Quyết định 3181/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai, đưa vào sử dụng chính thức phần mềm Quản lý cán bộ và chức danh tư pháp cho Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3181/QĐ-BTP

Quyết định 3181/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai, đưa vào sử dụng chính thức phần mềm Quản lý cán bộ và chức danh tư pháp cho Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3181/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Khánh Ngọc
Ngày ban hành:01/12/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Dân sự

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------
Số: 3181/QĐ-BTP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI, ĐƯA VÀO SỬ DỤNG CHÍNH THỨC PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÁN BỘ VÀ CHỨC DANH TƯ PHÁP CHO TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BTP ngày 18 tháng 04 năm 2014 của Bộ Tư pháp về việc Ban hành Kế hoạch công tác năm 2014 của Cục Công nghệ thông tin;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai, đưa vào sử dụng chính thức phần mềm Quản lý cán bộ và chức danh tư pháp cho Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng,Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thi hành án dân sự, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CNTT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Khánh Ngọc

 
 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI, ĐƯA VÀO SỬ DỤNG CHÍNH THỨC PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÁN BỘ VÀ CHỨC DANH TƯ PHÁP CHO TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3181/QĐ-BTP ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tư pháp)
 
I. MỤC ĐÍCH
Triển khai, đưa vào sử dụng chính thức phần mềm Quản lý cán bộ và chức danh tư pháp cho Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm: Thực hiện đúng nguyên tắc quản lý hồ sơ tại Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ về việc Quy định chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức; Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý cán bộ, giảm thiểu tối đa giấy tờ và giúp cho việc khai thác hồ sơ một cách nhanh chóng, thuận tiện, chính xác, tiết kiệm chi phí.
II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI, ĐƯA VÀO SỬ DỤNG PHẦN MỀM
1. Tập huấn sử dụng Phần mềm
1.1. Thời gian, địa điểm tập huấn
- Thời gian: Chương trình tập huấn tổ chức từ ngày 9/12/2014 đến ngày 16/12/2014 và được chia thành 06 lớp, học trong 03 đợt, mỗi đợt có 02 lớp, mỗi lớp học 02 ngày, cụ thể:
+ Đợt 1: Lớp 1 và lớp 2 tập huấn ngày 9-10/12/2014;
+ Đợt 2: Lớp 3 và lớp 4 tập huấn ngày 11-12/12/2014;
+ Đợt 3: Lớp 5 và lớp 6 tập huấn ngày 15-16/12/2014.
- Địa điểm: Thành phố Hà Nội.
1.2. Hình thức tổ chức tập huấn:Tập trung, thực hành trực tiếp trên máy tính, 01 học viên/01 máy tính.
1.3. Nội dung tập huấn
- Giới thiệu tổng quan về phần mềm;
- Đào tạo và thực hành các module: Lập mới hồ sơ; Chỉnh sửa hồ sơ; Tìm kiếm hồ sơ; In hồ sơ; Xem hồ sơ; Bổ sung hồ sơ hàng năm, Định biên đơn vị; Quy hoạch cán bộ; Tiếp nhận hồ sơ từ đơn vị khác;
- Đào tạo và thực hành việc sử dụng chữ ký số và ứng dụng trong phê duyệt hồ sơ;
- Đào tạo và thực hành module: Tìm kiếm và báo cáo thống kê;
- Giới thiệu Trang thông tin cục thi hành án dân sự;
- Giới thiệu phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành;
- Ghi phiếu đánh giá;
- Trao đổi và giải đáp thắc mắc.
1.4. Đối tượng tập huấn
Tổng số học viên tham gia tập huấn là 149 học viên, trong đó:
* Tổng cục Thi hành án dân sự:
- Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự;
- Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ;
