Quyết định 105/QĐ-BGDĐT đề tài khoa học và công nghệ Vật lý cấp bộ thực hiện từ 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-------------

Số: 105/QĐ-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2020 thuộc Chương trình phát triển Vật lý

------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức nâng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 24/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét kết quả thẩm định nội dung và kinh phí đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện từ năm 2020 thuộc Chương trình phát triển Vật lý với tổng kinh phí là 5.600 triệu đồng (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi ưường có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện đề tài nêu ở Điều 1 theo quy định quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ ban hành tại Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng năm 2020 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Cổng thông tin điện tử của Bộ;

- Lưu: VT, Vụ KHCNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phúc

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

           ---------------

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN VẬT LÝ

(Kèm theo Quyết định số 105/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Tổ chức chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Các tương tác quang trong chấm lượng tử bán dẫn dạng ellipsoid.

Đại học Huế

ThS. Lê Thị Ngọc Bảo

2020-2021

570

570

0

2

Nghiên cứu cấu trúc hình học bền và cấu trúc điện tử của các cụm nguyên tử kim loại quý (Aun, Agn, hoặc Cun với n<20) pha tạp nguyên tử kim loại chuyển tiếp bằng phương pháp phiếm hàm mật độ.

Đại học Thái Nguyên

ThS. Ngô Thị Lan

2020-2021

560

560

0

3

Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng để có cấu trúc nano plasmonic trong cảm biến y sinh.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

PGS.TS. Chu Mạnh Hoàng

2020-2021

650

650

0

4

Chế tạo cảm biến khí hiệu năng cao, nhỏ gọn với công suất tiêu thụ thấp trên cơ sở cấu trúc micro-nano.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Văn Duy

2020-2021

610

610

0

5

Chế tạo tấm LED uốn cong sử dụng chấm lượng tử perovskite.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TS. Dương Thanh Tùng

2020-2021

650

650

0

6

Nghiên cứu tính chất và phát triển ứng dụng của chuyển tiếp dị thể giữa nano ôxít kim loại bán dẫn và vật liệu nano carbon.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TS. Quản Thị Minh Nguyệt

2020-2021

650

650

0

7

Nghiên cứu tính chất điện tử và vận chuyển điện tử của penta-graphene nanoribbon.

Trường Đại học Cần Thơ

PGS.TS. Nguyễn Thành Tiên

2020-2021

560

560

0

8

Nghiên cứu khả năng trao đổi ion cesium (Cs) của vật liệu nano họ Prussian blue (M2[Fe(CN)6] phủ trên oxit Fe3O4, ứng dụng chúng trong việc xác định cesium trong nước biển.

Trường Đại học Đà Lạt

TS. Nguyễn Đình Trung

2020-2021

410

410

0

9

Nghiên cứu các chuyển pha của hệ pha trộn các boson nhiều thành phần.

Trường Đại học Tây Bắc

PGS.TS.Đinh Thanh Tâm

2020-2021

390

390

0

10

Nghiên cứu chế tạo hệ nano lai từ-quang Fe3O4/Au làm chất tương phản trong trong chẩn đoán hình ảnh bằng kỹ thuật chụp ảnh CT và MRI.

Trường Đại học Vinh

PGS.TS. Nguyễn Hoa Du

2020-2021

550

550

0

 

 

Danh mục gồm 10 đề tài

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi