Quyết định 1097/QĐ-BKHCN 2007 hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

Số: 1097/QĐ-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2007

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

-------

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Hủy bỏ 28 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây:

1

TCVN 6687 : 2000

(ISO 8381 : 1987)

Thực phẩm từ sữa dùng cho trẻ nhỏ - Xác định hàm lượng chất béo - Phương pháp khối lượng của ROSE - GOTTLIEB (Phương pháp chuẩn)

2

TCVN 6265 : 1997

(ISO 6611 : 1992)

Sữa và các sản phẩm sữa - Định lượng đơn vị khuẩn lạc nấm men và/hoặc nấm mốc - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 250C

3

TCVN 6688-1 : 2001

(ISO 8262-1 : 1987)

Sản phẩm sữa và thực phẩm từ sữa - Xác định hàm lượng chất béo bằng phương pháp khối lượng WEIBULL-BERRNTROP (Phương pháp chuẩn)

Phần 1: Thực phẩm dành cho trẻ nhỏ

4

TCVN 6688-2 : 2000

(ISO 8262-2 : 1987)

Sản phẩm sữa và thực phẩm từ sữa - Xác định hàm lượng chất béo bằng phương pháp khối lượng WEIBULL-BERRNTROP (Phương pháp chuẩn)

Phần 2: Kem lạnh và kem lạnh hỗn hợp

5

TCVN 6688-3 : 2000

(ISO 8262-3 : 1987)

Sản phẩm sữa và thực phẩm từ sữa - Xác định hàm lượng chất béo bằng phương pháp khối lượng WEIBULL-BERRNTROP (Phương pháp chuẩn)

Phần 3: Các trường hợp đặc biệt

6

TCVN 6836 : 2001

(ISO 8069 : 1986)

Sữa bột - Xác định hàm lượng axit lactic và lactat - Phương pháp enzym

7

TCVN 7085 : 2002

(ISO 5764 : 1987)

Sữa - Xác định điểm đóng băng - Phương pháp sử dụng dụng cụ đo nhiệt độ đông lạnh bằng điện trở nhiệt

8

TCVN 6842 : 2001

(ISO 8967 : 1992)

Sữa bột và sản phẩm sữa bột - Xác định mật độ khối

9

TCVN 6261 : 1997

(ISO 6730 : 1992)

Sữa - Định lượng đơn vị hình thành khuẩn lạc từ các vi sinh vật ưa lạnh - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 6,50C

10

TCVN 6510 : 1999

(ISO 1740 : 1991)

Bơ và sản phẩm chất béo của sữa - Xác định độ axit (Phương pháp chuẩn)

11

TCVN 6511 : 1999

(ISO 8156 : 1987)

Sữa bột và các sản phẩm sữa bột - Xác định chỉ số không hòa tan

12

TCVN 7086 : 2002

(ISO 5738 : 1980)

Sữa và sản phẩm sữa - Xác định hàm lượng đồng - Phương pháp chuẩn đo quang

13

TCVN 6505-1 : 1999

(ISO 11866-1 : 1997)

Sữa và các sản phẩm sữa - Định lượng E.COLI giả định

Phần 1: Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất (MPN)

14

TCVN 6505-2 : 1999

(ISO 11866-2 : 1997)

Sữa và các sản phẩm sữa - Định lượng E.COLI giả định

Phần 2: Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất (MPN) dùng 4-METYLUMBELLIFERYL-b-D-GLUCURONIT (MUG)

15

TCVN 6508 : 1999

(ISO 1211 : 1984)

Sữa - Xác định hàm lượng chất béo - Phương pháp khối lượng (Phương pháp chuẩn)

16

TCVN 6263 : 1997

(ISO 8261 : 1989)

Sữa và các sản phẩm sữa - Chuẩn bị mẫu thử và các dung dịch pha loãng để kiểm tra vi sinh

17

TCVN 6266 : 1997

(ISO 5538 : 1987)

Sữa và các sản phẩm sữa - Lấy mẫu - Kiểm tra theo dấu hiệu loại trừ 

18

TCVN 5860 : 1994

Sữa thanh trùng

19

TCVN 6402 : 1998

(ISO 6785 : 1985)

Sữa và các sản phẩm sữa - Phát hiện SALMONELLA (Phương pháp chuẩn)

20

TCVN 6404 : 1998

(ISO 7218 : 1996)

Vi sinh vật trong thực phẩm và trong thức ăn gia súc - Nguyên tắc chung về kiểm tra vi sinh vật

21

TCVN 5518 : 1991

(ST SEV 6076-87)

Thực phẩm - Phương pháp phát hiện và xác định số vi khuẩn họ Enterobacteriaceace

22

TCVN 6262-1 : 1997

(ISO 5541-1 : 1986)

Sữa và các sản phẩm sữa. Định lượng Coliform.

Phần 1: Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 300C

23

TCVN 6846 : 2001

(ISO 7251 : 1993)

Vi sinh vật học - Hướng dẫn chung về định lượng E.coli giả định - Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất

24

TCVN 6847 : 2001

(ISO 7402 : 1993)

Vi sinh vật học - Hướng dẫn chung về định lượng Enterobacteriaceae không qua quá trình phục hồi - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc và kỹ thuật MPN

25

TCVN 6848 : 2001

(ISO 4832 : 1991)

Vi sinh vật học - Hướng dẫn chung về định lượng Coliform - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc

26

TCVN 5084 : 1990

(ISO 1576 : 1975)

Chè - Xác định tro tan trong nước và tro không tan trong nước

27

TCVN 5714 : 1993

Chè - Phương pháp xác định chất xơ

28

TCVN 5609 : 1991

(ST SEV 6250 : 1988)

Chè - Nguyên tắc nghiệm thu và phương pháp lấy mẫu

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 Nơi nhận:
- Tổng cục TĐC;
- Lưu HS, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

thuộc tính Quyết định 1097/QĐ-BKHCN

Quyết định 1097/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1097/QĐ-BKHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Quốc Thắng
Ngày ban hành:19/06/2007Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ KHCN hủy bỏ 28 Tiêu chuẩn Việt Nam

Ngày 19/06/2007, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định 1097/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam.

Theo đó, hủy bỏ 28 Tiêu chuẩn Việt Nam sau: TCVN 6687 : 2000 Thực phẩm từ sữa dùng cho trẻ nhỏ - Xác định hàm lượng chất béo - Phương pháp khối lượng của ROSE – GOTTLIEB; TCVN 6265 : 1997 Sữa và các sản phẩm sữa - Định lượng đơn vị khuẩn lạc nấm men và/hoặc nấm mốc - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 250C; TCVN 6688-1 : 2001 Sản phẩm sữa và thực phẩm từ sữa - Xác định hàm lượng chất béo bằng phương pháp khối lượng WEIBULL-BERRNTROP (Phương pháp chuẩn);...

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1097/QĐ-BKHCN tại đây

tải Quyết định 1097/QĐ-BKHCN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1495/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022-2025

Quyết định 1495/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022-2025

Khoa học-Công nghệ , Thông tin-Truyền thông

Vui lòng đợi