Quyết định 1218/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1218/QĐ-BTC

Quyết định 1218/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1218/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Xuân Hà
Ngày ban hành:27/05/2013Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Chứng khoán

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
---------------
Số: 1218/QĐ-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
---------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 
 
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bảy mươi bảy (77) thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, gồm:
- Ba mươi bảy (37) thủ tục hành chính mới (Phụ lục 1 kèm theo).
- Hai mươi sáu (26) thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế các thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2009 thuộc lĩnh vực chứng khoán (Phụ lục 2 kèm theo).
- Mười bốn (14) thủ tục hành chính được bãi bỏ (Phụ lục 3 kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Cục kiểm soát TTHC;
- Lãnh đạo Bộ;
- Như Điều 3;
- Website Bộ Tài chính;
- Website UBCKNN;
- Lưu: VT, UBCKNN, 25.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 
 
 
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1218 /QĐ-BTC ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính)
 

TT
TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Ngành, lĩnh vực
Cơ quan thực hiện
I. Thủ tục hành chính cấp trung ương
1.
Hợp nhất công ty quản lý quỹ
Chứng khoán
UBCKNN
2.
Đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty quản lý quỹ hợp nhất
Chứng khoán
UBCKNN
3.
Sáp nhập công ty quản lý quỹ
Chứng khoán
UBCKNN
4.
Đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty quản lý quỹ nhận sáp nhập
Chứng khoán
UBCKNN
5.
Đề nghị chuyển đổi loại hình công ty quản lý quỹ
Chứng khoán
UBCKNN
6.
Giảm vốn điều lệ thông qua hình thức mua lại cổ phiếu quỹ
Chứng khoán
UBCKNN
7.
Báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ công ty quản lý quỹ
Chứng khoán
UBCKNN
8.
Tăng vốn điều lệ công ty quản lý quỹ
Chứng khoán
UBCKNN
9.
Báo cáo kết quả tăng vốn của công ty quản lý quỹ
Chứng khoán
UBCKNN
10.
Đề nghị thay thế công ty quản lý quỹ
Chứng khoán
UBCKNN
11.
Đề nghị thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, đầu tư tại nước ngoài
Chứng khoán
UBCKNN
12.
Bổ sung nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán của công ty quản lý quỹ
Chứng khoán
UBCKNN
13.
Báo cáo việc sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu, thưởng cho người lao động
Chứng khoán
UBCKNN
14.
Đề nghị thay đổi tên công ty/chi nhánh/ văn phòng đại diện của công ty quản lý quỹ
Chứng khoán
UBCKNN
15.
Đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty quản lý quỹ
Chứng khoán
UBCKNN
16.
Đăng ký chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ đóng
Chứng khoán
UBCKNN
17.
Đăng ký thành lập quỹ đóng
Chứng khoán
UBCKNN
18.
Đăng ký phát hành thêm chứng chỉ quỹ đóng
Chứng khoán
UBCKNN
19.
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đóng
Chứng khoán
UBCKNN
20.
Sáp nhập quỹ đóng
Chứng khoán
UBCKNN
21.
Hợp nhất quỹ đóng
Chứng khoán
UBCKNN
22.
Hợp nhất, sáp nhập quỹ thành viên
Chứng khoán
UBCKNN
23.
Gia hạn thời gian hoạt động của quỹ
Chứng khoán
UBCKNN
24.
Thông báo giải thể quỹ
Chứng khoán
UBCKNN
25.
Đề nghị thay đổi Giám đốc Chi nhánh công ty chứng khoán
Chứng khoán
UBCKNN
26.
Đề nghị bổ sung nghiệp vụ kinh doanh tại chi nhánh công ty chứng khoán
Chứng khoán
UBCKNN
27.
Đề nghị rút nghiệp vụ kinh doanh tại chi nhánh công ty chứng khoán
Chứng khoán
UBCKNN
28.
Đề nghị chuyển đổi công ty chứng khoán
Chứng khoán
UBCKNN
29.
Đề nghị hợp nhất, sáp nhập công ty chứng khoán
Chứng khoán
UBCKNN
30.
Đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động sau khi công ty chứng khoán thực hiện chuyển đổi
Chứng khoán
UBCKNN
31.
Đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động sau khi công ty chứng khoán thực hiện hợp nhất, sáp nhập
Chứng khoán
UBCKNN
II. Thủ tục hành chính cấp khác
01.
Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài
Chứng khoán
TTLKCK
02.
Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán cho danh mục nhà đầu tư nước ngoài
Chứng khoán
TTLKCK
03.
Chuyển danh mục đầu tư giữa các tài khoản lưu ký của nhà đầu tư nước ngoài
Chứng khoán
TTLKCK
04.
Thay đổi ngân hàng lưu ký tài sản nhà đầu tư nước ngoài
Chứng khoán
TTLKCK
05.
Thay đổi tên nhà đầu tư nước ngoài
Chứng khoán
TTLKCK
06.
Thay đổi liên quan đến việc nhận diện nhà đầu tư nước ngoài
Chứng khoán
TTLKCK

 
 
 
 
 
PHỤ LỤC 2
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ
 THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1218 /QĐ-BTC ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính)
 

TT
TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Ngành, lĩnh vực
Cơ quan thực hiện
Nội dung sửa
 đổi, bổ sung
Ghi chú
1.
Thành lập văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ
(B-BTC-009508-TT) 
Chứng khoán
UBCKNN
Thành phần, số lượng hồ sơ; mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.
Thay thế TTHC số TT 46 Mục I - Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.
2.
Đề nghị đóng văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ
(B-BTC-009533-TT)
Chứng khoán
UBCKNN
Thành phần, số lượng hồ sơ; mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.
Thay thế TTHC số TT 44 Mục I – Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.
3.
Đề nghị thành lập chi nhánh công ty quản lý quỹ
(B-BTC-009082-TT)
Chứng khoán
UBCKNN
Thành phần, số lượng hồ sơ; mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.
Thay thế TTHC số TT 39 Mục I – Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.
4.
Đề nghị đóng chi nhánh công ty quản lý quỹ
(B-BTC-009861-TT)
Chứng khoán
UBCKNN
Thành phần, số lượng hồ sơ; mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.
Thay thế TTHC số TT 40 Mục I – Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.
5.
Đề nghị thay đổi địa điểm trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ
(B-BTC-008110-TT)
Chứng khoán
UBCKNN
Thành phần, số lượng hồ sơ; mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.
Thay thế TTHC số TT 42 Mục I – Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.
6.
Đề nghị tạm ngừng hoạt động công ty quản lý quỹ
(B-BTC-008963-TT)
Chứng khoán
UBCKNN
Thành phần, số lượng hồ sơ; mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.
Thay thế TTHC số TT 41 Mục I – Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.
7.
Đề nghị chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty quản lý quỹ
(B-BTC-009144-TT)
Chứng khoán
UBCKNN
Thành phần, số lượng hồ sơ; mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.
Thay thế TTHC số TT 45 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.
8.
Đề nghị giải thể công ty quản lý quỹ
(B-BTC-009162-TT)
Chứng khoán
UBCKNN
Thành phần, số lượng hồ sơ; mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.
Thay thế TTHC số TT 36 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.
9.
Thành lập quỹ thành viên
(B-BTC-016344-TT)
Chứng khoán
UBCKNN
Thành phần, số lượng hồ sơ; mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.
Thay thế TTHC số TT 47 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.
10.
Báo cáo tăng, giảm vốn điều lệ quỹ thành viên
(B-BTC-017121-TT)
Chứng khoán
UBCKNN
Thành phần, số lượng hồ sơ; mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.
Thay thế TTHC số TT 48 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.
11.
Đăng ký thay đổi người đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(B-BTC-044199-TT)
Chứng khoán
TTLKCK
Thành phần, số lượng hồ sơ; mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.
Thay thế TTHC số TT 13 Mục II- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.
12.
Đề nghị bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán
(B-BTC-036542-TT)
Chứng khoán
UBCK
Thành phần hồ sơ; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.
Thay thế TTHC số TT 14 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.
13.
Đề nghị rút nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán
(B-BTC-036528-TT)
Chứng khoán
UBCK
Trình tự thực hiện; thành phần hồ sơ; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; thời hạn giải quyết thủ tục hành chính; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.
Thay thế TTHC số TT 17 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.
14.
Đề nghị thay đổi vốn điều lệ của công ty chứng khoán
(B-BTC-036507-TT)
Chứng khoán
UBCK
Tên thủ tục; thành phần hồ sơ; thời hạn giải quyết; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu điều kiện thực hiện; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.
Thay thế TTHC số TT 18 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.
15.
Đề nghị tạm ngừng hoạt động kinh doanh chứng khoán
(B-BTC-036521-TT)
Chứng khoán
UBCK
Tên thủ tục; yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.
Thay thế TTHC số TT 19 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.
16.
Đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty chứng khoán
(B-BTC-036494-TT)
Chứng khoán
UBCK
Thành phần hồ sơ; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; thời hạn giải quyết thủ tục hành chính; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.
Thay thế TTHC số TT 22 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.
17.
Đề nghị thực hiện giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty chứng khoán
(B-BTC-036531-TT)
Chứng khoán
UBCK
Tên thủ tục; trình tự thực hiện; thành phần hồ sơ; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.
Thay thế TTHC số TT 20 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.
18.
Đề nghị thành lập chi nhánh công ty chứng khoán
(B-BTC-035460-TT)
Chứng khoán
UBCK
Tên thủ tục; trình tự thực hiện; thành phần hồ sơ; tên mẫu đơn, mấu tờ khai; yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.
Thay thế TTHC số TT 29 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.
19.
Đề nghị thành lập phòng giao dịch công ty chứng khoán
(B-BTC-035746-TT)
Chứng khoán
UBCK
Tên thủ tục; trình tự thực hiện; thành phần hồ sơ; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.
Thay thế TTHC số TT 28 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.
20.
Đề nghị thành lập văn phòng đại diện công ty chứng khoán
(B-BTC-035747-TT)
Chứng khoán
UBCK
Tên thủ tục, thành phần hồ sơ; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.
Thay thế TTHC số TT 27 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.
21.
Đề nghị đóng cửa chi nhánh công ty chứng khoán
(B-BTC-036485-TT)
Chứng khoán
UBCK
Tên thủ tục; trình tự thực hiện; thành phần hồ sơ; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.
Thay thế TTHC số TT 25 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.
22.
Đề nghị đóng cửa phòng giao dịch công ty chứng khoán
(B-BTC-036481-TT)
Chứng khoán
UBCK
Trình tự thực hiện; thành phần hồ sơ; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.
Thay thế TTHC số TT 26 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.
23.
Đề nghị đóng cửa văn phòng đại diện công ty chứng khoán
(B-BTC-036489-TT)
Chứng khoán
UBCK
Trình tự thực hiện; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.
Thay thế TTHC số TT 24 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.
24.
Đề nghị thay đổi tên công ty, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện công ty chứng khoán
(B-BTC-036492-TT)
Chứng khoán
UBCK
Trình tự thực hiện; thành phần hồ sơ; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; thời hạn giải quyết; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.
Thay thế TTHC số TT 23 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.
25.
Đề nghị thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện công ty chứng khoán
(B-BTC-036499-TT)
Chứng khoán
UBCK
Thành phần hồ sơ; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; thời hạn giải quyết; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.
Thay thế TTHC số TT 16 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.
26.
Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán
(B-BTC-036699-TT)
Chứng khoán
UBCK
Thành phần hồ sơ; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; thời hạn giải quyết; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.
Sửa đổi TTHC số TT 32 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

 
 
 
PHỤ LỤC 3
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
 CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1218 /QĐ-BTC ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính)
 

STT
TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Ngành, lĩnh vực
Cơ quan thực hiện
Ghi chú
1.
Đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty quản lý quỹ
(B-BTC-016353-TT)
Chứng khoán
UBCKNN
Bãi bỏ TTHC số TT 43 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.
2.
Báo cáo tăng giảm vốn điều lệ công ty quản lý quỹ
(B-BTC-034474-TT)
Chứng khoán
UBCKNN
Bãi bỏ TTHC số TT 35 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.
3.
Đề nghị thay đổi tên công ty quản lý quỹ
(B-BTC-008103-TT)
Chứng khoán
UBCKNN
Bãi bỏ TTHC số TT 38 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.
4.
Đăng ký lập quỹ công chúng
(B-BTC-016348-TT)
Chứng khoán
UBCKNN
Bãi bỏ TTHC số TT 49 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.
5.
Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đại chúng
(B-BTC-009981-TT)
Chứng khoán
UBCKNN
Bãi bỏ TTHC số TT 50 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.
6.
Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (đối với nhà đầu tư là tổ chức thuộc loại hình quỹ đầu tư chứng khoán)
(B-BTC-044131-TT)
Chứng khoán
TTLKCK
Bãi bỏ TTHC số TT 06 Mục II- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.
7.
Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (đối với tổ chức đầu tư là quỹ đầu cơ – hedge fund)
(B-BTC-044094-TT)
Chứng khoán
TTLKCK
Bãi bỏ TTHC số TT 07 Mục II- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.
8.
Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (đối với tổ chức đăng ký mã số giao dịch là bộ phận kinh doanh hạch toán độc lập với hội sở chính; hoặc công ty con thuộc sở hữu 100% vốn của tập đoàn kinh tế đa quốc gia đã được cấp Mã số giao dịch)
(B-BTC-044077-TT)
Chứng khoán
TTLKCK
Bãi bỏ TTHC số TT 08 Mục II- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.
9.
Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (đối với nhà đầu tư là cá nhân)
(B-BTC-044064-TT)
Chứng khoán
TTLKCK
Bãi bỏ TTHC số TT 09 Mục II- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.
10.
Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (đối với nhà đầu tư là tổ chức không thuộc loại hình quỹ)
(B-BTC-044032-TT)
Chứng khoán
TTLKCK
Bãi bỏ TTHC số TT 10 Mục II- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.
11.
Đăng ký thay đổi công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản giao dịch
(B-BTC-044182-TT)
Chứng khoán
TTLKCK
Bãi bỏ TTHC số TT 11 Mục II- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.
12.
Đăng ký thay đổi thành viên lưu ký của nhà đầu tư nước ngoài
(B-BTC-044222-TT)
Chứng khoán
TTLKCK
Bãi bỏ TTHC số TT 12 Mục II- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.
13.
Đề nghị giải thể công ty chứng khoán trước thời hạn
(B-BTC-036533-TT)
Chứng khoán
TTLKCK
Bãi bỏ TTHC số TT 21 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.
14.
Đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty chứng khoán
(B-BTC-036534-TT)
Chứng khoán
TTLKCK
Bãi bỏ TTHC số TT 15 Mục I- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

 
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Quyết định 424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch

văn bản mới nhất

Quyết định 424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Quyết định 424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch

×
×
×
Vui lòng đợi