Quyết định 4115/QĐ-BKHCN 2018 về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
______________

Số: 4115/QĐ-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định 78/2018/NĐ-CP ngày 16/05/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố 21 Tiêu chuẩn (TCVN) sau đây:

1.

TCVN 12466-1:2018

Vịt giống hướng thịt - Phần 1: Vịt Star 76

2.

TCVN 12466-2:2018

Vịt giống hướng thịt - Phần 2: Vịt Star 53

3.

TCVN 12466-3:2018

Vịt giống hướng thịt - Phần 3: Vịt Super M

4.

TCVN 12466-4:2018

Vịt giống hướng thịt - Phần 4: Vịt M14

5.

TCVN 12467-1:2018

Vịt giống hướng trứng - Phn 1: Vịt CV2000

6.

TCVN 12467-2:2018

Vịt giống hướng trứng - Phần 2: TsN15

7.

TCVN 12467-3:2018

Vịt giống hướng trứng - Phần 3: Vịt Mốc

8.

TCVN 12467-4:2018

Vịt giống hướng trứng - Phần 4: Vịt Khaki Campell

9.

TCVN 12467-5:2018

Vịt giống hướng trứng - Phần 5: Vịt cỏ

10.

TCVN 12468-1:2018

Vịt giống kiêm dụng - Phần 1: Vịt Bầu Quỳ

11.

TCVN 12468-2:2018

Vịt giống kiêm dụng - Phần 2: Vịt biển

12.

TCVN 12468-3:2018

Vịt giống kiêm dụng - Phần 3: Vịt Cổ Lũng

13.

TCVN 12468-4:2018

Vịt giống kiêm dụng - Phần 4: Vịt đốm

14.

TCVN 12468-5:2018

Vịt giống kiêm dụng - Phần 5: Vịt Bầu Bến

15.

TCVN 12469-1:2018

Gà giống nội - Phần 1: Gà Ác

16.

TCVN 12469-2:2018

Gà giống nội - Phần 2: Gà Mía

17.

TCVN 12469-3:2018

Gà giống nội - Phần 3: Gà Hồ

18.

TCVN 12469-4:2018

Gà giống nội - Phần 4: Gà Ri

19.

TCVN 12469-5:2018

Gà giống nội - Phần 5: Gà H’mông

20.

TCVN 12469-6:2018

Gà giống nội - Phần 6: Gà Đông Tảo

21.

TCVN 12572:2018

Mật ong - Xác định dư lượng nhóm fluroquinolone (enrofloxacin, flumequine, norfloxacin, ciprofloxacin) bằng kỹ thuật sắc ký lỏng khối phổ hai lần (LC-MS/MS).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 4115/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 4115/QĐ-BKHCN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tùng
Ngày ban hành: 28/12/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!