Quyết định 506/QĐ-BGTVT 2023 công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 506/QĐ-BGTVT

Quyết định 506/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:506/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Sang
Ngày ban hành:27/04/2023Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giao thông, Hàng hải

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Giao thông Vận tải công bố 11 cảng cạn Việt Nam

Ngày 27/4/2023, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 506/QĐ-BGTVT về việc công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam.

Theo đó, Danh mục cảng cạn Việt Nam bao gồm 11 cảng như sau:

- Cảng cạn (ICD) Hải Linh thuộc tỉnh Phú Thọ.

- Cảng cạn Km3+4 Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

- Cảng cạn Tân Cảng Hải Phòng; Cảng cạn Đình Vũ – Quảng Bình; Cảng cạn Hoàng Thành thuộc thành phố Hải Phòng.

- Cảng cạn Tân cảng Quế Võ thuộc tỉnh Bắc Ninh.

- Cảng cạn Long Biên thuộc thành phố Hà Nội.

- Cảng cạn Tân cảng Hà Nam thuộc tỉnh Hà Nam.

- Cảng cạn (ICD) Phúc Lộc – Ninh Bình.

- Cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch và Cảng cạn Tân cảng Long Bình giai đoạn 1 thuộc tỉnh Đồng Nai.

Bên cạnh đó, Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn và các quy định của pháp luật có liên quan.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 506/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

Số: 506/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC CẢNG CẠN VIỆT NAM

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn;

Căn cứ Quyết định số 2072/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1201/QĐ-BGTVT ngày 11 tháng 6 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Xét tờ trình số 1423/TTr-CHHVN ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn và các quy định của pháp luật có liên quan.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 584/QĐ-BGTVT ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam.
2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng;
- Các Cục: ĐBVN, ĐTNĐVN, ĐSVN, HKVN;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Báo Giao thông;
- Lưu: VT, KCHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Sang

PHỤ LỤC
DANH MỤC CẢNG CẠN VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định 506/QĐ-BGTVT
ngày 27 tháng 04 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Tên cảng cạn

Thuộc địa phận tỉnh, TP trực thuộc TW

Quyết định công bố mở cảng cạn của Bộ Giao thông vận tải

1

Cảng cạn (ICD) Hải Linh

Phú Thọ

Số 1617/QĐ-BGTVT
ngày 07/5/2015

2

Cảng cạn Km3+4 Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh

Số 3882/QĐ-BGTVT
ngày 30/10/2015

3

Cảng cạn Tân Cảng Hải Phòng

Hải Phòng

Số 1456/QĐ-BGTVT
ngày 12/5/2016

4

Cảng cạn Đình Vũ - Quảng Bình

Số 2200/QĐ-BGTVT
ngày 11/10/2018

5

Cảng cạn Hoàng Thành

Số 60/QĐ-BGTVT
ngày 15/01/2020

6

Cảng cạn Tân cảng Quế Võ

Bắc Ninh

Số 1543/QĐ-BGTVT
ngày 19/8/2021

7

Cảng cạn Long Biên

Hà Nội

Số 711/QĐ-BGTVT
ngày 20/4/2020

8

Cảng cạn Tân cảng Hà Nam

Hà Nam

Số 1007/QĐ-BGTVT
ngày 24/5/2019

9

Cảng cạn (ICD) Phúc Lộc - Ninh Bình

Ninh Bình

Số 584/QĐ-BGTVT
ngày 11/2/2015

10

Cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch

Đồng Nai

Số 432/QĐ-BGTVT
ngày 04/02/2016

11

Cảng cạn Tân cảng Long Bình giai đoạn 1

Đồng Nai

Số 07/QĐ-BGTVT
ngày 06/01/2023

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 407/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Quyết định 407/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Giao thông

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi