Quyết định 901/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng trang tin điện tử trên mạng Internet của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 901/QĐ-BKHCN

Quyết định 901/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng trang tin điện tử trên mạng Internet của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:901/QĐ-BKHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Quân
Ngày ban hành:23/05/2008Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Số: 901/QĐ-BKHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng trang tin điện tử trên mạng Internet

của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

Xét tờ trình số 04/TTr-TTTH ngày 20/05/2008 của Giám đốc Trung tâm Tin học,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Quản lý và sử dụng trang tin điện tử trên mạng Internet của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông Giám đốc Trung tâm Tin học, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, TTTH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Quân

 

 

 

QUY CHẾ

Quản lý và sử dụng trang tin điện tử trên mạng Internet

của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 901/QĐ-BKHCN

ngày 23/05/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định việc quản lý và sử dụng trang tin điện tử trên mạng Internet, bao gồm cả các mục về khoa học và công nghệ trên các báo điện tử của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là website).

2. Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị có tư cách pháp nhân trực thuộc Bộ, các đơn vị, tổ chức và cá nhân trong và ngoài Bộ cung cấp thông tin và viết tin, bài cho các website quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 2. Mục đích và yêu cầu

1. Thống nhất quản lý và tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng và duy trì hoạt động các website.

2. Phát huy tối đa vai trò và trách nhiệm của các đơn vị chủ quản website trong công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi thông tin về các hoạt động của đơn vị và hoạt động chung của ngành khoa học và công nghệ (KH&CN).

3. Hình thành mạng lưới tuyên truyền và xây dựng được đội ngũ cán bộ tuyên truyền có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu truyền thông về KH&CN.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Trang tin điện tử là trang thông tin hoặc một tập hợp trang thông tin trên môi trường mạng phục vụ cho việc cung cấp, trao đổi thông tin.

2. Đơn vị chủ quản là đơn vị có tư cách pháp nhân trực thuộc Bộ, có trang tin điện tử trên mạng Internet (website).

3. Người quản trị website là người quản lý và chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật và nội dung của website đó.

Chương 2:

THIẾT LẬP VÀ QUẢN LÝ WEBSITE

Điều 4. Lập mới và tổ chức lại website

1. Đơn vị xin được lập mới website phải:

a) Là đơn vị có tư cách pháp nhân trực thuộc Bộ;

b) Có đề án hoạt động rõ ràng;

c) Có người đủ thẩm quyền chịu trách nhiệm về nội dung thông tin, có nghiệp vụ quản lý thông tin;

d) Có địa chỉ tên miền trên Internet hợp lệ.

2. Các Website đã được lập trước ngày Quy chế này được ban hành phải có phương án tổ chức lại để đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này mới được phép tiếp tục hoạt động.

3. Các website đã và đang hoạt động nếu không đủ các điều kiện cần thiết để duy trì hoạt động độc lập, có hiệu quả, đáp ứng mục tiêu đề ra thì đơn vị chủ quản hoặc đơn vị đang chủ trì phải báo cáo Lãnh đạo Bộ xin dừng hoạt động hoặc xin được ghép vào website chính thức của Bộ (www.most.gov.vn).

Điều 5. Hồ sơ và thủ tục xin phép lập mới website

1. Hồ sơ xin phép gồm:

a) Công văn đề nghị của Thủ trưởng đơn vị gửi Lãnh đạo Bộ (thông qua Trung tâm tin học);

b) Đề án hoạt động (bao gồm: mục đích, tôn chỉ, tổ chức và nhân sự; xác định rõ các loại hình thông tin sẽ cung cấp, nội dung, các chuyên mục; tần suất cập nhật thông tin; nguồn kinh phí duy trì; cơ chế cung cấp, cập nhật và lưu giữ, an toàn và an ninh thông tin, kế hoạch chi tiết và chiến lược cung cấp thông tin cho website v.v…);

c) Sơ yếu lý lịch người chịu trách nhiệm chính về nội dung và các thành viên phụ trách việc xuất bản tin.

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Lãnh đạo Bộ sẽ ra quyết định cho phép thiết lập website. Trường hợp không đồng ý, Lãnh đạo Bộ sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Khi có quyết định đồng ý của Lãnh đạo Bộ, website cũng chỉ được phép khai trương và đưa vào hoạt động chính thức sau khi đã đáp ứng đầy đủ các thủ tục theo quy định hiện hành của Nhà nước (trong đó có Quy chế Quản lý và cấp giấy phép cung cấp thông tin, thiết lập trang tin điện tử trên Internet, ban hành theo Quyết định số 27/2002/QĐ-BVHTT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá và Thông tin nay là Bộ Thông tin và Truyền thông).

Điều 6. Điều kiện đảm bảo duy trì hoạt động của website

1. Máy chủ website có thể đặt tại Trung tâm Tin học của Bộ hoặc thuê chỗ đặt tại các tổ chức có tư cách pháp nhân cho thuê chỗ đặt máy chủ website. Website cũng có thể được cài đặt tại hệ thống máy chủ của Trung tâm Tin học của Bộ hoặc thuê dịch vụ hosting tại các tổ chức có tư cách pháp nhân cho thuê máy chủ website.

2. Nếu đơn vị chủ quản tự tổ chức thì tối thiểu phải đảm bảo:

a) Máy chủ website phải có kết nối Interrnet 24 giờ/7 ngày;

b) Có phương thức và cơ chế cập nhật nội dung thông tin;

c) Tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan tới việc thiết lập trang tin điện tử trên mạng Internet theo Quyết định số 20/QĐ-BTTTT ngày 09/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước.

3. Thủ trưởng đơn vị chủ quản chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ về các vấn đề liên quan tới website. Cụ thể:

a) Chỉ đạo việc xây dựng và quản lý các hoạt động của website;

b) Chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung của website;

c) Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch chi tiết và chiến lược cung cấp thông tin cho website;

d) Đề xuất với Lãnh đạo Bộ và các cơ quan chức năng liên quan thực hiện chủ trương, biện pháp thích hợp để đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, đầu tư công nghệ cho website.

4. Ban biên tập thông tin lên website (gọi tắt là Ban biên tập) phải có đủ nhân lực và trình độ để cung cấp và xử lý tin. Những người làm việc tại Bộ phận chuyên trách cho trang tin phải được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí để thuận lợi cho hoạt động trong công tác thu thập thông tin.

5. Được phép thuê chuyên gia, cộng tác viên ngắn hạn hoặc dài hạn giúp việc cho Ban biên tập. Trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài phải được Lãnh đạo Bộ đồng ý bằng văn bản.

6. Được áp dụng chế độ làm việc đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ban biên tập theo loại hình hoạt động của cơ quan truyền thông, báo chí.

7. Kinh phí hoạt động của website:

a) Nếu đơn vị chủ quản có nguồn thu thì phải đảm bảo tự trang trải. Trong từng trường hợp cụ thể, Lãnh đạo Bộ sẽ xem xét và có thể hỗ trợ một phần kinh phí cho việc đầu tư trang thiết bị và nâng cấp công nghệ.

b) Nếu đơn vị chủ quản không có nguồn thu, thì lập dự toán ngân sách hàng năm về kinh phí duy trì, bao gồm:

- Kinh phí cho việc đảm bảo hạ tầng kỹ thuật: (i) duy trì đường kết nối Internet; (ii) mua mới hoặc bổ sung, nâng cấp hệ thống máy chủ và các thiết bị mạng; (ii) nâng cấp các phần mềm hệ thống, sử dụng công nghệ mới nhằm đảm bảo duy trì và phát triển website;

- Kinh phí cho việc quản lý, duy trì, vận hành website như: (i) chế độ chi phí thường xuyên, văn phòng phẩm, công tác phí, thù lao cập nhật thông tin; (ii) chế độ phụ cấp/nhuận bút/dịch thuật và phụ cấp cho các chức danh của website như: Tổng biên tập, các Phó Tổng biên tập, các ủy viên và thư ký Ban biên tập, thông tin viên, cộng tác viên, chuyên gia tư vấn và các chi phí cần thiết khác theo chế độ hiện hành.

Đơn vị chủ quản lập dự toán ngân sách hàng năm, thông qua các đơn vị chức năng, trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt để thực hiện, căn cứ vào các văn bản sau:

- Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/06/2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút;

- Thông tư liên tịch số 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC ngày 01/07/2003 giữa Bộ Văn hoá Thông tin và Bộ Tài chính về Hướng dẫn chi trả chế độ nhuận đối với một số loại hình tác phẩm quy định tại Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/06/2002 của Chính phủ;

- Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

- Thông tư số 137/2007/TT-BTC ngày 28/11/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử.

Điều 7. Nguyên tắc thông tin trên website

1. Thông tin được đăng tải, lưu trữ, truyền đi và nhận đến trên các website phải:

a) Trung thực, chính xác, khách quan, kịp thời, phục vụ tích cực cho công tác tuyên truyền của đơn vị chủ quản nói riêng và của Bộ Khoa học và Công nghệ nói chung;

b) Phù hợp với tôn chỉ, mục đích của website, tuân thủ các quy định của Luật Báo chí, Luật Xuất bản, Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước, quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, về quản lý thông tin trên Internet;

c) Bảo đảm đúng đường lối và quan điểm của Đảng và Chính phủ, chủ trương và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực KH&CN.

2. Việc biên tập, cập nhật thông tin lên website được thực hiện theo:

a) Quy định của Nghị định 55/2001/NĐ-CP ngày 23/08/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet;

b) Quy chế quản lý và cấp giấy phép cung cấp thông tin, thiết lập trang tin điện tử trên Internet, ban hành theo Quyết định số 27/2002/QĐ-BVHTT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá và Thông tin (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông);

c) Các quy định khác có liên quan của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 8. Phạm vi và nội dung thông tin đăng tải trên website

1. Tuyên truyền, quảng bá:

a) Các hoạt động thuộc phạm vi chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của đơn vị chủ quản;

b) Các hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghệ và ngành KH&CN.

2. Giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành; Tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ, quan điểm và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ trong lĩnh vực KH&CN.

3. Giới thiệu các thành tựu KH&CN, kết quả hoạt động của chương trình KH&CN các cấp, nêu gương điển hình các tập thể và cá nhân có thành tích trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

4. Tạo diễn đàn trao đổi cho các nhà quản lý, các nhà khoa học và bạn đọc về những vấn đề liên quan đến KH&CN.

5. Khai thác thông tin liên quan đến KH&CN từ các nguồn chính thức và hợp pháp khác trong và ngoài nước phù hợp với tôn chỉ, mục đích của website.

Chương 3:

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN

Điều 9. Các đơn vị trực thuộc Bộ

1. Thủ trưởng các đơn vị chủ quản website chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ về nội dung, đảm bảo điều kiện cần thiết về kỹ thuật và kinh phí để duy trì hoạt động của website.

2. Bố trí 01 Lãnh đạo đơn vị phụ trách trực tiếp và biên chế ít nhất 01 cán bộ làm đầu mối tuyên truyền, đảm bảo thông tin liên quan tới hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ của đơn vị mình.

3. Đảm bảo cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng khi có yêu cầu phục vụ công tác tuyên truyền của Bộ (trừ những thông tin và các văn bản thuộc chế độ mật hoặc không được công bố).

Điều 10. Người quản trị website

1. Có quyền cao nhất (admin) đối với website:

a) Cấp/thu hồi/tạm dừng các tài khoản đăng nhập website;

b) Đề xuất với Thủ trưởng đơn vị tạm dừng hoạt động của website khi thấy không đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật.

