Quyết định 1201/QÐ-BVHTTDL 2024 Kế hoạch hoạt động chào mừng Ngày KHCN Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1201/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 1201/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1201/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Đạo Cương
Ngày ban hành:04/05/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_____________

Số: 1201/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng

Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Ban hành Kế hoạch công tác năm 2024 của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 4096/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc

Căn cứ Công văn số 4273/BKHCN-VP ngày 20 tháng 11 năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn tổ chức Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2024 và 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Kế hoạch tổ chức chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Chi tiết tại Kế hoạch kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Giao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

Điều 3. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2024 cấp qua Văn phòng Bộ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, KHCNMT, ĐL 15.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Hoàng Đạo Cương

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động chào mừng

Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5

(Kèm theo Quyết định số: 1201/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 05 năm 2024

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

____________

 

1. Mục đích:

- Thiết thực hưởng ứng chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Biểu dương tôn vinh đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ tăng cường giao lưu và nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và các nhà khoa học về mục đích, ý nghĩa của Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam;

- Đánh giá các kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của các đơn vị thuộc Bộ trong năm 2023; tăng cường việc liên kết, hợp tác trong nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và giữa cơ quan đơn vị, thuộc Bộ với các cơ quan, đơn vị ngoài Bộ.

2. Nội dung:

- Treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 tại Trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Tổ chức trưng bày, giới thiệu các ấn phẩm khoa học, công nghệ năm 2023 của một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

- Tổ chức gặp mặt Lãnh đạo Bộ với các chuyên gia, đội ngũ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ ở phía Bắc.

- Tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Tăng cường liên kết nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ” nhằm trao đổi về kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của các đơn vị thuộc Bộ trong thời gian qua; vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển của ngành văn hóa, thể thao và du lịch nói chung và của từng đơn vị thuộc Bộ nói riêng; Một số khó khăn, vướng mắc cơ bản trong nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành văn hóa, thể thao, du lịch và đề ra giải pháp nhằm tăng cường liên kết trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp Bộ trong thời gian tới (bao gồm đề tài KH&CN và Dự án Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia).

3. Đơn vị thực hiện:

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, các Viện Nghiên cứu.

4. Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Thành phần tham dự:

- Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Đại diện Lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ;

- Đại diện Lãnh đạo và cán bộ phụ trách khoa học một số Viện Nghiên cứu, Trường Đại học, Cao đẳng thuộc Bộ tại phía Bắc;

- Một số Chủ nhiệm đề tài các nhiệm vụ KH&CN đang triển khai năm 2024 tại phía Bắc.

Dự kiến: 50 người.

6. Thời gian và địa điểm dự kiến:

- Thời gian: Các hoạt động chào mừng diễn ra từ 15/5 đến hết 19/5/2024. Lễ gặp mặt các nhà khoa học và Tọa đàm khoa học tổ chức vào Thứ Năm, ngày 16 tháng 5 năm 2024 (01 buổi);

- Địa điểm: Trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

7. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2024 của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cấp qua Văn phòng Bộ./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi