Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật năm 1994

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 1993VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM
CHỐNG LàNG PHÍ, CHỐNG THAM NHŨNG, CHỐNG BUÔN LẬU

 

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Sau khi xem xét báo cáo của Chính phủ và các cơ quan của Nhà nước, báo cáo tổng hợp ý kiến cua cử tri trong cả nước và ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp này;

Theo đề nghị của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

QUYẾT NGHỊ

 

I. Tán thành báo cáo của Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các báo cáo thẩm tra, thuyết trình của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội và ý kiến cử tri trong cả nước về tình hình đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, xa hoa và nhận định: các tệ nạn này đang có chiều hướng ngày càng nghiêm trọng, tha hoá một bộ phận cán bộ, viên chức Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, gây dư luận bất bình và làm giảm lòng tin của nhân dân.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 1994 và các năm sau, phải thực hiện đồng bộ, kiên quyết các biên pháp có hiệu lực thực sự trên các lĩnh vực, nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ngăn chặn và đẩy lùi một bước tệ nạn tham nhũng, buôn lậu; thiết lập trật tự, kỷ cương trong quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế và quản lý xã hội.

 

II. Chính phủ cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn đã được pháp luật quy định và chú trọng các chủ trương, biện pháp chính sau đây:

1. Sửa đổi, bổ sung và ban hành các chính sách, chế độ, cơ chế quản lý phù hợp với thực tế, nhằm tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước; khắc phục các sơ hở, làm thất thoát tài sản của Nhà nước, gây trở ngại cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, làm thiệt hại lợi ích của nhân dân.

Trong việc sửa đổi chính sách, cơ chế quản lý và quá trình tổ chức chỉ đạo thực hiện phải đặc biệt chú trọng các lĩnh vực mà tệ tham ô, lãng phí, sách nhiễu đang gây thiệt hại lớn tài sản của Nhà nước như xây dựng cơ bản, quản lý nhà đất, phân bổ ngân sách, thuế, hải quan, ngân hàng, xuất - nhập khẩu, xét duyệt và thực hiện các dự án ...

Ban hành các quy định để xoá bỏ dần chế độ bộ chủ quản, cấp hành chính chủ quản, sự phân biệt xí nghiệp trung ương và xí nghiệp địa phương, tăng cường chức năng quản lý Nhà nước đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh; chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh trong các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể và các tổ chức xã hội.

Bổ sung, hoàn chỉnh các quy định về chế độ chi tiêu trong các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước, các đoàn thể, các tổ chức xã hội phù hợp với thực tế, bảo đảm tiết kiệm công quỹ, đồng thời hướng dẫn, động viên nhân dân thực hành tiết kiệm, nhất là trong các dịp lễ tết.

2. Kiện toàn các cơ quan Nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất và các loại ra khỏi bộ máy Nhà nước những phần tử thoái hoá, tham nhũng, buôn lậu.

Quy định trách nhiệm cụ thể và có biện pháp xử lý đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị để xảy ra những vi phạm pháp luật trong phạm vi phụ trách của mình.

Tăng cường và kiện toàn tổ chức làm nhiệm vụ chống tham nhũng, chống buôn lậu từ Trung ương đến cơ sở; làm trong sạch đội ngũ, bổ sung những cán bộ có trình độ, có uy tín, để các cơ quan này có đầy đủ điều kiện thực thi nhiệm vụ.

3. Chỉ đạo chặt chẽ và tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các cơ quan Nhà nước và các doanh nghiệp Nhà nước để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lạm dụng chức quyền tham ô, sách nhiễu, hối lộ, buôn lậu hoặc tiếp tay cho bọn buôn lậu, làm dụng công quỹ, gây lãng phí, làm thiệt hại tài sản của Nhà nước và lợi ích của nhân dân.

Đối với những người có hành vi vi phạm pháp luật như đã nói ở trên, bất kỳ ở cương vị nào, cấp bậc nào, phải xử lý nghiêm minh theo đúng pháp luật, phải bồi thường đẩy đủ cho công quỹ hoặc cho người bị thiệt hại. Xử lý nghiêm khắc những người bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật, hoặc dùng biện pháp "xử lý nội bộ" trong những trường hợp vi phạm có đủ yếu tố để đưa ra truy tố trước pháp luật; đồng thời có biện pháp động viên và bảo vệ những người phát hiện, tố cáo các hành vi phạm pháp.

4.Có kế hoạch cụ thể chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện có kết quả Nghị quyết này.

 

III. Toà án nhân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan bảo vệ pháp luật của Chính phủ, cần:

1. Kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, thanh loại những phần tử tiêu cực ra khỏi cơ quan bảo vệ pháp luật; tăng cường bồi dưỡng về trình độ, năng lực, phẩm chất cho cán bộ, nhân viên.

2. Phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ pháp luật; kịp thời phát hiện và xử lý đúng pháp luật các hành vi phạm tội, nhất là đối với các vụ việc nghiêm trọng, gây tổn thất lớn tài sản của Nhà nước và của nhân dân, trước hết là những vụ việc còn tồn đọng.

 

IV. Uỷ ban thường vụ Quốc hội cần tăng cường thực hiện nhiệm vụ giám sát ban hành các pháp lệnh, Nghị quyết cần thiết, trước mắt ra Nghị quyết về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu. Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội có kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng nhiệm vụ đã được quy định.

Trong việc thực hiện Nghị quyết này, các đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, trong phạm vi trách nhiệm của mình, thực hiện nhiệm vụ giám sát đối với các cơ quan Nhà nước ở địa phương và các cơ quan, đơn vị của trung ương trên địa bàn địa phương; các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp gương mẫu trong công tác và sinh hoạt.

 

V. Quốc hội yêu cầu Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội động viên nhân dân phát huy vai trò làm chủ, xây dựng nếp sống cần kiệm; phát hiện, tố giác các hành vi tham nhũng, buôn lậu hoặc tiếp tay cho bọn buôn lậu; tham gia giám sát, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời đề cao cảnh giác chống lại âm mưu, thủ đoạn của bọn phá hoại trong cuộc vận động này.

Các cơ quan thông tin đại chúng cần làm tốt các công tác tuyên truyền, đề cao gương tốt, phê phán cái xấu, góp phần phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác báo chí có đủ phẩm chất, năng lực, bảo đảm thông tin chính xác, trung thực.

Quốc hội giao trách nhiệm cho Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết này, tạo thành cuộc vận động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu trong toàn bộ xã hội và định kỳ báo cáo với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội.

Quốc hội yêu cầu toàn thể cán bộ, viên chức Nhà nước quán triệt tinh thần "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư", nghiêm chỉnh chấp hành Nghị quyết của Quốc hội.

Quốc hội kêu gọi toàn thể đồng bào và chiến sĩ trong cả nước nêu cao ý thức cần kiệm trong lao động và trong đời sống, tham gia tích cực cuộc đấu tranh chống tham nhũng, chống buôn lậu, chống lãng phí, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 1994.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 30 tháng 12 năm 1993.

 

 

 

thuộc tính Nghị quyết Không số

Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật năm 1994
Cơ quan ban hành: Quốc hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:Không sốNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nông Đức Mạnh
Ngày ban hành:30/12/1993Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:Đang cập nhậtTình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Nghị quyết Không số

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi