Quyết định 287-NN-BVTV/QĐ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định tạm thời thủ tục kiểm tra Nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
SỐ 287 NN-BVTV/QĐ NGÀY 25 THÁNG 2 NĂM 1997 VỀ VIỆC BAN
HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI THỦ TỤC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC
CHẤT LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT XUẤT, NHẬP KHẨU

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

- Căn cứ Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Nghị định số 92/CP ngày 27 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật;

- Căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng hàng hoá;

- Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Theo đề nghị của các ông Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Chất lượng sản phẩm.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời thủ tục kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật xuất - nhập khẩu.

 

Điều 2: Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đẩytái với quy định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3: Các cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật xuất - nhập khẩu, các cơ quan liên quan và các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất, nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

 

 

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

THỦ TỤC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC CHẤT LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ
THỰC VẬT XUẤT - NHẬP KHẨU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 287-NN-BVTV/QĐ
ngày 25 tháng 02 năm 1997 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

1- Đăng ký kiểm tra:

Trước khi xuất hoặc nhập khẩu thuốc BVTV, các tổ chức, cá nhân xuất - nhập khẩu gọi tắt là chủ hàng phải đăng ký kiểm tra chất lượng ít nhất 01 ngày trước khi hàng về đến cửa khẩu, hoặc đến nơi tập kết xuất khẩu.

1.1. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc BVTV nhập khẩu hoặc xuất khẩu (2 bản).

- Bản sao hợp đồng ngoại thương hoặc L/C.

- Vận đơn (Bill of Lading).

- Hoá đơn hàng hoá (Invoice).

- Liệt kê hàng hoá (Packing list).

- Giấy phép xuất - nhập khẩu.

- Giấy chứng nhận lô hàng từ phía người bán (nếu có).

- Giấy đăng ký chất lượng hàng hoá ở Việt Nam (nếu có).

- Các tài liệu liên quan đến lô hàng (nếu có).

1.2. Xác nhận đăng ký kiểm tra:

Cơ quan kiểm tra nhà nước (KTNN) nghiên cứu hồ sơ đăng ký. Nếu hồ sơ không hợp lệ cơ quan KTNN sẽ yêu cầu chủ hàng hoàn chỉnh hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ cơ quan KTNN ký xác nhận trên giấy đăng ký kiểm tra chất lượng và gửi lại chủ hàng 01 bản.

2- Kiểm tra ngoại quan và lấy mẫu kiểm tra:

Khi lô hàng xuất/nhập khẩu đã sẵn sàng để kiểm tra, chủ hàng phải thông báo và tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan KTNN kiểm tra ngoại quan, lấy mẫu kiểm tra và lập các biên bản liên quan.

3- Kết luận sau khi kiểm tra:

Trong vòng 3 ngày kể từ sau ngày lấy mẫu kiểm tra, cơ quan KTNN cấp giấy xác nhận chất lượng hoặc thông báo lô hàng không đạt chất lượng cho chủ hàng. Trong trường hợp có vấn đề (do lô hàng hoặc do điều kiện khách quan phải kéo dài thời gian kiểm tra), cơ quan KTNN phải thông báo ngay và bàn bạc với chủ hàng để giải quyết.

- Đối với những lô hàng xuất khẩu không đạt chất lượng, chủ hàng có thể đăng ký kiểm tra lại sau khi lô hàng được tái chế.

- Đối với các lô hàng không đạt chất lượng cơ quan KTNN có trách nhiệm báo cáo và kiến nghị biện pháp xử lý với Cục Bảo vệ thực vật hoặc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Trong vòng 15 ngày các cơ quan này phải ra quyết định xử lý hợp lý, chủ hàng phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử lý của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

- Lô thuốc BVTV xuất hoặc nhập khẩu phải được xuất hoặc nhập khẩu trong thời hạn hiệu lực ghi trong giấy xác nhận đạt chất lượng xuất/nhập khẩu của cơ quan KTNN cấp cho lô hàng đó.

4- Đăng ký kiểm tra lại:

Chủ hàng phải đăng ký kiểm tra lại lô hàng xuất/nhập khẩu trong các trường hợp sau:

- Giấy xác nhận chất lượng lô hàng hết thời hạn hiệu lực (đối với hàng xuất khẩu).

- Lô hàng bị hư hại.

- Hàng hoặc bao bì bị thay đổi.

- Lô hàng sau khi tái chế.

5- Phí kiểm tra:

Chủ hàng phải nộp phí kiểm tra chất lượng thuốc BVTV xuất/nhập khẩu cho cơ quan KTNN theo Quyết định số 2578/QĐ-TĐC ngày 28/10/1996 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Phí kiểm tra bằng 0,1% giá trị lô hàng nhưng không thấp hơn 300.000đ (ba trăm ngàn đồng) và không lớn hơn 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng).

6- Khiếu nại và giải quyết khiếu nại:

Trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được thông báo lô hàng không đạt chất lượng xuất/nhập khẩu, chủ hàng có thể đề nghị cơ quan KTNN xem xét lại kết quả kiểm tra hoặc tái kiểm tra. Nếu kết quả tái kiểm tra trái với kết quả kiểm tra ban đầu thì chủ hàng không phải chi phí cho việc tái kiểm tra đó. Nếu ngược lại chủ hàng phải chịu chi phí cho việc tái kiểm tra đó.

Chủ hàng có thể khiếu nại về kết luận của cơ quan KTNN và phải được giải quyết theo pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

 

 

 

thuộc tính Quyết định 287-NN-BVTV/QĐ

Quyết định 287-NN-BVTV/QĐ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định tạm thời thủ tục kiểm tra Nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:287-NN-BVTV/QĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Ngô Thế Dân
Ngày ban hành:25/02/1997Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lĩnh vực khác
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 287-NN-BVTV/QĐ

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi