Quyết định 680/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Chương trình hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ NỘI VỤ
----------
Số: 680/QĐ-BNV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HỢP NHẤT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
LIÊN QUAN ĐẾN CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ
--------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
 
 
Căn cứ Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 07/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước ngày Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp luật;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ (có hiệu lực trước ngày 01/7/2012).
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực phụ trách, gửi ý kiến đề xuất hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật về Vụ Pháp chế để tổng hợp, trình lãnh đạo xem xét, quyết định./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Văn phòng Chính phủ (để biết);
- Bộ Tư pháp (để biết);
- Lưu: VT, PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Văn Tất Thu

 
CHƯƠNG TRÌNH
HỢP NHẤT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
LIÊN QUAN ĐẾN CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 680/QĐ-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2013 của Bộ Nội vụ)
 
 

STT
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HỢP NHẤT
THỜI GIAN GỬI VỤ PHÁP CHẾ THAM GIA Ý KIẾN
THỜI GIAN TRÌNH LÃNH ĐẠO BỘ KÝ XÁC THỰC
I
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HỢP NHẤT DO VỤ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC CHỦ TRÌ THỰC HIỆN
1
Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
Tháng 7/2013
Tháng 8/2013
2
Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
Thông tư quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
Sau khi Bộ Nội vụ ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 13/2010/TT-BNV.
Sau khi gửi Vụ Pháp chế tham gia ý kiến dự thảo.
II
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HỢP NHẤT DO CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC CHỦ TRÌ THỰC HIỆN
1
Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư.
Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư
Nghị định về công tác văn thư.
Tháng 8/2013
Tháng 9/2013

Thuộc tính văn bản
Quyết định 680/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Chương trình hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 680/QĐ-BNV Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Văn Tất Thu
Ngày ban hành: 11/06/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!