Quyết định 778/QĐ-BKHCN 2013 về công bố Tiêu chuẩn quốc gia

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

Số: 778/QĐ-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

----------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 09 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

TCVN 9650:2013

ISO/TR 210:1999

Tinh dầu - Nguyên tắc chung về bao gói, điều kiện đóng gói và bảo quản

TCVN 9651:2013

ISO/TR 211:1999

Tinh dầu - Nguyên tắc chung về ghi nhãn và đóng dấu bao bì

TCVN 9652:2013

ISO 7359:1985

Tinh dầu - Phân tích bằng sắc ký khí trên cột nhồi - Phương pháp chung

TCVN 9653:2013

ISO 7609:1985

Tinh dầu - Phân tích bằng sắc ký khí trên cột mao quản - Phương pháp chung

TCVN 9654:2013

ISO 22972:2004

Tinh dầu - Phân tích bằng sắc ký khí trên cột mao quản chiral - Phương pháp chung

TCVN 9655-1:2013

ISO 11024-1:1998

Tinh dầu - Hướng dẫn chung về mẫu sắc đồ - Phần 1: Chuẩn bị mẫu sắc đồ của các chất chuẩn

TCVN 9655-2:2013

ISO 11024-2:1998

Tinh dầu - Hướng dẫn chung về mẫu sắc đồ - Phần 2: Sử dụng sắc đồ của mẫu tinh dầu

TCVN 9656:2013

ISO 8432:1987

Tinh dầu - Phân tích bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao - Phương pháp chung

TCVN 9657:2013

ISO/TR 21092:2004

Tinh dầu - Mã số đặc trưng

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

 

thuộc tính Quyết định 778/QĐ-BKHCN

Quyết định 778/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:778/QĐ-BKHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Việt Thanh
Ngày ban hành:10/04/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ
TÓM TẮT VĂN BẢN

Công bố 09 TCVN về tinh dầu

Ngày 10/4/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 778/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Cụ thể, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 09 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 9650:2013 ISO/TR 210:1999 Tinh dầu - Nguyên tắc chung về bao gói, điều kiện đóng gói và bảo quản; TCVN 9651:2013 ISO/TR 211:1999 Tinh dầu - Nguyên tắc chung về ghi nhãn và đóng dấu bao bì; TCVN 9652:2013 ISO 7359:1985 Tinh dầu - Phân tích bằng sắc ký khí trên cột nhồi - Phương pháp chung; TCVN 9653:2013 ISO 7609:1985 Tinh dầu - Phân tích bằng sắc ký khí trên cột mao quản - Phương pháp chung.

Ngoài ra, một số TCVN được công bố như sau: TCVN 9654:2013 ISO 22972:2004 Tinh dầu - Phân tích bằng sắc ký khí trên cột mao quản chiral - Phương pháp chung; TCVN 9655-1:2013 ISO 11024-1:1998 Tinh dầu - Hướng dẫn chung về mẫu sắc đồ - Phần 1: Chuẩn bị mẫu sắc đồ của các chất chuẩn; TCVN 9655-2:2013 ISO 11024-2:1998 Tinh dầu - Hướng dẫn chung về mẫu sắc đồ - Phần 2: Sử dụng sắc đồ của mẫu tinh dầu; TCVN 9656:2013 ISO 8432:1987 Tinh dầu - Phân tích bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao - Phương pháp chung; TCVN 9657:2013 ISO/TR 21092:2004 Tinh dầu - Mã số đặc trưng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định778/QĐ-BKHCN tại đây

tải Quyết định 778/QĐ-BKHCN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi