Quyết định 1729/QĐ-BNN-KHCN 2023 đính chính thời gian thực hiện nhiệm vụ KHCN

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

_______

Số: 1729/QĐ-BNN-KHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Đính chính thời gian thực hiện danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2024

________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và và PTNT;

Căn cứ Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và và PTNT;

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2021 sửa đổi một số điều của Thông tư số 18/20215/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ các Biên bản họp Hội đồng tư vấn xây dựng danh mục đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2024 theo QĐ số 1852/QĐ- BNN-KHCN ngày 19/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Quyết định số 1701/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/4/2023 về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2024;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính sai sót thời gian thực hiện tại Quyết định số 1701/QĐ- BNN-KHCN ngày 28/4/2023 như sau:
1. Đính chính thời gian thực hiện đề tài “Nghiên cứu chọn, tạo giống cúc dược liệu (Chrysanthemum indicum L.) cho các vùng trồng chính tại phía Bắc” từ 2023-2027 thành 2024-2028;
2. Đính chính thời gian thực hiện đề tài “Chọn giống cá chim vây vàng (Trachinotus falcatus) sinh trưởng nhanh thế hệ G1” từ 5002024-2027 thành 2024-2027;
3. Đính chính thời gian thực hiện đề tài tiềm năng “Nghiên cứu công nghệ tạo tấm film tự giải phóng khí SO2 ứng dụng trong bảo quản quả vải, nhãn phục vụ xuất khẩu” từ 18 tháng thành 2024-6/2025.
Điều 2. Các nội dung khác không được đính chính trong quyết định này tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 1701/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/4/2023 đã được phê duyệt.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN (TMC 09b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Phùng Đức Tiến

thuộc tính Quyết định 1729/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định 1729/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đính chính thời gian thực hiện danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2024
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1729/QĐ-BNN-KHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phùng Đức Tiến
Ngày ban hành:28/04/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ

TÓM TẮT VĂN BẢN

Đính chính thời gian thực hiện danh mục đặt hàng nhiệm vụ KHCN

Ngày 28/4/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1729/QĐ-BNN-KHCN đính chính thời gian thực hiện danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2024. Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý như sau:

1. Đính chính thời gian thực hiện đề tài “Nghiên cứu chọn, tạo giống cúc dược liệu (Chrysanthemum indicum L.) cho các vùng trồng chính tại phía Bắc” từ 2023 - 2027 thành 2024 - 2028.

2. Đính chính thời gian thực hiện đề tài “Chọn giống cá chim vây vàng (Trachinotus falcatus) sinh trưởng nhanh thế hệ G1” từ 5002024 - 2027 thành 2024 - 2027;

3. Đính chính thời gian thực hiện đề tài tiềm năng “Nghiên cứu công nghệtạo tấm film tự giải phóng khí SO2 ứng dụng trong bảo quản quả vải, nhãn phục vụ xuất khẩu” từ 18 tháng thành 2024 - 6/2025.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1729/QĐ-BNN-KHCN tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi