Quyết định 2923/QĐ-BKHCN 2008 công bố Tiêu chuẩn quốc gia

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải VB
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2923/QĐ-BKHCN

Quyết định 2923/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2923/QĐ-BKHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Quốc Thắng
Ngày ban hành:30/12/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 2923/QĐ-BKHCN

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

Số: 2923/QĐ-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố 43 tiêu chuẩn quốc gia (danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ KHCN;
- Vụ PC;
- Lưu VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

 

 

DANH MỤC

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (TCVN)
(Được công bố kèm theo Quyết định số 2923/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

1.

TCVN 2621 : 1987

Quặng và quặng tinh kim loại màu quy định chung cho các phương pháp phân tích hóa học

2.

TCVN 2726 : 1987

Quặng tinh cromit - Yêu cầu kỹ thuật

3.

TCVN 2727 : 1987

Quặng tinh cromit - Quy định chung cho các phương pháp phân tích hóa học

4.

TCVN 2728 : 1987

Quặng tinh cromit - Phương pháp xác định độ ẩm

5.

TCVN 2729 : 1987

Quặng tinh cromit - Phương pháp xác định hàm lượng crom (III) oxit

6.

TCVN 2730 : 1987

Quặng tinh cromit - Phương pháp xác định hàm lượng canxi oxit

7.

TCVN 2731 : 1987

Quặng tinh cromit - Phương pháp xác định tổng hàm lượng sắt

8.

TCVN 2732 : 1987

Quặng tinh cromit - Phương pháp xác định hàm lượng silic dioxit

9.

TCVN 2822 : 1987

Quặng đất hiếm - Phương pháp xác định hàm lượng tổng đất hiếm oxit, uran oxit và thôri oxit

10.

TCVN 2823 : 1999

ISO 6140 : 1991

Quặng nhôm - Chuẩn bị mẫu

11.

TCVN 2824 : 1999

ISO 6606 : 1986

Quặng nhôm - Xác định lượng mất khi nung ở 10750C - Phương pháp khối lượng

12.

TCVN 2825 : 1999

ISO 6607 : 1985

Quặng nhôm - Xác định tổng hàm lượng silic kết hợp phương pháp khối lượng và phương pháp quang phổ  

13.

TCVN 2826 : 1999

ISO 6995 : 1985

Quặng nhôm - Xác định hàm lượng titan - Phương pháp quang phổ 4,4 - Diantipyrylmetan  

14.

TCVN 2827 : 1999

ISO 6994 : 1986

Quặng nhôm - Xác định hàm lượng nhôm - Phương pháp chuẩn độ EDTA

15.

TCVN 2828 : 1999

ISO 6609 : 1985

Quặng nhôm - Xác định hàm lượng sắt - Phương pháp chuẩn độ

16.

TCVN 2829 : 1979

Quặng bauxit - Phương pháp xác định hàm lượng magieoxit và canxioxit

17.

TCVN 3636 : 1981

Quặng thiếc - Quy định chung về phương pháp phân tích hóa học

18.

TCVN 3637 : 1981

Quặng thiếc - Phương pháp xác định độ ẩm  

19.

TCVN 3638 : 1981

Quặng thiếc - Phương pháp xác định hàm lượng thiếc

20.

TCVN 3639 : 1981

Quặng thiếc - Phương pháp xác định hàm lượng nhôm oxit

21.

TCVN 3640 : 1981

Quặng thiếc - Phương pháp xác định hàm lượng vonfram oxit

22.

TCVN 3641 : 1981

Quặng thiếc - Phương pháp xác định hàm lượng silic dioxit

23.

TCVN 3642 : 1981

Quặng thiếc - Phương pháp xác định hàm lượng asen

24.

TCVN 3643 : 1981

Quặng thiếc - Phương pháp xác định hàm lượng bitmut

25.

TCVN 3644 : 1981

Quặng thiếc - Phương pháp xác định hàm lượng antimon

26.

TCVN 3645 : 1981

Quặng thiếc - Phương pháp xác định hàm lượng chì

27.

TCVN 3646 : 1981

Quặng thiếc - Phương pháp xác định hàm lượng sắt

28.

TCVN 3647 : 1981

Quặng thiếc - Phương pháp xác định hàm lượng đồng và kẽm

29.

TCVN 3648 : 1981

Quặng thiếc - Phương pháp xác định hàm lượng canxi và magiê oxit

30.

TCVN 3719 : 1982

Quặng thiếc - Phương pháp xác định hàm lượng titan dioxit

31.

TCVN 5584 : 1991

ST SEV 5275 : 1985

Mép mối hàn khi hàn thép với chất trợ dung - Hình dạng và kích thước

32.

TCVN 1691 : 1975

Mối hàn - Hàn hồ quang điện bằng tay - Kiểu và kích thước cơ bản

33.

TCVN 3146 : 1986

Công việc hàn điện - Yêu cầu chung về an toàn

34.

TCVN 4425 : 1987

Quặng sa khoáng - Phương pháp xác định hàm lượng titan dioxit

35.

TCVN 4424 : 1987

Quặng sa khoáng - Phương pháp xác định hàm lượng zirconidioxit

36.

TCVN 4423 : 1987

Quặng sa khoáng - Phương pháp xác định hàm lượng uran oxit

37.

TCVN 4422 : 1987

Quặng sa khoáng - Phương pháp chuẩn bị mẫu cho phân tích hóa học

38.

TCVN 3979 : 1984

Quặng chứa các nguyên tố phóng xạ và đất hiếm - Phương pháp xác định hàm lượng các đất hiếm oxit

39.

TCVN 3720 : 1982

Quặng thiếc - Phương pháp xác định hàm lượng zeconi dioxit

40.

TCVN 2362 : 1993

Dây thép hàn

41.

TCVN 3188 : 1979

Thiết bị hàn điện hồ quang - Dãy dòng điện danh định

42.

TCVN 3187 : 1979

Máy phát hàn

43.

TCVN 5400 : 1991

Mối hàn - Yêu cầu chung về lấy mẫu để thử cơ tính.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi