Chỉ thị về quản lý sản xuất, kinh doanh và chất lượng phân bón vi sinh

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

CHỉ THị

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 644-TTG NGàY 5-11-1994

Về QUảN Lý SảN XUấT, KINH DOANH Và CHấT LượNG

PHâN BóN VI SINH

 

Để tiến tới một nền "Nông nghiệp sạch", giữ cho đất trồng mầu mỡ, cần phải sử dụng hợp lý các loại phân và thuốc hoá học trừ sâu. Dựa trên nguồn tài nguyên dồi dào về than bùn và phốt-pho-rít ở nước ta, cần khuyến khích sử dụng các nguyên liệu này làm chất nền và chất phụ gia để phát triển sản xuất phân bón vi sinh, chế phẩm vi sinh, dùng chúng thay thế dần các loại phân hoá học trong nông nghiệp theo xu hướng chung của thế giới. Việc sản xuất phân bón vi sinh hiện nay còn ở quy mô nhỏ, phân tán, công nghệ sản xuất chưa tiên tiến, không đáp ứng kịp nhu cầu ngày một tăng của sản xuất nông nghiệp. Đồng thời việc mua bán phân bón vi sinh ở trong nước và từ nước ngoài chưa được quản lý chặt chẽ. Do đó, bên cạnh một số loại phân bón vi sinh đạt tiêu chuẩn chất lượng, đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp, ở các vùng khác nhau vẫn còn tồn tại các loại phân bón vi sinh chất lượng kém, phân bón vi sinh giả, không những gây thiệt hại cho người nông dân mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến độ phì nhiêu của đất trồng trọt và môi trường sinh thái.

Để chấn chính việc sản xuất, kinh doanh kể cả nhập khẩu các loại phân bón vi sinh, chế phẩm vi sinh theo đúng:

- Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 27 tháng 12 năm 1990.

- Pháp lệnh Chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam ngày 5 tháng 12 năm 1988.

- Nghị định số 327-HĐBT ngày 19-10-1991 quy định về việc thi hành Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá.

- Nghị định số 49-HĐBT ngày 4-3-1991 quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, ngành, các địa phương triển khai ngay một số việc sau đây:

1- Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, dựa trên tiêu chuẩn quốc tế và điều kiện cụ thể ở Việt Nam quy định tiêu chuẩn phân bón vi sinh, chế phẩm vi sinh sản xuất ở trong nước và nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam. Các cơ quan quản lý Nhà nước lấy tiêu chuẩn này làm căn cứ để thanh tra, giám sát và cấp giấy phép nhập khẩu, sản xuất kinh doanh các loại phân bón vi sinh và chế phẩm vi sinh. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cần làm xong việc quy định tiêu chuẩn này trong tháng 12 năm 1994.

2- Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (các cơ quan kiểm dịch thực vật và động vật), Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan (các hải quan cửa khẩu) phải phối hợp kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc nhập khẩu các loại phân bón vi sinh, chế phẩm vi sinh theo tiêu chuẩn Nhà nước do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quy định.

Chỉ cho phép sử dụng tại Việt Nam những loại phân bón vi sinh, chế phẩm vi sinh nhập khẩu, sau khi các sản phẩm này được các cơ quan chức năng kiểm tra kết luận là an toàn đối với con người và môi trường.

3- Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các ngành có liên quan thường xuyên giám sát về chất lượng phân bón vi sinh, chế phẩm vi sinh của các cơ sở sản xuất để đảm bảo cung cấp cho người nông dân các loại phân bón vi sinh, chế phẩm vi sinh theo đúng tiêu chuẩn đã quy định. Nghiêm khắc xử lý các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón vi sinh, chế phẩm vi sinh không chấp hành các quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn chất lượng.

4- Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam hướng dẫn các cơ sở sản xuất tiến hành ngay việc khảo nghiệm đánh giá các loại phân bón vi sinh đang sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam về các phương diện sau:

- Thành phần phân bón vi sinh, chế phẩm vi sinh.

- Hiệu quả của các loại phân này đối với sản lượng, chất lượng cây trồng và độ mầu mỡ của đất trồng.

- nh hưởng của các loại phân này đối với con người, các nguồn nước và môi trường sinh thái.

Kinh phí khảo nghiệm do Nhà nước đài thọ một phần, lấy trong kinh phí thường xuyên hàng năm Nhà nước cấp cho các ngành, phần còn lại do cơ sở sản xuất đảm nhận theo quy định của Bộ Tài chính.

5- Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Bộ Công nghiệp nặng, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam đề ra quy chế về đánh giá trình độ công nghệ sản xuất phân bón vi sinh, chế phẩm vi sinh để có chính sách đầu tư thích hợp, từng bước đưa công nghệ tiên tiến vào sản xuất phân bón vi sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp. Dựa trên quy chế này, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tiến hành đăng ký công nghệ sản xuất và nhãn hiệu hàng hoá của các cơ sở sản xuất phân bón vi sinh, chế phẩm vi sinh, coi đó là một trong các căn cứ xét duyệt cấp giấy phép sản xuất kinh doanh, đăng ký chất lượng hàng hoá cho các cơ sở sản xuất.

6- Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, ban hành quy chế thẩm định và chuẩn y các hợp đồng chuyển giao công nghệ đối với các sản phẩm mới lần đầu tiên sản xuất ở Việt Nam. Dựa trên quy chế này, các cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương giám sát chặt chẽ các hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón vi sinh tại địa phương, bảo đảm phân bón vi sinh có chất lượng đúng tiêu chuẩn quy định, giá thành hạ.

