kinh doanh lữ hành

Lọc bài viết theo:

Tổng hợp điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành mới nhất 08/01/2020

Doanh nghiệp muốn kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tiến hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp và xin cấp giấy phép hoạt động lữ hành theo đúng quy mô và phạm vi dự kiến kinh doanh. Vậy, điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành là gì?