chủ trì thực hiện trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả và tăng cường huy động các nguồn xã hội hóa./.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi