Quyết định 4115/QĐ-BKHCN 2018 về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 4115/QĐ-BKHCN

Quyết định 4115/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4115/QĐ-BKHCN Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Văn Tùng
Ngày ban hành:28/12/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ KHCN về việc công bố 21 TCVN về vịt giống, già giống và mật ong

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 4115/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 21 Tiêu chuẩn quốc gia về vịt giống, già giống và mật ong. Cụ thể:

Thứ nhất, Tiêu chuẩn quốc gia về vịt giống: TCVN 12466-1:2018 Vịt giống hướng thịt - Phần 1: Vịt Star 76; TCVN 12466-2:2018 Vịt giống hướng thịt - Phần 2: Vịt Star 53; TCVN 12466-3:2018 Vịt giống hướng thịt - Phần 3: Vịt Super M; TCVN 12467-1:2018 Vịt giống hướng trứng - Phần 1: Vịt CV2000; TCVN 12468-1:2018 Vịt giống kiêm dụng - Phần 1: Vịt Bầu Quỳ…

Thứ hai, Tiêu chuẩn quốc gia về gà giống: TCVN 12469-1:2018 Gà giống nội - Phần 1: Gà Ác; TCVN 12469-2:2018 Gà giống nội - Phần 2: Gà Mía; TCVN 12469-3:2018 Gà giống nội - Phần 3: Gà Hồ…

Thứ ba, Tiêu chuẩn quốc gia về mật ong: TCVN 12572:2018 Mật ong - Xác định dư lượng nhóm fluroquinolone (enrofloxacin, flumequine, norfloxacin, ciprofloxacin) bằng kỹ thuật sắc ký lỏng khối phổ hai lần (LC-MS/MS).

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 4115/QĐ-BKHCN tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
______________

Số: 4115/QĐ-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định 78/2018/NĐ-CP ngày 16/05/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố 21 Tiêu chuẩn (TCVN) sau đây:

1.

TCVN 12466-1:2018

Vịt giống hướng thịt - Phần 1: Vịt Star 76

2.

TCVN 12466-2:2018

Vịt giống hướng thịt - Phần 2: Vịt Star 53

3.

TCVN 12466-3:2018

Vịt giống hướng thịt - Phần 3: Vịt Super M

4.

TCVN 12466-4:2018

Vịt giống hướng thịt - Phần 4: Vịt M14

5.

TCVN 12467-1:2018

Vịt giống hướng trứng - Phn 1: Vịt CV2000

6.

TCVN 12467-2:2018

Vịt giống hướng trứng - Phần 2: TsN15

7.

TCVN 12467-3:2018

Vịt giống hướng trứng - Phần 3: Vịt Mốc

8.

TCVN 12467-4:2018

Vịt giống hướng trứng - Phần 4: Vịt Khaki Campell

9.

TCVN 12467-5:2018

Vịt giống hướng trứng - Phần 5: Vịt cỏ

10.

TCVN 12468-1:2018

Vịt giống kiêm dụng - Phần 1: Vịt Bầu Quỳ

11.

TCVN 12468-2:2018

Vịt giống kiêm dụng - Phần 2: Vịt biển

12.

TCVN 12468-3:2018

Vịt giống kiêm dụng - Phần 3: Vịt Cổ Lũng

13.

TCVN 12468-4:2018

Vịt giống kiêm dụng - Phần 4: Vịt đốm

14.

TCVN 12468-5:2018

Vịt giống kiêm dụng - Phần 5: Vịt Bầu Bến

15.

TCVN 12469-1:2018

Gà giống nội - Phần 1: Gà Ác

16.

TCVN 12469-2:2018

Gà giống nội - Phần 2: Gà Mía

17.

TCVN 12469-3:2018

Gà giống nội - Phần 3: Gà Hồ

18.

TCVN 12469-4:2018

Gà giống nội - Phần 4: Gà Ri

19.

TCVN 12469-5:2018

Gà giống nội - Phần 5: Gà H’mông

20.

TCVN 12469-6:2018

Gà giống nội - Phần 6: Gà Đông Tảo

21.

TCVN 12572:2018

Mật ong - Xác định dư lượng nhóm fluroquinolone (enrofloxacin, flumequine, norfloxacin, ciprofloxacin) bằng kỹ thuật sắc ký lỏng khối phổ hai lần (LC-MS/MS).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi