Thông tư 10/2023/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 26/2019/TT-BKHCN quy định ban hành quy chuẩn

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 10/2023/TT-BKHCN

Thông tư 10/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:10/2023/TT-BKHCNNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Lê Xuân Định
Ngày ban hành:01/06/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Khoa học và Công nghệ bổ sung 02 mẫu về quy chuẩn kỹ thuật

Ngày 01/6/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 10/2023/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật. Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý của Thông tư này:

1. Tùy theo mức độ phức tạp của đối tượng quản lý, nội dung quy định kỹ thuật, kết cấu của quy chuẩn kỹ thuật cơ bản được bố cục như sau:

- Phần, chương, mục, điều, điểm, đoạn, phụ lục; hoặc

- Phần, điều, điểm, đoạn; hoặc

- Điều, điểm, đoạn

2. Phần, chương, mục, điều, phụ lục trong quy chuẩn kỹ thuật phải có tiêu đề. Tiêu đề là cụm từ chỉ nội dung chính của phần, chương, mục, điều, phụ lục.

3. Bổ sung 02 mẫu về quy chuẩn kỹ thuật, bao gồm:

- Mẫu: Bố cục và đánh số thứ tự quy chuẩn kỹ thuật

- Mẫu: Bản đăng ký quy chuẩn kỹ thuật.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 18/7/2023.

Xem chi tiết Thông tư 10/2023/TT-BKHCN tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

____________

Số: 10/2023/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________
Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2023

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chun kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu t chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định s 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chun kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, b sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính ph quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chun và Quy chun kỹ thuật;

Theo đ nghị ca Tng cục trưng Tng cục Tiêu chun Đo lường Cht lượng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư sa đổi, b sung một số điều của Thông tư s 26/2019/TT-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chun kỹ thuật.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 như sau:
“2. Quy chuẩn kỹ thuật địa phương là quy chuẩn kỹ thuật do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo văn bản quy phạm pháp luật để áp dụng trong phạm vi quản lý của địa phương đối với các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình đặc thù của địa phương và yêu cầu cụ thể về kiểm soát an toàn, môi trường cho phù hợp với đặc điểm địa lý, khí hậu, thủy văn và trình độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Quy chuẩn kỹ thuật địa phương viết tắt là: QCĐP.”.
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 13 như sau:
“4. Tùy theo mức độ phức tạp của đối tượng quản lý, nội dung quy định kỹ thuật, kết cấu của quy chuẩn kỹ thuật cơ bản được bố cục như sau:
a) Phần, chương, mục, điều, điểm, đoạn, phụ lục; hoặc
b) Phần, điều, điểm, đoạn; hoặc
c) Điều, điểm, đoạn.
Phần, chương, mục, điều, phụ lục trong quy chuẩn kỹ thuật phải có tiêu đề. Tiêu đề là cụm từ chỉ nội dung chính của phần, chương, mục, điều, phụ lục.
Bố cục và đánh số thứ tự trong quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện theo Mẫu quy định tại Phụ lục X kèm theo Thông tư này.”.
3. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 14 như sau:
“4. Hồ sơ, thủ tục đăng ký quy chuẩn kỹ thuật đã ban hành thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP.
Bản đăng ký quy chuẩn kỹ thuật được lập theo Mẫu quy định tại Phụ lục XI kèm theo Thông tư này.”.
Điều 2. Bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật
1. Thay thế, bỏ một số từ, cụm từ tại các điều, khoản, điểm sau đây:
a) Bỏ cụm từ “có xác nhận của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” tại điểm a6 khoản 4 Điều 8;
b) Thay thế từ “Bước 4” bằng từ “Bước 5” tại khoản 5 Điều 8.
2. Bãi bỏ khoản 3 Điều 11.
3. Thay thế, bổ sung một số Phụ lục như sau:
a) Thay thế từ “QCVN” bằng từ “QCĐP” tại mục 5mục 8 Phụ lục IV;
b) Bổ sung Phụ lục X vào sau Phụ lục IX;
c) Bổ sung Phụ lục XI vào sau Phụ lục X.
Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai thực hiện Thông tư này.
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.
Điều 4. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 18 tháng 7 năm 2023
2. Trong quá trình thực hiện có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Bộ KH&CN;
- Vụ Pháp chế (để kiểm tra);
- Lưu: VT , PC, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Lê Xuân Định

PHỤ LỤC X

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2023/TT-BKHCN ngày 01/6/2023 của
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

____________________________

Mu: B CỤC VÀ ĐÁNH S THỨ TỰ  QUY CHUẨN KỸ THUẬT

Bố cục

Đánh số

Phần

I

Chương

I.I

Mục

I.I.I

Điều

1

Điểm (cấp 1)

1.1

Điểm (cấp 2)

1.1.1

Điểm (cấp 3)

1.1.1.1

Điểm (cấp 4)

1.1.1.1.1

Điểm (cấp 5)

1.1.1.1.1.1

Đoạn

Không đánh số, sử dụng chữ hoặc dấu, ví dụ: a, b... hoặc-,+...

Phụ lục

A

PHỤ LỤC XI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2023/TT-BKHCN ngày 01/6/2023 của
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

________________________

Mẫu: BẢN ĐĂNG KÝ QUY CHUẨN KỸ THUẬT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

BẢN ĐĂNG KÝ QUY CHUẨN KỸ THUẬT

Số: ... .(số thứ tự đăng ký/năm đăng ký)

1.

Tên Bộ/cơ quan ngang Bộ/UBND tỉnh, thành phố ban hành quy chuẩn kỹ thuật:

2.

Số, ký hiệu của văn bản ban hành quy chuẩn kỹ thuật:

3.

Ký hiệu quy chuẩn kỹ thuật:

4.

Lần ban hành, sửa đổi (nếu có):

5.

Tên của quy chuẩn kỹ thuật (bằng tiếng Việt):

6.

Phạm vi điều chỉnh:

7.

Đối tượng điều chỉnh:

8.

Tóm tắt nội dung:

9.

Số trang:

10.

Thời gian có hiệu lực:

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi