Quyết định 608/QĐ-BCT 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý cạnh tranh, dịch vụ thương mại

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 608/QĐ-BCT

Quyết định 608/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh, dịch vụ thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:608/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành:09/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo

TÓM TẮT VĂN BẢN

Sửa đổi 13 thủ tục hành chính cấp Trung ương trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh

Ngày 09/3/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 608/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh, dịch vụ thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung 13 thủ tục hành chính cấp Trung ương và 05 thủ tục hành chính cấp Tỉnh trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh, dịch vụ thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Cụ thể, các thủ tục hành chính cấp Trung ương được sửa đổi gồm có: Thông báo tập trung kinh tế; Đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương; Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; Thủ tục Thông báo thay đổi danh mục hành hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp;…

Đồng thời, 05 thủ tục hành chính cấp Tỉnh được sửa đổi, bổ sung là: Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; Thông bán tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp và Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2023.

Xem chi tiết Quyết định 608/QĐ-BCT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Số: 608/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh, dịch vụ thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Căn cứ Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh;

Căn cứ Nghị định số 03/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh, dịch vụ thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2023.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Nguyễn Sinh Nhật Tân;
- Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ);
- Các Sở Công Thương;
- Lưu: VT, CT, VP (TH-CCHC).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Diên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC CẠNH TRANH, DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 608/QĐ-BCT ngày 09 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Ngành, lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp Trung ương

1

2.000262

Thông báo tập trung kinh tế

Quản lý cạnh tranh

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

2

2.000253

Đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

Quản lý cạnh tranh

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

3

2.000249

Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương

Quản lý cạnh tranh

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

4

1.000887

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Quản lý cạnh tranh

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

5

2.001608

Thủ tục Sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Dịch vụ thương mại

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

6

1.003786

Thủ tục Thông báo thay đổi danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp

Dịch vụ thương mại

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

7

1.003776

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Dịch vụ thương mại

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

8

1.003765

Thủ tục Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Dịch vụ thương mại

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

9

2.001573

Thủ tục Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp

Dịch vụ thương mại

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

10

1.003705

Thủ tục Công nhận chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp

Dịch vụ thương mại

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

11

2.000324

Cấp Xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp

Quản lý cạnh tranh

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

12

2.000316

Rút tiền ký quỹ

Quản lý cạnh tranh

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

13

1.000721

Xử lý khoản tiền đã ký quỹ

Quản lý cạnh tranh

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

B. Thủ tục hành chính cấp Tỉnh

1

2.000309

Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Quản lý cạnh tranh

Sở Công Thương

2

2.000631

Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Quản lý cạnh tranh

Sở Công Thương

3

2.000619

Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Quản lý cạnh tranh

Sở Công Thương

4

2.000609

Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp

Quản lý cạnh tranh

Sở Công Thương

5

2.000191

Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

Quản lý cạnh tranh

Sở Công Thương

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi