Nghị định 185-CP của Chính phủ về chuyển giao hệ thống kỹ thuật của Bảo tàng Hồ Chí Minh cho Bảo tàng Hồ Chí Minh quản lý

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHị địNH

CủA CHíNH PHủ Số 185-CP NGàY 1-12-1994

Về CHUYểN GIAO Hệ THốNG Kỹ THUậT CủA BảO TàNG

Hồ CHí MINH CHO BảO TàNG Hồ CHí MINH QUảN Lý

 

CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (tại Tờ trình số 150-TCCP/TC ngày 10 tháng 9 năm 1994),

NGHị địNH:

 

Điều 1

Nay giao cho Bộ Văn hoá - Thông tin (trực tiếp là Bảo tàng Hồ Chí Minh) trực tiếp quản lý hệ thống thiết bị kỹ thuật và số biên chế cần thiết để bảo đảm việc vận hành hệ thống thiết bị kỹ thuật của Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Bộ Quốc phòng và Bộ Văn hoá - Thông tin có trách nhiệm chỉ đạo Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bảo tàng Hồ Chí Minh thực hiện việc bàn giao nói trên.

 

Điều 2

Nghị định này thay Điều 1 của Nghị định số 180-HĐBT ngày 12-12-1988 và có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, các Bộ trưởng và Thủ trưởng các cơ quan khác ở Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Thuộc tính văn bản
Nghị định 185-CP của Chính phủ về chuyển giao hệ thống kỹ thuật của Bảo tàng Hồ Chí Minh cho Bảo tàng Hồ Chí Minh quản lý
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 185-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 01/12/1994 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 185-CP
Hanoi, December 01, 1994

 DECREE
ON TRANSFER OF THE TECHNICAL SYSTEM OF THE HO CHI MINH MUSEUM TO THE MANAGEMENT OF THE HO CHI MINH MUSEUM
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law Organization of the Government on the 30th of September 1992;
Considering the proposal of the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel (Note No. 150-TCCP/TC of the 10th of September 1994),
DECREES:
Article 1.- To assign the Ministry of Culture and Information (and more directly the Ho Chi Minh Museum) to manage the technical system of the Ho Chi Minh Museum and maintain a necessary staff to operate it.
The Ministry of National Defense and the Ministry of Culture and Information have the duty to direct the Guard Command of the Ho Chi Minh Museum and the Ho Chi Minh Museum to effect this transfer.
Article 2.- This Decree replaces Article 1 of Decree No 180-HDBT of the 12th of December 1988, and takes effect as from the date of issuance.
The Minister of National Defense, the Minister of Culture and Information, the Minister of the Interior, the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel, the President of the People s Committee of Hanoi, the Ministers and Heads of the other concerned offices at the central level, are responsible for the implementation of this Decree.-
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
FOR THE PRIM MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER

Phan Van Khai

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!