- Công chức làm công tác quản lý, nhập liệu hồ sơ;
- Công chức Trung tâm dữ liệu thống kê thi hành án dân sự.
* Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
- Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Nếu đơn vị chưa có Trưởng phòng thì cử Phó Trưởng phòng đi thay);
- Công chức làm công tác quản lý, nhập liệu hồ sơ thuộc phòng Tổ chức cán bộ.
1.5. Kinh phí thực hiện
- Kinh phí cho các lớp tập huấn được bố trí từ dự toán ngân sách năm 2014 và kinh phí điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách năm 2014 của Bộ Tư pháp cấp cho Cục Công nghệ thông tin để tổ chức tập huấn theo quy định hiện hành;
- Kinh phí cho cán bộ tham gia lớp tập huấn do đơn vị cử cán bộ tham gia lớp tập huấn chi trả theo quy định hiện hành.
1.6. Tổ chức thực hiện
a) Trách nhiệm của Cục Công nghệ thông tin
- Tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm cho các đối tượng tham dự;
- Biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm, bố trí giảng viên và cán bộ trợ giảng cho mỗi lớp học;
- Phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự:
+ Quản lý lớp học;
+ Đánh giá, tổng kết báo cáo Lãnh đạo Bộ về đợt tập huấn.
b) Trách nhiệm của Tổng Cục Thi hành án dân sự
- Triệu tập các đối tượng tham gia tập huấn theo kế hoạch được phê duyệt;
- Quản lý lớp học, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin trong quá trình tập huấn;
- Đánh giá, tổng kết báo cáo Lãnh đạo Bộ về đợt tập huấn.
c) Trách nhiệm của Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Sắp xếp, cử cán bộ tham gia tập huấn;
- Đưa vào sử dụng phần mềm Quản lý cán bộ và chức danh tư pháp tại đơn vị.
1.7. Yêu cầu đạt được sau tập huấn:
Cán bộ tham dự lớp tập huấn phải nắm được các nội dung hướng dẫn và sử dụng thành thạo phần mềm, ứng dụng hiệu quả trong công việc quản lý cán bộ và chức danh tư pháp tại đơn vị công tác.
2. Triển khai, đưa vào sử dụng Phần mềm
2.1. Thời gian triển khai:ngay sau khi lớp tập huấn kết thúc.
2.2. Tổ chức thực hiện
a) Trách nhiệm của Cục Công nghệ thông tin
- Cài đặt phần mềm tại Trung tâm tích hợp dữ liệu Bộ Tư pháp;
- Đảm bảo hạ tầng, an toàn thông tin, dữ liệu và đảm bảo phần mềm hoạt động tốt đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong quá trình sử dụng phần mềm;
- Hỗ trợ kỹ thuật cho Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình sử dụng;
- Tiếp nhận phản hồi, chỉnh sửa, hoàn thiện phần mềm đáp ứng yêu cầu của Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và theo quy định của công tác quản lý cán bộ và chức danh tư pháp.
b) Trách nhiệm của Tổng cục Thi hành án dân sự
- Nhập liệu đầy đủ, nhanh chóng, chính xác 100% hồ sơ cán bộ của đơn vị quản lý ngay sau khi kết thúc tập huấn sử dụng phần mềm;
- Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin thực hiện các công việc được phân công theo kế hoạch;
- Chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng phần mềm ngay sau khi kết thúc tập huấn;
- Kiểm tra, đôn đốc Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình sử dụng phần mềm, đảm bảo 100% hồ sơ của cán bộ được nhập liệu nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời, chính xác và phê duyệt trên phần mềm.
c) Trách nhiệm của Cục Thi hành án dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Nhập liệu đầy đủ, nhanh chóng, chính xác 100% hồ sơ cán bộ của đơn vị quản lý ngay sau khi kết thúc tập huấn sử dụng phần mềm;
- Sử dụng phần mềm trong công tác quản lý cán bộ thường xuyên của đơn vị;
- Phản hồi các ý kiến cho Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Công nghệ thông tin để kịp thời hỗ trợ trong quá trình sử dụng.
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi