Quyết định 212-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về công nghệ thông tin

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYếT địNH

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 212 -TTG NGàY 6-5-1994 Về VIệC THàNH LậP BAN CHỉ đạO CHươNG TRìNH QUốC GIA Về THôNG TIN.

 

 

THủ TướNG CHíNH PHủ

 

Căn cứ luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị quyết của Chính phủ số 49-CP ngày 4-8-1993 về phát triển Công nghệ thông tin ở nước ta trong những năm 90;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Công văn số 645-PTCN ngày 9-4-1994),

QUYếT ĐịNH:

 

Điều 1.- Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về Công nghệ thông tin để giúp Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ số 49-CP ngày 4-8-1993 về phát triển công nghệ thông tin ở nước ta trong những năm 90.

 

Điều 2.- Ban Chỉ đạo Chương trình có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Xây dựng các chính sách, chế độ, quy định liên quan đến việc triển khai Chương trình quốc gia về Công nghệ thông tin trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

- Xây dựng kế hoạch dài hạn, các kế hoạch hàng năm để thực hiện Chương trình Quốc gia về Công nghệ thông tin trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện các kế hoạch đó, bao gồm cả việc thẩm định, duyệt và phân bố kinh phí cho các đề án, dự án về phát triển Công nghệ thông tin của các Bộ, các ngành, các địa phương.

- Đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn các Bộ, các ngành, các địa phương thực hiện các đề án, dự án, đề tài trong lĩnh vực Công nghệ thông tin; xử lý theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện Chương trình Quốc gia về phát triển Công nghệ thông tin.

Điều 3.- Thành phần Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về Công nghệ thông tin gồm có:

- Trưởng ban: Giáo sư Đặng Hữu, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Phó trưởng ban thường trực: Giáo sư, tiến sĩ Phan Đình Diệu.

Các Uỷ viên:

Giám đốc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia.

1 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

1 Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước,

1 Thứ trưởng Bộ Tài chính,

1 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

1 Thứ trưởng Bộ Công nghiệp nặng,

Vụ trưởng Vụ phát triển Công nghệ thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

 

Điều 4.- Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia về Công nghệ thông tin, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 212-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về công nghệ thông tin
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 212-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 06/05/1994 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No. 212-TTg
Hanoi, May 06th, 1994

 
DECISION
ON THE FOUNDING OF THE STEERING COMMITTEE OF THE NATIONAL INFORMATION TECHNOLOGY PROGRAM
THE PRIME MINISTER
Proceeding from the Law on Organization of the Government issued on September 30, 1992;
Proceeding from Resolution No. 49-CP made by the Government on August 4, 1993 on the development of information technology in Vietnam in the 1990's; and
Considering the proposal of the Minister of Science, Technology and Environment (in his official dispatch No. 645-PTCN on April 9, 1994).
DECIDES:
Article 1.- To establish the Steering Committee of the National Information Technology Program to help the Prime Minister in guiding the implementation of Resolution No.49-CP made by the Government on August 4, 1993 on the development of information technology in Vietnam in the 1990's.
Article 2.- The Steering Committee of the program has the following obligations and rights:
- Drafting policies, regimes and stipulations relating to the implementation of the National Information Technology Program and submitting them to the Prime Minister for approval;
- Drafting a long-term plan as well as annual plans to implement the National Information Technology Program and submitting them to the Prime Minister for approval, and organizing the implementation of those plans, including the examination, approval and allocation of funds for the projects and draft projects of the ministries, branches and localities on the development of information technology.
- Urging, supervising and guiding the ministries, branches and localities in carrying out projects, draft projects and research projects in the field of information technology; settling problems arising from the process of implementing the National Program for development of information technology under its jurisdiction or forward them to the Prime Minister for timely settlement.
Article 3.- The Steering Committee of the National Information Technology Program is composed of:
- The Chairman: Professor Dang Huu, Minister of Science, Technology and Environment;
- The Standing Vice-Chairman: Professor Dr. Phan Dinh Dieu;
- Members:
The Director of the National Center for Natural Sciences and Technologies,
A Vice-Director of the Office of the Government,
A Vice-Chairman of the State Planning Committee,
A Vice-Minister of Finance,
A Vice-Minister of Education and Training,
A Vice-Minister of Heavy Industry, and
The Head of the Department for Technology Development under the Ministry of Science, Technology and Environment.
Article 4.- The Chairman and members of the Steering Committee of the National Information Technology Program, the ministers, the directors of State agencies of ministerial level, the concerned Government offices and the Chairmen of the People's Committees of provinces and cities directly under the Central Government are responsible for implementing this Decision.
 

 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Khanh

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!