2. Thường xuyên phối hợp với các cán bộ quản trị mạng, quản lý nội dung thông tin:

a) Theo dõi kiểm tra định kỳ về tình trạng hoạt động của website, khắc phục sự cố và các vấn đề xảy ra có liên quan tới website;

b) Chịu trách nhiệm sao lưu định kỳ để đảm bảo tính an toàn, bảo mật cho website;

c) Báo cáo thống kê tình hình truy cập khai thác thông tin trên website với Thủ trưởng đơn vị.

3. Đề xuất với Lãnh đạo những vấn đề có liên quan tới website như nâng cấp, sửa đổi để tạo điều kiện cho website hoạt động tốt hơn.

Điều 11. Trung tâm Tin học

1. Duy trì đường kết nối Internet với băng thông đáp ứng đủ và vận hành liên tục 24 giờ/7 ngày cho các website. Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật vận hành ổn định, thông suốt, duy trì các biện pháp an toàn, an ninh mạng cho các máy chủ website đặt tại Trung tâm Tin học, cũng như đối với các website được cài đặt trên hệ thống máy chủ của Trung tâm Tin học.

2. Sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các đơn vị chủ quản về việc đặt máy chủ website hoặc cài đặt website lên hệ thống máy chủ website của Trung tâm Tin học; Tư vấn giải pháp hỗ trợ kỹ thuật về các vấn đề liên quan đến website nếu được yêu cầu.

3. Chịu trách nhiệm xây dựng, hoàn thiện và thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức và hoạt động của website chính thức của Bộ Khoa học và Công nghệ (www.most.gov.vn), cung cấp thông tin chính thức cho các website của các đơn vị trực thuộc Bộ và các cơ quan truyền thông đại chúng, tích hợp thông tin từ các nguồn khác phục vụ công tác tuyên truyền của Bộ.

4. Đề xuất các hình thức, biện pháp nhằm:

a) Hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn ứng dụng CNTT trong việc thiết lập và duy trì website;

b) Trao đổi và học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị chủ quản để nâng cao chất lượng nội dung, hình thức cho website.

5. Nghiên cứu và tư vấn về kỹ thuật cho Lãnh đạo Bộ trong việc ra quyết định:

a) Đầu tư hỗ trợ và tăng cường cho việc duy trì hoạt động của website;

b) Dừng hoạt động của website hoặc máy chủ website khi có biểu hiện vi phạm quy định hiện hành của pháp luật nói chung và Quy chế này nói riêng.

6. Tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn thủ tục xin phép lập website mới của các đơn vị trực thuộc Bộ. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định và trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt.

7. Xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm trên cơ sở thực hiện kế hoạch của năm trước, các vấn đề phát sinh nhằm đảm bảo các điều kiện chung duy trì hoạt động của các website/máy chủ website đặt tại Trung tâm Tin học.

8. Định kỳ hàng năm, chủ trì và phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị chức năng liên quan để báo cáo Lãnh đạo Bộ về công tác rà soát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của các website theo các quy định chung. Khi cần thiết, lên phương án kiện toàn và tổ chức lại các website trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Chương 4:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Khen thưởng, xử lý vi phạm

1. Các đơn vị trực thuộc Bộ, tổ chức và cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ duy trì hoạt động của website và phục vụ tốt công tác tuyên truyền của Bộ sẽ được xem xét để khen thưởng hàng năm theo quy định.

2. Các đơn vị, tổ chức và cá nhân tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật khi có hành vi vi phạm các quy định trong Quy chế này về:

a) Nguyên tắc, phạm vi và nội dung thông tin được đăng tải trên website;

b) Thiết lập và duy trì website;

c) Cung cấp thông tin không đúng quy định hoặc gây cản trở việc cung cấp thông tin cho các website.

Điều 13. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ vào Quy chế này, phân công nhiệm vụ cụ thể trong đơn vị và tổ chức thực hiện, đảm bảo sự hoạt động của website theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh mới hoặc khó khăn, vướng mắc cần phản ảnh kịp thời về Trung tâm Tin học để tập hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

2. Giám đốc Trung tâm Tin học chủ trì và phối hợp với Văn phòng Bộ hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này, hàng năm tổng kết và đánh giá báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

×
×
×
Vui lòng đợi