Quyết định 470/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục kêu gọi đầu tư Dự án khôi phục, cải tạo quốc lộ 20 đoạn từ Bảo Lộc - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (Km 123+105,17 - Km268) theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------
Số: 470/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ DANH MỤC KÊU GỌI ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHÔI PHỤC, CẢI TẠO QUỐC LỘ 20 ĐOẠN TỪ BẢO LỘC - ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG (KM123+105,17 - KM268) THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - CHUYỂN GIAO (BT)
-----------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
 
Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT;
Căn cứ Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, hợp đồng BTO, hợp đồng BT và Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT ngày 27/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009;
Căn cứ Quyết định số 2552/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo QL20 nối từ tỉnh Đồng Nai đến tỉnh Lâm Đồng;
Căn cứ Văn bản số 1250/TTg-KTN ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư dự án khôi phục, cải tạo nâng cấp QL20 qua tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đồng Nai;
Căn cứ Văn bản số 1333/VPCP-KTN ngày 19/02/2013 của Văn phòng Chính phủ về Dự án khôi phục, cải tạo quốc lộ 20 đoạn từ Bảo Lộc - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (Km123+105,17 - Km268);
Theo đề nghị của Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Công bố Danh mục kêu gọi đầu tư Dự án khôi phục, cải tạo quốc lộ 20 đoạn từ Bảo Lộc - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (Km123+105,17 - Km268) theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) như Phụ lục kèm theo.
Điều 2. Giao Văn phòng Bộ GTVT phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin Bộ GTVT thực hiện đăng tải công bố Danh mục dự án theo quy định tại Nghị định số 108/2009/NĐ-CP, Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT và Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2012 của Bộ trưởng GTVT về việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư do Bộ GTVT quản lý.
Điều 3. Các Ông (bà): Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục QLXD & CLCTGT, Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- UBND tỉnh Lâm Đồng;
- Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng;
- Lưu VT, Ban ĐTCT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng
 


DANH MỤC
KÊU GỌI ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHÔI PHỤC, CẢI TẠO QUỐC LỘ 20 ĐOẠN TỪ BẢO LỘC - ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG (KM123+105,17 - KM268) THEO HÌNH THỨC
HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - CHUYỂN GIAO (BT)
(Kèm theo Quyết định số 470/QĐ-BGTVT ngày 28/02/2013 của Bộ Giao thông vận tải)
 
STT
Tên dự án
Mục tiêu của dự án
Địa điểm thực hiện dự án (Tỉnh, thành phố)
Các thông số kỹ thuật chủ yếu
Tổng mức đầu tư dự kiến (tỷ đồng)
Đầu mối cơ quan liên hệ (Tên, địa chỉ, số ĐT, FAX)
1
Dự án khôi phục, cải tạo quốc lộ 20 đoạn từ Bảo Lộc - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (Km123+105,17 - Km268)
Nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao trên QL20 giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, đồng thời đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển GTVT
Tỉnh Lâm Đồng
Chiều dài khoảng 111km; Quy mô đường cấp III miền núi, cấp IV miền núi, các đoạn qua đô thị phù hợp với quy hoạch của địa phương.
3.059
Ban QLĐT các dự án đối tác công - tư, Bộ GTVT, điện thoại 84-4-39416369, FAX: 84-4-39423291
Địa chỉ: 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thuộc tính văn bản
Quyết định 470/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục kêu gọi đầu tư Dự án khôi phục, cải tạo quốc lộ 20 đoạn từ Bảo Lộc - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (Km 123+105,17 - Km268) theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 470/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 28/02/2013 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!