 

 

Thuộc tính văn bản
Chỉ thị về quản lý sản xuất, kinh doanh và chất lượng phân bón vi sinh
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 644-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 05/11/1994 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đang cập nhật Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực:
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 644-TTg
Hanoi, November 05, 1994

 
INSTRUCTION
ON THE MANAGEMENT OF THE PRODUCTION AND TRADING AND THE QUALITY OF BACTERIAL FERTILIZERS
With a view to a "clean agriculture" and in order to preserve the fertility of the cultivated land, there must be a rational use of different kinds of fertilizer and chemical pesticide. On the strength of the abundance in peat and phosphoric resources of our country, we should encourage the use of these raw materials as the basis and additives in the development of bacterial fertilizers and biological products to gradually replace chemical fertilizers in agriculture in accordance with the common trend of the world. At present, the production of bacterial fertilizers remains on a small scale and scattered, and its technology is not advanced, thus failing to meet the increasing demand of agricultural production. At the same time, there still is a loose control of the trading of bacterial fertilizers in the country and from outside. That is why, besides a number of bacterial fertilizers which meet the qualitative norms and the needs of agricultural production in different regions, there remain a number of low quality bacterial fertilizers, even fakes, which have not only damaged the interests of the farmers but have also had a negative impact on the fertility of the cultivated land and the ecological environment.
To bring into line the production and trading including the importation of different kinds of bacterial fertilizers and biological products in conformity with:
- Ordinance on Quality of Goods issued on the 27th of December 1990;
- Ordinance on the Transfer of Foreign Technologies to Vietnam issued on the 5th of December 1988;
- Decree No. 49/HDBT issued on the 19th of October 1991 providing details for the implementation of the Ordinance on the Quality of Goods; and
- Decree No. 49/HDBT issued on the 4th of March 1991 providing details for the implementation of Ordinance on the transfer of Foreign Technologies to Vietnam;
The Prime Minister instructs the ministries, services and localities to effect immediately the following:
1. The Ministry of Science, Technology and Environment, in collaboration with the Ministry of Agriculture and Food Industry and the Vietnam Union of Scientific and Technical Associations, and basing itself on the international norms and the concrete conditions of Vietnam, shall sponsor the elaboration of the norms for bacterial fertilizers and biological products made in the country or imported from abroad. The State management agencies shall base themselves on these norms to inspect and supervise and issue import licenses for the importation, production and trading of the various kinds of bacterial fertilizers and biological products. The Ministry of Science, Technology and Environment should complete this work within December 1994.
2. The Ministry of Agriculture and Food Industry (food and animal epidemiological control agencies), the Ministry of Science, Technology and Environment (the General Department for Quality Norms and Measures), the Ministry of Trade and the General Customs Office (the customs offices at the border gates) shall have to coordinate their work in closely inspecting and supervising the importation of the various kinds of bacterial fertilizer and biological products in accordance with State standards set by the Ministry of Science, Technology and Environment.
Allowed for use in Vietnam are the imported bacterial fertilizers and biological products only after they have been declared safe to man and the environment by the inspecting agencies.
3. The Ministry of Science, Technology and Environment and the concerned services must effect regular supervision of the quality of the bacterial fertilizers and biological products of the production establishments in order to supply to the farmers those bacterial fertilizers and biological products which meet the set norms. Those organizations and individuals, who produce and trade in bacterial fertilizers and biological products and variance with the regulations of the State concerning the quality norms, shall be severely penalized.
4. The Ministry of Agriculture and Food Industry, in collaboration with the Ministry of Science, Technology and Environment, the Union of Scientific and Technical Associations guide the production establishments to conduct immediate inspection and evaluation of the bacterial fertilizers now being produced and sold in Vietnam in the following aspects:
- Composition of the bacterial fertilizers and biological products;
- Effect of these fertilizers on the productivity and quality of the plants and the fertility of the cultivated land;
- Impact of these fertilizers on man, water sources and the ecological environment.
The expenditures for this inspection and evaluation shall be partly borne by the State and the annual regular budget allocations to different branches and the rest shall be borne by the production establishments as prescribed by the Ministry of Finance.
5. The Ministry of Science, Technology and Environment in collaboration with the Ministry of Agriculture and Food Industry, the Ministry of Heavy Industry, the Union of Scientific and Technical Associations, work out a regulation on the evaluation of the technological level in the production of bacterial fertilizers and biological products in order to elaborate an appropriate in vestment policy and step by step introduce advanced technologies into the production of bacterial fertilizers and biological products in service of agricultural production. Basing itself on this Regulation, the Ministry of Science, Technology and Environment shall register the production technology and the trade marks of the establishments producing bacterial fertilizers and biological products, considering it one of the bases for the examination approval and granting of production and business licenses as well as for registering the quality of products of the production establishments.
6. The Ministry of Science, Technology and Environment in collaboration with the Ministry of Finance shall issue the regulation on the expertise and approval of the contracts on technology transfer concerning the products made for the first time in Vietnam. On this basis the State management agencies in the localities shall closely supervise the contracts on technology transfer in the production of bacterial fertilizers and biological products in their localities in order to ensure the prescribed quality and low production cost of bacterial fertilizers.
 

 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Phan Van Khai

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!