Quyết định 307/QĐ-TTCP 2024 kết quả hệ thống văn bản quy phạm lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ kỳ 2019 - 2023

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 307/QĐ-TTCP

Quyết định 307/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc công bố kết quả hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ kỳ 2019 - 2023
Cơ quan ban hành: Thanh tra Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:307/QĐ-TTCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Dương Quốc Huy
Ngày ban hành:29/05/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thanh tra Chính phủ công bố 29 VBQPPL hết hiệu lực năm 2019 - 2023

Ngày 29/5/2024, Thanh tra Chính Phủ đã ban hành Quyết định số 307/QĐ-TTCP về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ kỳ 2019 - 2023. Quyết định đề cập đến một số nội dung đáng chú ý sau đây:

1. Danh sách 29 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ trong thời kỳ 2019 – 2023 bao gồm một số văn bản như:

- Luật Thanh tra năm 2010 và 14 Thông tư, Nghị định liên quan trong lĩnh vực thanh tra;

- Nghị định 75/2012/NĐ-CP, Thông tư 04/2013/TT-TTCP trong lĩnh vực khiếu nại;

- Thông tư 06/2014/TT-TTCP, 07/2014/TT-TTCP trong lĩnh vực tiếp công dân;

- Luật Phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11; 01/2007/QH12; 27/2012/QH13 và 05 Thông tư, Nghị định liên quan đến lĩnh vực phòng, chống tham nhũng. 

2. Ngoài các văn bản trên, Quyết định cũng đính kèm các danh sách văn bản khác bao gồm:

- Danh sách 26 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực;

- Danh sách 02 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần;

- Danh sách 04 văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới.

3. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công bố:

- Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ;

- Các đơn vị liên quan thuộc Thanh tra Chính phủ khẩn trương rà soát, soạn thảo, trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới ván bản quy phạm pháp luật;

- Trường hợp các văn bản chưa được đưa vào kế hoạch, đề nghị khẩn trương đề xuất đưa vào kế hoạch, chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 307/QĐ-TTCP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THANH TRA CHÍNH PHỦ
_____________

Số: 307/QĐ-TTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ kỳ 2019 - 2023

_________________

TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 81/2023/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ kỳ 2019 - 2023, bao gồm:

1. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ trong kỳ 2019 - 2023;

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ trong kỳ 2019 - 2023;

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ trong kỳ 2019 - 2023;

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ trong kỳ 2019 - 2023;

5. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ trong kỳ 2019 - 2023.

Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa ván bản quy phạm pháp luật được công bố tại Điều 1:

1. Vụ Pháp chế phối hợp với Trung tâm thông tin và các đơn vị có liên quan thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Thanh tra Chính phủ kỳ 2019-2023 trên Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ (https://thanhtra.gov.vn/); gửi đăng Công báo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 theo quy định của pháp luật;

2. Căn cứ Danh mục tại khoản 5 Điều 1 Quyết định này, các đơn vị liên quan thuộc Thanh tra Chính phủ khẩn trương rà soát, soạn thảo, trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới ván bản quy phạm pháp luật.

Trường hợp các văn bản chưa được đưa vào kế hoạch, chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Thanh tra Chính phủ hoặc cơ quan cấp trên, đề nghị khẩn trương đề xuất đưa vào kế hoạch, chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Thủ trưởng các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Tổng Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố thuộc TW;
- Cổng TTĐT TTCP (để đăng tải);
- Công báo (để đăng tải);
- Lưu: VT, PC.

KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA
Dương Quốc Huy

 

 

TẬP HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦTRONG KỲ 2019-2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 307/QĐ-TTCP ngày 29/5/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ)

 

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

 

I. LĨNH VỰC THANH TRA

1.

Luật

Số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022

Thanh tra

01/7/2023

 

2.

Nghị định

Số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra

15/8/2023

 

3.

Nghị định

Số 81/2023/NĐ-CP ngày 27/11/2023

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

01/12/2023

 

4.

Nghị định

Số 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024

Quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

01/03/2024

 

5.

Thông tư

Số 01/2012/TT-TTCP ngày 09/4/2012

Quy định về quy định mẫu và việc quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra

01/6/2012

- Hết hiệu lực kể từ ngày 01/3/2024;

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 05/2024/TT-TTCP ngày 26/4/2024 do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành quy định về mẫu Thẻ thanh tra và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra.

6.

Thông tư

Số 02/2015/TT-TTCP ngày 16/03/2015

Quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước

04/5/2015

 

7.

Thông tư

Số 07/2021/TT-TTCP1 ngày 01/10/2021

Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

15/11/2021

- Hết hiệu lực một phần;

- Văn bản làm hết hiệu lực một phần: Luật Thanh tra 2022.

8.

Thông tư

Số 01/2023/TT-TTCP ngày 01/11/2023

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thanh tra

18/12/2023

 

9.

Thông tư

Số 02/2023/TT-TTCP ngày 01/11/2023

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương

10/02/2024

 

II. LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN

10.

Luật

Số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013

Tiếp công dân

01/7/2014

 

11.

Nghị định

Số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân

15/8/2014

 

12.

Nghị định

Số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/20222

Quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

10/10/2022

 

13.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Số 81/2014/QĐ-TTg3 ngày 31/12/2014

Phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân

20/02/2015

 

14.

Thông tư

Số 03/2016/TT-TTCP ngày 29/12/2016

Quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân

15/02/2017

 

15.

Thông tư

Số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/03/2021

Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân do Thanh tra Chính phủ ban hành

01/05/2021

 

16.

Thông tư

Số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021

Quy định quy trình tiếp công dân

15/11/2021

 

17.

Thông tư

Số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/20214

Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

15/11/2021

 

III. LĨNH VỰC KHIẾU NẠI

18.

Luật

Số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011

Khiếu nại

01/07/2012

 

19.

Nghị định

Số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại

10/12/2020

 

IV. LĨNH VỰC TỐ CÁO

20.

Luật

Số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018

Tố cáo

01/01/2019

 

21.

Nghị định

Số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo

28/05/2019

 

III. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

22.

Luật

Số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018

Phòng, chống tham nhũng

01/7/2019

 

23.

Nghị định

Số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

15/08/2019

- Hết hiệu lực một phần;

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

24.

Nghị định

Số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

15/02/2022

 

25.

Nghị định

Số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020

Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

20/12/2020

 

26.

Thông tư

Số 03/2021/TT-TTCP5 ngày 30/09/2021

Quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương

20/11/2021

 

Tổng số: 26 văn bản

 

_____________________________

1 Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Thanh tra; Tiếp công dân; Khiếu nại; Tố cáo; Phòng, chống tham nhũng.

2 Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tiếp công dân; Khiếu nại; Tố cáo.

3 Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tiếp công dân; Khiếu nại; Tố cáo.

4 Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tiếp công dân; Khiếu nại; Tố cáo.

5 Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Thanh tra; Khiếu nại; Tố cáo; Phòng, chống tham nhũng.

 

 

DANH MỤC. Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ trong kỳ 2019-2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 307/QĐ-TTCP ngày 29/5/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ)

 

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC THANH TRA

1.

Luật

Số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022

Thanh tra

01/7/2023

 

2.

Nghị định

Số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra

15/8/2023

 

3.

Nghị định

Số 81/2023/NĐ-CP ngày 27/11/2023

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

01/12/2023

 

4.

Nghị định

Số 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024

Quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

01/03/2024

 

5.

Thông tư

Số 01/2012/TT-TTCP ngày 09/4/2012

Quy định về quy định mẫu và việc quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra

01/6/2012

- Hết hiệu lực kể từ ngày 01/3/2024;

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 05/2024/TT-TTCP ngày 26/4/2024 do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành quy định về mẫu Thẻ thanh tra và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra.

6.

Thông tư

Số 02/2015/TT-TTCP ngày 16/03/2015

Quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước

04/5/2015

 

7.

Thông tư

Số 07/2021/TT-TTCP1 ngày 01/10/2021

Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

15/11/2021

- Hết hiệu lực một phần;

- Văn bản làm hết hiệu lực một phần: Luật Thanh tra 2022.

8.

Thông tư

Số 01/2023/TT-TTCP ngày 01/11/2023

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thanh tra

18/12/2023

 

9.

Thông tư

Số 02/2023/TT-TTCP ngày 01/11/2023

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương

10/02/2024

 

II. LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN

10.

Luật

Số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013

Tiếp công dân

01/7/2014

 

11.

Nghị định

Số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân

15/8/2014

 

12.

Nghị định

Số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/20222

Quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

10/10/2022

 

13.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Số 81/2014/QĐ-TTg3 ngày 31/12/2014

Phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân

20/02/2015

 

14.

Thông tư

Số 03/2016/TT-TTCP ngày 29/12/2016

Quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân

15/02/2017

 

15.

Thông tư

Số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/03/2021

Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân do Thanh tra Chính phủ ban hành

01/05/2021

 

16.

Thông tư

Số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021

Quy định quy trình tiếp công dân

15/11/2021

 

17.

Thông tư

Số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/20214

Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

15/11/2021

 

III. LĨNH VỰC KHIẾU NẠI

18.

Luật

Số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011

Khiếu nại

01/07/2012

 

19.

Nghị định

Số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại

10/12/2020

 

IV. LĨNH VỰC TỐ CÁO

20.

Luật

Số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018

Tố cáo

01/01/2019

 

21.

Nghị định

Số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo

28/05/2019

 

III. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

22.

Luật

Số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018

Phòng, chống tham nhũng

01/7/2019

 

23.

Nghị định

Số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

15/08/2019

- Hết hiệu lực một phần;

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

24.

Nghị định

Số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghi đinh 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

15/02/2022

 

25.

Nghị định

Số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020

Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

20/12/2020

 

26.

Thông tư

Số 03/2021/TT-TTCP5 ngày 30/09/2021

Quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thành tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương

20/11/2021

 

Tổng số: 26 văn bản

 

_____________________________

1 Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Thanh tra; Tiếp công dân; Khiếu nại; Tố cáo; Phòng, chống tham nhũng.

2 Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tiếp công dân; Khiếu nại; Tố cáo.

3 Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tiếp công dân; Khiếu nại; Tố cáo.

4 Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tiếp công dân; Khiếu nại; Tố cáo.

5 Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Thanh tra; Khiếu nại; Tố cáo; Phòng, chống tham nhũng.

 

 

DANH MỤC. Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ  thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ trong kỳ 2019-2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 307/QĐ-TTCP ngày 29/5/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ)

 

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

1.1 LĨNH VỰC THANH TRA

1.

Luật

Số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010

Thanh tra

Được thay thế bởi Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022.

01/07/2023

2.

Nghị định

Số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/09/2011

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra

Hết hiệu lực bởi căn cứ ban hành là Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 được thay thế bởi Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022.

01/07/2023

3.

Nghị định

Số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011

Quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra

Hết hiệu lực bởi căn cứ ban hành là Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 được thay thế bởi Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022.

01/07/2023

4.

Nghị định

số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012

Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành

Hết hiệu lực bởi căn cứ ban hành là Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 được thay thế bởi Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022.

01/07/2023

5.

Nghị định

Số 49/2014/NĐ-CP ngày 20/5/2014

Quy định về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu

Hết hiệu lực bởi căn cứ ban hành là Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 được thay thế bởi Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022.

01/07/2023

6.

Nghị định

Số 92/2014/NĐ-CP ngày 08/10/2014

Sửa đổi Khoản 1 Điều 16 Nghị định 97/2011/NĐ-CP quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra

Hết hiệu lực bởi căn cứ ban hành là Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 được thay thế bởi Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022.

01/07/2023

7.

Nghị định

Số 50/2018/NĐ-CP ngày 09/4/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

Được thay thế bởi Nghị định số 81/2023/NĐ-CP ngày 27/11/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.

01/12/2023

8.

Thông tư

Số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013

Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Được thay thế bởi Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/03/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về chế độ báo cáo, công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

10/05/2021

9.

Thông tư

Số 10/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014

Quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong các cơ quan thanh tra, nhà nước phải định kỳ chuyển đổi

Được thay thế bởi Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương.

20/11/2021

10.

Thông tư

Số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014

Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra

Hết hiệu lực theo quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

15/11/2021

11.

Thông tư

Số 08/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014

Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra

Hết hiệu lực theo quy định tại Thông tư số 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

15/11/2021

12.

Thông tư

Số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015

Quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

Hết hiệu lực theo quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

15/11/2021

13.

Thông tư

Số 08/2015/TT-TTCP ngày 15/12/2015

Quy định về Sổ nhật ký Đoàn thanh tra

Hết hiệu lực theo quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

15/11/2021

14.

Thông tư

Số 02/2021/TT-TTCP1 ngày 22/03/2021

Quy định về chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Hết hiệu lực theo quy định tại Thông tư số 01/2024/TT-TTCP ngày 20/01/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

05/3/2024

15.

Thông tư

Số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021

Quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra

Hết hiệu lực kể từ thời điểm Luật Thanh tra 2022 và Nghị định số 43/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

01/7/2023

1.2 LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN

16.

Thông tư

Số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014

Quy định quy trình tiếp công dân

Được thay thế bởi Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân.

15/11/2021

17.

Thông tư

Số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014

Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, đơn phản ánh

Được thay thế bởi Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

15/11/2021

1.3 LĨNH VỰC KHIẾU NẠI

18.

Nghị định

Số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012

Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại

Được thay thế bởi Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.

10/12/2020

19.

Thông tư

Số 04/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013

Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại

Hết hiệu lực theo quy định tại Thông tư số 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

15/11/2021

1.4 LĨNH VỰC TỐ CÁO

20.

Nghị định

Số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo

Được thay thế bởi Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.

28/5/2019

21.

Thông tư

Số 05/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013

Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo

Hết hiệu lực theo quy định tại Thông tư số 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

15/11/2021

1.5 LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

22.

Luật

Số 55/2005/QH11 ngày 29/11/2005

Phòng, chống tham nhũng

Được thay thế bởi Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018.

01/7/2019

23.

Luật

Số 01/2007/QH12 ngày 04/8/2007

Sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng

24.

Luật

Số 27/2012/QH13 ngày 23/11/2012

Sửa đổi, bổ sung Phòng, chống tham nhũng

25.

Nghị định

Số 47/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng

Hết hiệu lực theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng.

15/08/2019

26.

Nghị định

Số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/06/2013

Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng

Hết hiệu lực theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

15/08/2019

27.

Nghị định

Số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/08/2013

Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao

Hết hiệu lực theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng.

15/08/2019

28.

Nghị định

Số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013

Minh bạch tài sản, thu nhập

Được thay thế bởi Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

20/12/2020

29.

Thông tư

Số 02/2012/TT-TTCP ngày 13/7/2012

Quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Hết hiệu lực theo quy định tại Thông tư số 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

15/11/2021

Tổng số (I): 29 văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

 

_________________________

1 Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Thanh tra; Tiếp công dân; Khiếu nại; Tố cáo; Phòng, chống tham nhũng.

 

DANH MỤC. Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ trong kỳ 2019-2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 307/QĐ-TTCP ngày 29/5/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ)

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG KỲ 2019-2023

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

1.

Nghị định

Số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng

15/02/2022

2.

Thông tư

Số 07/2021/TT-TTCP[1] ngày 01/10/2021

Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện phập luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Văn bản làm hết hiệu lực một phần: Luật Thanh tra 2022

01/7/2023

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

 

_____________________________

1 Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Thanh tra; Tiếp công dân; Khiếu nại; Tố cáo; Phòng, chống tham nhũng.

 

 

DANH MỤC. Văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ trong kỳ 2019-2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 307/QĐ-TTCP ngày 29/5/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ)

 

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Kiến nghị

Nội dung kiến nghị/Lý do kiến nghị

Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/ tình hình xây dựng

I. LĨNH VỰC THANH TRA

1.

Thông tư

Số 06/2021/TT-TTCP Ngày 01/10/2021

Quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra

Thay thế

Các nội dung được rà soát theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 và được nêu tại Báo cáo 587/BC-CP ngày 20/10/2023 của Chính phủ trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 6.

Thanh tra Chính phủ

Thông tư này đã hết hiệu lực kể từ thời điểm Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị định số 43/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Nội dung của Thông tư số 06/2021/TT-TTCP đã được đưa vào Nghị định số 43/2023/NĐ-CP.

2.

Thông tư

Số 05/2021/TT-TTCP Ngày 01/10/2021

Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

Thay thế

Các nội dung được rà soát theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 và được nêu tai Báo cáo 587/BC-CP ngày 20/10/2023 của Chính phủ trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 6.

Thanh tra Chính phủ

Thanh tra Chính phủ đã đưa nội dung xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 05/2021/TT-TTCP vào Kế hoạch xây dựng thể chế năm 2024 của Thanh tra Chính phủ (ban hành kèm theo Quyết định số 757/QĐ-TTCP ngày 29/12/2023).

II. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

3.

Luật

Số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018

Phòng, chống tham nhũng

Sửa đổi

Các nội dung được rà soát theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 và được nêu tại Báo cáo 587/BC-CP ngày 20/10/2023 của Chính phủ trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 6.

Thanh tra Chính phủ

Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu và đề xuất sửa đổi những bất cập, vướng mắc này của Luật Phòng, chống tham nhũng trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025.

4.

Nghị định

Số 130/2020/NĐ-CP Ngày 30/10/2020

Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Sửa đổi

Các nội dung được rà soát theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 và được nêu tại Báo cáo 587/BC-CP ngày 20/10/2023 của Chính phủ trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 6.

Thanh tra Chính phủ

Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu vướng mắc, bất cập và đề xuất sửa đổi sau khi sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi