Quyết định 846/QĐ-TTg công nhận huyện Thuận Thành đạt chuẩn nông thôn mới 2019

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

Số: 846/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Công nhn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

-----

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định s 558/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thân mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công b địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 3741/TTr-BNN-VPĐP ngày 04 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Điều 2. Giao y ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Thuận Thành tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thành viên Ban Chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

Nơi nhận:

-  Ban Bí thư Trung ương Đảng;

-  Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

-  Các thành viên BCDTW các CTMTQG;

-  Văn phòng Trung ương và các Ban của Đàng;

-  Văn phòng Chủ tịch nước;

-  Văn phòng Quốc hội;

-  Tòa án nhân dân tối cao;

-  Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

-  Kiểm toán Nhà nước;

-  Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

-  Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh;

-  Sở NN&PTNT, Văn phòng ĐP NTM tỉnh Bắc Ninh;

-  Huyện ủy, UBND huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh;

-  VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT

các Vụ: KTTH, KGVX, TCCV, CN, TKBT, QHĐP,

-  Lưu:VT, NN (2)

KT.THỦ TƯỚNG 

 

 

Trịnh Đình Dũng

 

 

 

 

 

thuộc tính Quyết định 846/QĐ-TTg

Quyết định 846/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:846/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành:17/06/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Công nhận huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ngày 17/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 846/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định. Đồng thời chỉ đạo huyện Thuận Thành tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó chú trọng tiêu chí về môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định846/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi