Quyết định 59/2002/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
******
Số: 59/2002/QĐ-BKHCNMT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Hà Nội , ngày 07 tháng 08 năm 2002 
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM.
-------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
 
Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22/5/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường,
Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999,
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Nay ban hành kim theo Quyết định này 41 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây:
1. TCVN 6151-1: 2002 ISO 4422-1: 1996) ống và phụ tùng nối bằng polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng để cấp nước - yêu cầu kỹ thuật
Phần 1: Yêu cầu chung (soát xét lần 1 - thay thế TCVN 6151: 1996).
2. TCVN 6151-2: 2002 (ISO 4422-2: 1996) ống và phụ tùng nối bằng polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng để cấp nước - yêu cầu kỹ thuật
Phần 2: ống (có hoặc không có đầu nong) (soát xét lần 1 - thay thế T CVN 6 1 51: 1996) .
3. TCVN 6151-3: 2002 (ISO 4422-3: 1996) ống và phụ tùng nối bằng polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng để cấp nước - yêu cầu kỹ thuật
Phần 3: Phụ tùng nối và đầu nối (soát xét lần 1 - thay thế TCVN 6151: 1996).
4. TCVN 6151-4: 2002 (ISO 4422-4: 1996) ống và phụ tùng nối bằng polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng để cấp nước - yêu cầu kỹ thuật
Phần 4: Van và trang bị phụ (soát xét lần 1 - thay thế TCVN 6151: 1996).
5. TCVN 6151-5: 2002 (ISO 4422-5: 1996) ống và phụ tùng nối bằng polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng để cấp nước - yêu cầu kỹ thuật
Phần 5: Sự phù hợp với mục đích của hệ thống (soát xét lần 1 - thay thế TCVN 6151: 1996).
6. TCVN 7024: 2002 Clanhke xi măng pooc lăng thương phẩm.
7. TCVN 2698: 2002 (ASTM D 86 - 00A) Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định thành phần cất ở áp suất khí quyển (Soát xét lần 2 - thay thế TCVN 2698: 1995).
8. TCVN 2708: 2002 (ASTM D 1266 - 98) Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định hàm lượng lưu huỳnh (phương pháp đốt đèn) (Soát xét lần 1 - thay thế TCVN 2708: 1978).
9. TCVN 7023: 2002 (ASTM D 4953 - 99a) Xăng và hỗn hợp xăng oxygenat - Phương pháp xác định áp suất hơi (Phương pháp khô).
10. TCVN 7025: 2002 Đường ô tô lâm nghiệp - Yêu cầu thiết kế (Soát xét lần 1 - Thay thế QPVN 25 - 83).
11. TCVN 7004: 2002 Máy điện châm.
12. TCVN 7005: 2002 (ISO 5367: 2000) ống thở dùng trong máy gây mê và máy thở.
13. TCVN 7006: 2002 (ISO 7767: 1997) Máy theo dõi ô xy để giám sát khí thở của bệnh nhân - yêu cầu an toàn.
14. TCVN 7007: 2002 (ISO 8359: 1996) Máy làm giàu ô xy dùng trong y tế - yêu cầu an toàn.
15. TCVN 7008: 2002 (ISO 11197: 1996) Thiết bị điện y tế - yêu cầu riêng về an toàn của nguồn cung cấp y tế.
16. TCVN 7009 - 1: 2002 (ISO 9703 - 1: 1992) Tín hiệu báo động trong chăm sóc gây mê và hô hấp -Phần 1: Tín hiệu báo động bằng hình ảnh.
17. TCVN 7009-2: 2002 (ISO 9703 - 2: 1994) Tín hiệu báo động trong chăm sóc gây mê và hô hấp - Phần 2: Tín hiệu báo động bàng âm thanh.
18. TCVN 7009-3: 2002 (ISO 9703 - 3: 1998) Tín hiệu báo động trong chăm sóc gây mê và hô hấp - Phần 3: Hướng dẫn ứng dụng các báo động.
19. TCVN 7010-1: 2002 (ISO 10651-1: 1993) Máy thở dùng trong y tế - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật.
20. TCVN 7010-2: 2002 (ISO l0651-2: 1996) Máy thở dùng trong y tế - Phần 2: Yêu cầu đặc thù đôi với máy thở dùng tại nhà.
21. TCVN 7010-3: 2002 (ISO 10651-3: 1997) Máy thở dùng trong y tế - Phần 3: Yêu cầu đặc thù đối với máy thở dùng cấp cứu và vận chuyển bệnh nhân.
22. TCVN 7062: 2002 Giấy bao xi măng.
23. TCVN 7063: 2002 Giấy bao gói.
24. TCVN 7064: 2002 Giấy vệ sinh.
25. TCVN 7065: 2002 Khăn giấy.
26. TCVN 7066: 2002 Giấy, các tông và bột giấy - Xác định pH nước chiết.
27. TCVN 7067: 2002 Giấy, các tông và bột giấy - Xác đinh trị số đồng.
28. TCVN 7068-1: 2002 Giấy và các tông - Lão hóa nhân tạo Phần 1: Phương pháp xử lý nhiệt.
29. TCVN 7069: 2002 Giấy và các tông - Xác định tinh bột.
30. TCVN 7070: 2002 Giấy - Xác định sự thay đổi kích thước sau khi ngâm trong nước.
31. TCVN 7071: 2002 Bột giấy - Xác định alpha; beta - và gam ma - xenluylo.
32. TCVN 7072: 2002 Bột giấy - Xác định độ nhớt giới hạn bằng dung dịch Etylendamin (CED).
33. TCVN 3651: 2002 Giấy và các tông - Xác định chiều dọc (Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 3651: 1981).
34. TCVN 4361: 2002 Bột giấy - Xác định trị số Kappa (Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 4361: 1986).
35. TCVN 7026: 2002 (ISO 7165: 1999) Chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay - Tính năng và cấu tạo
36. TCVN 7027: 2002 (ISO 11601: 1999) Chữa cháy - Xe đẩy chữa cháy - Tính năng và cấu tạo.
37. TCVN 7051: 2002 (ISO 11118: 1999) Chai chứa khí - Chai chứa khí bằng kim loại không được nạp lại - Đặc tính kỹ thuật và phương pháp thử.
38. TCVN 7052-1: 2002 (ISO 3087-1: 2000) Chai chứa khí A xetylen - Yêu cầu cơ bản - Phần 1 Chai không dùng đinh chảy.
39. TCVN 7052-2: 2002 (ISO 3087-2: 2000) Chai chứa khí A xetylen - Yêu cầu cơ bản - Phần 2 Chai dùng đinh chảy.
40. TCVN 7053: 2002 Bếp nấu ăn xách tay gắn chai khí đốt hóa lỏng.
41. TCVN 197: 2002 (ISO 6892: 1998) Vật liệu kim loại - Thử kéo ở nhiệt độ thường (soát xét lần 2).
Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 

 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 

 
Bùi Mạnh Hải 
 

thuộc tính Quyết định 59/2002/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 59/2002/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trườngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:59/2002/QĐ-BKHCNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Bùi Mạnh Hải
Ngày ban hành:07/08/2002Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ , Tài nguyên-Môi trường
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 59/2002/QĐ-BKHCNMT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

 

THE MINISTRY OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------
No: 59/2002/QD-BKHCNMT
Hanoi, August 07, 2002
 
DECISION
PROMULGATING VIETNAMESE STANDARDS
THE MINISTER OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
Pursuant to the Government’s Decree No. 22/CP of May 22, 1993 on the tasks, powers and organizational apparatus of the Ministry of Science, Technology and Environment;
Pursuant to the Ordinance on Goods Quality of December 24, 1999;
At the proposal of the director of the General Department for Standardization, Metrology and Quality Control,
DECIDES:
Article 1.- To promulgate together with this Decision the following 41 Vietnamese standards:
1. TCVN 6151-1: 2002 (ISO 4422-1: 1996) Tubes, pipes and joining accessories of unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) used for water supply - Technical requirements Part 1: General requirements (first examination - in replacement of TCVN 6151: 1996)
2. TCVN 6151-2: 2002 (ISO 4422-2: 1996) Tubes, pipes and fitting accessories of unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) used for water supply - Technical requirements Part 2: Tubes and pipes (with or without fittings) (first examination - in replacement of TCVN 6151: 1996)
3. TCVN 6151-3: 2002 (ISO 4422-3: 1996) Tubes, pipes and fitting accessories of unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) used for water supply - Technical requirements Part 3: Joining accessories and joints (first examination - in replacement of TCVN 6151: 1996)
4. TCVN 6151-4: 2002 (ISO 4422-4: 1996) Tubes, pipes and fitting accessories of unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) used for water supply - Technical requirements Part 4: Valves and auxiliary parts (first examination - in replacement of TCVN 6151: 1996)
5. TCVN 6151-5: 2002 (ISO 4422-5:1996) Tubes, pipes and fitting accessories of unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) used for water supply - Technical requirements Part 5: Compatibility with the system’s purposes (first examination - in replacement of TCVN 6151: 1996)
6. TCVN 7024: 2002 Commercial portland cement clinker
7. TCVN 2698: 2002 (ASTM D 86-00a) Petroleum products - Method of determining refining components in the air pressure (second examination - in replacement of TCVN 2698: 1995)
8. TCVN 2708: 2002 (ASTM D 1266 - 98) Petroleum products - Method of determining the sulfuric contents (lamp-lighting method) (first examination - in replacement of TCVN 2708: 1978)
9. TCVN 7023: 2002 (ASTM D 4953-99a) Petrol and oxygenated petrol mixture - Method of determining steam pressure (dry method)
10. TCVN 7025: 2002 Motorway forest roads - Design requirements (first examination - in replacement of QPVN 25-83)
11. TCVN 7004: 2002 Electropuncturing machine
12. TCVN 7005: 2002 (ISO 5367: 2000) Breathing tubes used in anaesthetizing and breathing apparatuses
13. TCVN 7006: 2002 (ISO 7767: 1997) Oxygen-monitoring apparatus to supervise patients breath - Safety requirements
14. TCVN 7007: 2002 (ISO 8359: 1996) Oxygen-enriching apparatus for medical use - Safety requirements
15. TCVN 7008: 2002 (ISO 11197: 1996) Medical electrical devices - Specific requirements on the safety of medical supplying sources
16. TCVN 7009-1: 2002 (ISO 9703-1: 1992) Alarm signals in anaesthetic and respiratory care Part 1: Image alarm signals
17. TCVN 7009-2: 2002 (ISO 9703-2: 1994) Alarm signals in anaesthetic and respiratory care Part 2: Sound alarm signals
18. TCVN 7009-3: 2002 (ISO 9703-3: 1998) Alarm signals in anaesthetic and respiratory care Part 3: Instructions on the application of alarm signals
19. TCVN 7010-1: 2002 (ISO 10651-1: 1993) Breathing apparatus for medical use Part 1: Technical requirement
20. TCVN 7010-2: 2002 (ISO 10651-2: 1996) Breathing apparatus for medical use Part 2: Specific requirements for breathing apparatus for domestic use
21. TCVN 7010-3: 2002 (ISO 10651-3: 1997) Breathing apparatus for medical use Part 3: Specific requirements for breathing apparatus used in first aid and patient transportation
22. TCVN 7062: 2002 Cement bag paper
23. TCVN 7063: 2002 Packing paper
24. TCVN 7064: 2002 Toilet tissue
25. TCVN 7065: 2002 Napkin tissue
26. TCVN 7066: 2002 Paper, cardboard and paper pulp - Determination of pH degree of extract water
27. TCVN 7067: 2002 Paper, cardboard and paper pulp - Determination of copper value
28. TCVN 7068-1: 2002 Paper and cardboard - Artificial aging Part 1: Method of thermal treatment
29. TCVN 7069: 2002 Paper and cardboard - Determination of refined pulp
30. TCVN 7070: 2002 Paper - Determination of changes in size after being soaked in water
31. TCVN 7071: 2002 Paper pulp - Determination of alpha, beta and gamma cellulose
32. TCVN 7072: 2002 Paper pulp - Determination of limit viscosity with ethylenediamine solution (CED)
33. TCVN 3651: 2002 Paper and cardboard - Determination of length (first examination - in replacement of TCVN 3651: 1981)
34. TCVN 4361: 2002 Paper pulp - Determination of Kappa value (first examination - in replacement of TCVN 4361: 1986)
35. TCVN 7026: 2002 (ISO 7165: 1999) Fire fighting - Portable fire extinguishers - Functions and design
36. TCVN 7027: 2002 (ISO 11601: 1999) Fire fighting - Fire-fighting push-carts - Functions and design
37. TCVN 7051: 2002 (ISO 11118: 1999) Gas bottles - Metal gas bottles, non-disposable - Technical properties and testing method
38. TCVN 7052-1: 2002 (ISO 3087-1: 2000) Acetylene-containing bottles - Basic requirements - Part 1: Bottles not using melting nails
39. TCVN 7052-2: 2002 (ISO 3087-2: 2000) Acetylene-containing bottles - Basic requirements - Part 2: Bottles using melting nails
40. TCVN 7053: 2002 Portable ovens, fitted with liquefied gas bottles
41. TCVN 197: 2002 (ISO 6892: 1998) Metal materials - Trial wire-drawing at normal temperatures (second examination)
Article 2.- This Decision takes implementation effect as from the date of its signing.
 

 
FOR THE MINISTER OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
VICE MINISTER
Bui Manh Hai
 
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 59/2002/QD-BKHCNMT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1495/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022-2025

Quyết định 1495/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022-2025

Khoa học-Công nghệ , Thông tin-Truyền thông

Quyết định 54/2002/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc bổ sung Điều 2 của Quyết định 37/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 08/07/2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định tạm thời về tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 và bổ sung Điều 2 của Quyết định 38/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 08/07/2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định tạm thời về phương thức làm việc của Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn

Quyết định 54/2002/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc bổ sung Điều 2 của Quyết định 37/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 08/07/2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định tạm thời về tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 và bổ sung Điều 2 của Quyết định 38/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 08/07/2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định tạm thời về phương thức làm việc của Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn

Khoa học-Công nghệ

Vui lòng đợi