Quyết định 706/QĐ-BGTVT 2022 về việc công bố lại Cảng thủy nội địa Long Bình

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 706/QĐ-BGTVT

Quyết định 706/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố lại Cảng thủy nội địa Long Bình
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:706/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Sang
Ngày ban hành:06/06/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Cảng thủy Long Bình tiếp nhận phương tiện thủy trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn

Ngày 06/6/2022, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 706/QĐ-BGTVT về việc công bố lại Cảng thủy nội địa Long Bình.

Công bố cảng thủy nội địa Long Bình tiếp nhận phương tiện thủy Việt Nam và phương tiện thủy nước ngoài có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn tại các cầu cảng số 1, số 2, số 3. Các nội dung khác theo Quyết định số 1575/QĐ-BGTVT ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Trong quá trình khai thác cảng, Tổng công ty Cổ phần đường sông miền Nam có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định về quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa hiện hành và Quyết định số 1575/QĐ-BGTVT ngày 10/8/2020.

Xem chi tiết Quyết định 706/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 706/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Công bố lại Cảng thủy nội địa Long Bình

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa;

Căn cứ Quyết định số 1575/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố cảng thủy nội địa Long Bình được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài;

Xét báo cáo thẩm định số 816/CĐTNĐ-PCTTr ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc báo cáo thẩm định hồ sơ đề nghị công bố hoạt động Cảng thủy nội địa Long Bình của Tổng công ty Cổ phần đường sông miền Nam;

Xét đơn và hồ sơ đề nghị công bố hoạt động cảng thủy nội địa ngày 07 tháng 3 năm 2022 của Tổng công ty Cổ phần đường sông miền Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố cảng thủy nội địa Long Bình tiếp nhận phương tiện thủy Việt Nam và phương tiện thủy nước ngoài có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn tại các cầu cảng số 1, số 2, số 3. Các nội dung khác theo Quyết định số 1575/QĐ-BGTVT ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Trong quá trình khai thác cảng, Tổng công ty Cổ phần đường sông miền Nam có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định về quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa hiện hành và Quyết định số 1575/QĐ-BGTVT ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Điều 3. Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III chịu trách nhiệm quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng và thu các khoản phí, lệ phí theo quy định.

Điều 4. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan căn cứ Quyết định này và quy định của pháp luật có liên quan để tổ chức thực hiện hoạt động nghiệp vụ của mình.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III, Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần đường sông miền Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KCHT (4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Sang

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi