Quyết định 1240/QĐ-BNN-KHCN 2024 phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ quỹ gen cấp Bộ thực hiện từ năm 2025

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1240/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định 1240/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ nhiệm vụ quỹ gen cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2025
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1240/QĐ-BNN-KHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phùng Đức Tiến
Ngày ban hành:04/05/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

_______

Số: 1240/QĐ-BNN-KHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ nhiệm vụ quỹ gen cấp Bộ bắt đầu

thực hiện từ năm 2025

___________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BKHCN ngày 01/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý thực hiện chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2021 sửa đổi một số điều của Thông tư số 18/20215/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ các Biên bản họp Hội đồng tư vấn xây dựng danh mục đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2025 theo Quyết định số 977/QĐ-BNN-KHCN ngày 08/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục đặt hàng các nhiệm vụ quỹ gen cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2025 (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì hướng dẫn và tổ chức tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quỹ gen cấp Bộ trong Danh mục tại Điều 1, trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, KHCN (NTHT.10b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Phùng Đức Tiến

 

 

 

Phụ lục:

DANH MỤC NHIỆM VỤ NHIỆM VỤ QUỸ GEN BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số: 1240/QĐ-BNN-KHCN ngày 04 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

_______________________________

 

TT

Tên nhiệm vụ KH&CN

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đối với kết quả

Thời gian thực hiện

Phương thức thực hiện

I

Chăn nuôi - Thú y

 

 

 

 

1.

Nghiên cứu bảo tồn và phát triển một số nguồn gen ong bản địa (Apis)

Bảo tồn và phát triển có hiệu quả một số nguồn gen ong bản địa: ong nội (Apis cerana cerana, Apis cerana indica), ong khoái (Apis dorsata), ong đá (Apis laboribosa), ong ruồi đỏ (Apis florea).

- Báo cáo đánh giá thành phần loài và phân bố ong nội (Apis cerana cerana, Apis cerana indica), ong khoái (Apis dorsata), ong đá (Apis laboribosa), ong ruồi đỏ (Apis florea).

- Tư liệu hóa đặc điểm hình thái, di truyền của 05 nguồn gen trên.

- Bảo tồn: ≥ 50 đàn/ nguồn gen (ong khoái (Apis dorsata), ong đá (Apis laboribosa), ong ruồi đỏ (Apis florea), ong nội (Apis cerana indica).

- 50 đàn ong nội (Apis cerana cerana): ≥ 3 cầu/ đàn, năng suất mật ≥ 16kg/ đàn/năm.

- 300 đàn ong lai: ≥ 4 cầu/ đàn, năng suất mật ≥ 17kg/ đàn/năm.

- Quy trình kỹ thuật lưu giữ một số loài ong bản địa.

2025-2027

Tuyển chọn

II

Thủy sản

 

 

 

1.

Nghiên cứu phát triển nguồn gen Rong câu chân vịt (Hydropuntia eucheumatoides) và Rong hồng vân (Betaphycus gelatinus)

Phát triển nguồn gen rong câu chân vịt và rong hồng vân nhằm phục hồi và khai thác bền vững.

- Quy trình kỹ thuật lưu giữ Rong câu chân vịt và Rong hồng vân trong phòng thí nghiệm, tỷ lệ sống > 80%; 50 tản/1 loài (100 gram /tản/loài); thời gian lưu giữ: 6 tháng.

- Quy trình kỹ thuật sản xuất giống Rong câu chân vịt và Rong hồng vân. Kích cỡ giống ≥ 2cm;

- Báo cáo kết quả thử nghiệm nuôi thương phẩm: mật độ trồng 4-5 tản/m2, tỷ lệ sống >50%, năng suất 0,5kg rong tươi/m2

- 4.000 tản giống Rong câu chân vịt và Rong hồng vân kích cỡ ≥ 2cm (2.000 tản/1 loài).

- 50kg rong tươi thương phẩm/1 loài

- 01 Quy trình sản xuất giống rong câu chân vịt được công nhận tiến bộ kỹ thuật

2025-2027

Tuyển chọn

 

2.

Nghiên cứu phát triển nguồn gen cá Nheo sông (Silurus asotus Linnaeus, 1758) trong điều kiện nuôi giữ

Phát triển được nguồn gen cá Nheo sông phục vụ sản xuất

- Báo cáo khoa học kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và ương nuôi.

- Quy trình công nghệ sản xuất giống nhân tạo với các chỉ tiêu kỹ thuật: tỷ lệ cá bố mẹ thành thục ≥ 60%; tỷ lệ cá đẻ ≥ 50%; tỷ lệ thụ tinh ≥ 70%; tỷ lệ trứng nở ≥ 70%;

Tỷ lệ ương nuôi cá bột lên cá giống (4-6 cm/con) ≥ 40%;

- Quy trình công nghệ nuôi cá Nheo sông thương phẩm: 2 tấn cá thương phẩm, kích cỡ ≥ 0,6 kg/con.

- 200 cá thể bố mẹ khối lượng ≥1,0 kg/con; tỷ lệ đực cái: 1:1

- Sản xuất được 20.000 cá giống (4-6 cm/con).

- Tiêu chuẩn cơ sở cá giống, cá bố mẹ.

- 01 Quy trình sản xuất giống cá Nheo được công nhận tiến bộ kỹ thuật

2025-2027

Tuyển chọn

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1829/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tuyển chọn thực hiện năm 2025 tham gia Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025 thực hiện Đề án Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025

Quyết định 1829/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tuyển chọn thực hiện năm 2025 tham gia "Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025" thực hiện Đề án "Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025"

Công nghiệp, Khoa học-Công nghệ

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi